เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8320 รูป
สามเณร
296 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8830 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7166 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดทุ่งกระเจ็ด

รหัสวัด
02720906002

ชื่อวัด
วัดทุ่งกระเจ็ด

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2479

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 01 เดือน มกราคม ปี 2508

ที่อยู่
วัดทุ่งกระเจ็ด

เลขที่
73

หมู่ที่
6

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ดอนมะเกลือ

เขต / อำเภอ
อู่ทอง

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72220

เนื้อที่
42 ไร่ - งาน 16 ตารางวา

Facebook
คลิกดู

มือถือ
0659348242

อีเมล์
narongseatun@gmail.com

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดประชารัฐสร้างสุข
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม

จำนวนเข้าดู : 879

ปรับปรุงล่าสุด : 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 10:50:52

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 22:26:47

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัดทุ่งกระเจ็ด
วัดทุ่งกระเจ็ด ตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งกระเจ็ด หมู่ที่ ๖ ตำบลดอนมะเกลือ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๔๒ ไร่� ๑๖ ตารางวา ที่ธรณีสงฆ์ ๑ แปลง มีเนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๖๗ ตารางวา
อาคารเสนาสนะประกอบด้วยอุโบสถ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๘
เป็นอาคารเหล็กเสริมคอนกรีต ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๓๐ เมตร กุฏิสงฆ์จำนวน ๑๓ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้
ศาลาบำเพ็ญกุศลจำนวน ๑ หลัง สร้างด้วยไม้
ปูชนียวัตถุมี พระประธานประจำอุโบสถ
วัดทุ่งกระเจ็ด ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๙
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ.ศ๒๕๐๘
การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสที่ทราบนาม คือ
รูปที่ ๑ พระฉลวย ปญฺญาพโล
รูปที่ ๒ พระเต้า ฐานยุตฺโต
รูปที่ ๓ พระจอม ยติกโร
รูปที่ ๔ พระครูศุภการโกศล (รักษาการแทนเจ้าอาวาส)
รูปที่ ๕ พระอธิการนิเวศน์ รูปที่ ๖ พระอธิการบุญเริง วุฑฺฒธมฺโม
รูปที่ ๗ พระมหาณรงค์ ฐานจาโร (รูปปัจจุบัน)
การศึกษามีโรงเรียนปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๓

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : โฉนดที่ดินของวัด (369.45 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : ใบโฉนด แผ่นปัจจุบัน (485.76 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 3 : (228.98 kb)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระมหาณรงค์ ฐานจาโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 12-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 11-08-2566

พระโนรี ปญฺญาวุฑฺโฑ

ข้อมูลเมื่อ : 18-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 25-02-2565

พระศักดิ์ดา สนฺตกาโย

ข้อมูลเมื่อ : 18-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 25-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

บูรณะอุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 13-02-2565

เปิดดู 178 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ตักบาตรข้าวสารอ...

วันที่จัดงาน : 16-02-2565

เปิดดู 72 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระที่ศาลาด้านน...

ข้อมูลเมื่อ : 07-02-2565

เปิดดู 58 ครั้ง

พระประธานในอุโบ...

ข้อมูลเมื่อ : 07-02-2565

เปิดดู 109 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

แนวทางการปฏิบัต...

ข้อมูลเมื่อ 07-02-2565

เปิดดู 78 ครั้ง

สาระธรรม

พระพุทธศาสนาเป็นปัจจัตตัง

ข้อมูลเมื่อ : 07-02-2565

เปิดดู 97 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ชาดก 500 ชาติ ท...

ข้อมูลเมื่อ : 15-02-2565

เปิดดู 76 ครั้ง

ฉลาดอธิฐานจิต

ประเภทไฟล์ : pdf

ข้อมูลเมื่อ : 13-02-2565

เปิดดู 131 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดทุ่งกระเจ็ด

ข้อมูลเมื่อ : 13-02-2565

ทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

โครงการจิตอาสาร่วมใจ

ข้อมูลเมื่อ : 13-02-2565

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด