เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8348 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8863 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7196 รูป
ลาสิกขา
34 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

แผนปฏิบัติงานประจำปีของวัด

วัดทุ่งกระเจ็ด

รายละเอียด
ปฏิทิน พ.ศ.๒๕๖๗
วัดทุ่งกระเจ็ด ต.ดอนมะเกลือ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญ และร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาได้ตามตาราง
วันที่ ๑ มกราคม (ของทุกปี)                       ทำบุญวันขึ้นปีใหม่    
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์                                 ทำบุญวันมาฆบูชา เวียนเทียน เวลา ๑๙.๓๐ น.
วันที่ ๑๓-๑๔-๑๕-๑๖ เมษายน                  ทำบุญวันสงกรานต์
วันที่ ๑๗ เมษายน                                    สรงน้ำพระสงฆ์
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม                                 ทำบุญวันวิสาขบูชา    เวียนเทียน เวลา ๑๙.๓๐ น.
วันที่ ๓ มิถุนายน                                      วันเฉลิมพระชมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี
วันที่ ๒๐-๒๑ กรกฎาคม                          วันอาสาฬหบูชา ทำบุญวันเข้าพรรษา เวียนเทียน เวลา ๑๙.๓๐ น.
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม                                 วันคล้ายเฉลิมพระชนมพรรษา ร.๑๐                         
วันที่ ๑๒ สิงหาคม                                    วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระนางเจ้าสิริกิต์ฯ
วันที่ ๑๒-๑๖ ตุลาคม                                บรรพชาสามเณรถวายเป็นพระราชกุศล รัชกาลที่ ๙
วันที่ ๑๖-๑๗-๑๘ ตุลาคม                         ทำบุญวันออกพรรษา
วันที่ ๕ ธันวาคม                                      วันที่ระลึกวันพระราชสมภพ ราชกาลที่ ๙
วันที่ ๑๙ ธันวาคม                                    งานบูรพาจารย์ (งานประจำปี)
วันที่ ๓๑ ธันวาคม                                    สวดมนต์ข้ามปี (เริ่มเวลา ๒๐.๒๙ น.)
*วัดทุ่งกระเจ็ด ตักบาตร ทำบุญ ทุกวันพระ และวันสำคัญต่างๆทางพระพุทธศาสนา ตลอดทั้งปี*

ไฟล์แนบ
(160.05 kb)

โดย : วัดทุ่งกระเจ็ด

ที่อยู่ : ต.ดอนมะเกลือ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

จำนวนเข้าดู : 22

ปรับปรุงล่าสุด : 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 19:19:34

ข้อมูลเมื่อ : 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 19:19:34

 
 
 
 

วัดรอเจริญ

โดย วัดรอเจริญ

ข้อมูลเมื่อ : 19-04-2567

เปิดดู : 6

วัดลานคา บางปลาม้า

โดย วัดลานคา บางปลาม้า

ข้อมูลเมื่อ : 19-04-2567

เปิดดู : 6

วัดอู่ทอง

โดย วัดอู่ทอง

ข้อมูลเมื่อ : 19-04-2567

เปิดดู : 6

วัดน้อย (หลวงปู่เนียม)

โดย วัดน้อย หลวงปู่เนียม

ข้อมูลเมื่อ : 19-04-2567

เปิดดู : 6

ตารางกิจกรรมประจำปี

โดย วัดท่ากระบือ

ข้อมูลเมื่อ : 19-04-2567

เปิดดู : 7

แผนปฏิบัติงานวัดขุนไกรประจำปี

โดย วัดขุนไกร

ข้อมูลเมื่อ : 15-04-2567

เปิดดู : 15

แผนปฏิบัติงานวัดทุ่งอุทุมพร

โดย วัดทุ่งอุทุมพร

ข้อมูลเมื่อ : 15-04-2567

เปิดดู : 13

แผนปฏิบัติงานวัดเสาธงประจำปี

โดย วัดเสาธง

ข้อมูลเมื่อ : 14-04-2567

เปิดดู : 13

ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๗

โดย วัดประตูสาร

ข้อมูลเมื่อ : 05-04-2567

เปิดดู : 16

---->