เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8383 รูป
สามเณร
309 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8906 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
71 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7228 รูป
ลาสิกขา
33 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

แผนปฏิบัติงานประจำปีของวัด

ปฎิทินประจำปีของวัดศรีอุปลาราม (วัดหนองบัว) ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ป๊ ๒๕๖๗

รายละเอียด

ปฎิทินประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
วัดศรีอุปลาราม (วัดหนองบัว) ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ ทำบุญวันขึ้นปีใหม่(สากล) ณ.ศาลาการเปรียญวัดศรีอุปลาราม
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗  ทำบุญวันมาฆบูชา ณ.ศาลาการเปรียญวัดศรีอุปลาราม และเวียนเทียนรอบอุโบสถวัดศรีฯ
วันที่ ๗-๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ ทำบุญวันตรุษไทย ณ.ศาลาการเปรียญวัดศรีอุปลาราม
วันที่ ๑๓-๑๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ ทำบุญวันสงกรานต์(ปีใหม่ไทย) ณ.ศาลาการเปรียญวัดศรีอุปลาราม
วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ทำบุญยกครูหลวงปู่เฒ่ายิ้มและหลวงปู่เหรียญ  (วันพฤหัสแรกของเดือน ๖)
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ทำบุญวันวิสาขบูชา ด้านหน้าอุโบสถ วัดศรีอุปลาราม  และเวียนเทียนรอบอุโบสถวัดศรีฯ
วันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ ทำบุญวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาฯพระบรมราชินี ณ.ศาลาการเปรียญ วัดศรีอุปลาราม
วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ บรรพชาอุปสมบทนาคหมู่  ๑๐ รูป 
วันที่ ๑๙-๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ทำบุญวันเข้าพรรษา ณ.ศาลาการเปรียญวัดศรีอุปลาราม
๑๐ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ทำบุญวันอาสาฬหบูชา ณ.ศาลาการเปรียญวัดศรีอุปลาราม  และเวียนเทียนรอบอุโบสถวัดศรีฯ
๑๑ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ทำบุญวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ.ศาลาการเปรียญวัดศรีอุปลาราม
๑๒ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ฑ.ศ.๒๕๖๗ ทำบุญวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ณ.ศาลาการเปรียญวัดศรีอุปลาราม
๑๓ วันที่ ๑๖ - ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ทำบุญวันออกพรรษา  ณ.ศาลาการเปรียญวัดศรีอุปลาราม
๑๔ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ทำบุญทอดกฐินประจำปี  ณ.วัดศรีอุปลาราม  (ประธานทอดกฐิน  คุณแม่อารมณ์ ใบบัว พร้อมด้วยบุตรธิดา)
๑๕ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗ ทำบุญวันลอยกระทง  ณ.ศาลาการเปรียญวัดศรีอุปลาราม
๑๖ วันที่  ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๔๕ น. ทำบุญแจกทานในวันคล้ายวันมรณภาพหลวงปู่เฒ่ายิ้ม จนฺทโชติ (หน้ามณฑปหลวงปู่ทั้ง ๒ องค์)
๑๗ วันที่  ๒๓-๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗ จัดงานประจำปี ทำบุญวันคล้ายวันมรณภาพหลวงปู่เฒ่ายิ้ม จนฺทโชติ ปีที่  ๑๑๒  และพระโศภณสมาจาร
(เหรียญ สุวณฺณโชติ)  ปีที่ ๖๔ ณ.หอคต วัดศรีอุปลาราม
๑๘ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗ สวดมนต์ข้ามปีต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๘ ณ.อุโบสถวัดศรีอุปลาราม
๑๙ วันที่  ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘ ทำบุญวันขึ้นปีใหม่(สากล) ณ.ศาลาการเปรียญวัดศรีอุปลาราม
ปฎิทินประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
วัดศรีอุปลาราม (วัดหนองบัว) ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ ทำบุญวันขึ้นปีใหม่(สากล) ณ.ศาลาการเปรียญวัดศรีอุปลาราม
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗  ทำบุญวันมาฆบูชา ณ.ศาลาการเปรียญวัดศรีอุปลาราม และเวียนเทียนรอบอุโบสถวัดศรีฯ
วันที่ ๗-๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ ทำบุญวันตรุษไทย ณ.ศาลาการเปรียญวัดศรีอุปลาราม
วันที่ ๑๓-๑๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ ทำบุญวันสงกรานต์(ปีใหม่ไทย) ณ.ศาลาการเปรียญวัดศรีอุปลาราม
วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ทำบุญยกครูหลวงปู่เฒ่ายิ้มและหลวงปู่เหรียญ  (วันพฤหัสแรกของเดือน ๖)
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ทำบุญวันวิสาขบูชา ด้านหน้าอุโบสถ วัดศรีอุปลาราม  และเวียนเทียนรอบอุโบสถวัดศรีฯ
วันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ ทำบุญวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาฯพระบรมราชินี ณ.ศาลาการเปรียญ วัดศรีอุปลาราม
วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ บรรพชาอุปสมบทนาคหมู่  ๑๐ รูป 
วันที่ ๑๙-๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ทำบุญวันเข้าพรรษา ณ.ศาลาการเปรียญวัดศรีอุปลาราม
๑๐ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ทำบุญวันอาสาฬหบูชา ณ.ศาลาการเปรียญวัดศรีอุปลาราม  และเวียนเทียนรอบอุโบสถวัดศรีฯ
๑๑ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ทำบุญวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ.ศาลาการเปรียญวัดศรีอุปลาราม
๑๒ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ฑ.ศ.๒๕๖๗ ทำบุญวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ณ.ศาลาการเปรียญวัดศรีอุปลาราม
๑๓ วันที่ ๑๖ - ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ทำบุญวันออกพรรษา  ณ.ศาลาการเปรียญวัดศรีอุปลาราม
๑๔ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ทำบุญทอดกฐินประจำปี  ณ.วัดศรีอุปลาราม  (ประธานทอดกฐิน  คุณแม่อารมณ์ ใบบัว พร้อมด้วยบุตรธิดา)
๑๕ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗ ทำบุญวันลอยกระทง  ณ.ศาลาการเปรียญวัดศรีอุปลาราม
๑๖ วันที่  ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๔๕ น. ทำบุญแจกทานในวันคล้ายวันมรณภาพหลวงปู่เฒ่ายิ้ม จนฺทโชติ (หน้ามณฑปหลวงปู่ทั้ง ๒ องค์)
๑๗ วันที่  ๒๓-๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗ จัดงานประจำปี ทำบุญวันคล้ายวันมรณภาพหลวงปู่เฒ่ายิ้ม จนฺทโชติ ปีที่  ๑๑๒  และพระโศภณสมาจาร
(เหรียญ สุวณฺณโชติ)  ปีที่ ๖๔ ณ.หอคต วัดศรีอุปลาราม
๑๘ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗ สวดมนต์ข้ามปีต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๘ ณ.อุโบสถวัดศรีอุปลาราม
๑๙ วันที่  ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘ ทำบุญวันขึ้นปีใหม่(สากล) ณ.ศาลาการเปรียญวัดศรีอุปลาราม
ปฎิทินประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
วัดศรีอุปลาราม (วัดหนองบัว) ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ ทำบุญวันขึ้นปีใหม่(สากล) ณ.ศาลาการเปรียญวัดศรีอุปลาราม
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗  ทำบุญวันมาฆบูชา ณ.ศาลาการเปรียญวัดศรีอุปลาราม และเวียนเทียนรอบอุโบสถวัดศรีฯ
วันที่ ๗-๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ ทำบุญวันตรุษไทย ณ.ศาลาการเปรียญวัดศรีอุปลาราม
วันที่ ๑๓-๑๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ ทำบุญวันสงกรานต์(ปีใหม่ไทย) ณ.ศาลาการเปรียญวัดศรีอุปลาราม
วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ทำบุญยกครูหลวงปู่เฒ่ายิ้มและหลวงปู่เหรียญ  (วันพฤหัสแรกของเดือน ๖)
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ทำบุญวันวิสาขบูชา ด้านหน้าอุโบสถ วัดศรีอุปลาราม  และเวียนเทียนรอบอุโบสถวัดศรีฯ
วันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ ทำบุญวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาฯพระบรมราชินี ณ.ศาลาการเปรียญ วัดศรีอุปลาราม
วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ บรรพชาอุปสมบทนาคหมู่  ๑๐ รูป 
วันที่ ๑๙-๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ทำบุญวันเข้าพรรษา ณ.ศาลาการเปรียญวัดศรีอุปลาราม
๑๐ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ทำบุญวันอาสาฬหบูชา ณ.ศาลาการเปรียญวัดศรีอุปลาราม  และเวียนเทียนรอบอุโบสถวัดศรีฯ
๑๑ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ทำบุญวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ.ศาลาการเปรียญวัดศรีอุปลาราม
๑๒ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ฑ.ศ.๒๕๖๗ ทำบุญวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ณ.ศาลาการเปรียญวัดศรีอุปลาราม
๑๓ วันที่ ๑๖ - ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ทำบุญวันออกพรรษา  ณ.ศาลาการเปรียญวัดศรีอุปลาราม
๑๔ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ทำบุญทอดกฐินประจำปี  ณ.วัดศรีอุปลาราม  (ประธานทอดกฐิน  คุณแม่อารมณ์ ใบบัว พร้อมด้วยบุตรธิดา)
๑๕ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗ ทำบุญวันลอยกระทง  ณ.ศาลาการเปรียญวัดศรีอุปลาราม
๑๖ วันที่  ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๔๕ น. ทำบุญแจกทานในวันคล้ายวันมรณภาพหลวงปู่เฒ่ายิ้ม จนฺทโชติ (หน้ามณฑปหลวงปู่ทั้ง ๒ องค์)
๑๗ วันที่  ๒๓-๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗ จัดงานประจำปี ทำบุญวันคล้ายวันมรณภาพหลวงปู่เฒ่ายิ้ม จนฺทโชติ ปีที่  ๑๑๒  และพระโศภณสมาจาร
(เหรียญ สุวณฺณโชติ)  ปีที่ ๖๔ ณ.หอคต วัดศรีอุปลาราม
๑๘ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗ สวดมนต์ข้ามปีต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๘ ณ.อุโบสถวัดศรีอุปลาราม
๑๙ วันที่  ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘ ทำบุญวันขึ้นปีใหม่(สากล) ณ.ศาลาการเปรียญวัดศรีอุปลาราม
ปฎิทินประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
วัดศรีอุปลาราม (วัดหนองบัว) ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ ทำบุญวันขึ้นปีใหม่(สากล) ณ.ศาลาการเปรียญวัดศรีอุปลาราม
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗  ทำบุญวันมาฆบูชา ณ.ศาลาการเปรียญวัดศรีอุปลาราม และเวียนเทียนรอบอุโบสถวัดศรีฯ
วันที่ ๗-๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ ทำบุญวันตรุษไทย ณ.ศาลาการเปรียญวัดศรีอุปลาราม
วันที่ ๑๓-๑๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ ทำบุญวันสงกรานต์(ปีใหม่ไทย) ณ.ศาลาการเปรียญวัดศรีอุปลาราม
วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ทำบุญยกครูหลวงปู่เฒ่ายิ้มและหลวงปู่เหรียญ  (วันพฤหัสแรกของเดือน ๖)
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ทำบุญวันวิสาขบูชา ด้านหน้าอุโบสถ วัดศรีอุปลาราม  และเวียนเทียนรอบอุโบสถวัดศรีฯ
วันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ ทำบุญวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาฯพระบรมราชินี ณ.ศาลาการเปรียญ วัดศรีอุปลาราม
วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ บรรพชาอุปสมบทนาคหมู่  ๑๐ รูป 
วันที่ ๑๙-๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ทำบุญวันเข้าพรรษา ณ.ศาลาการเปรียญวัดศรีอุปลาราม
๑๐ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ทำบุญวันอาสาฬหบูชา ณ.ศาลาการเปรียญวัดศรีอุปลาราม  และเวียนเทียนรอบอุโบสถวัดศรีฯ
๑๑ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ทำบุญวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ.ศาลาการเปรียญวัดศรีอุปลาราม
๑๒ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ฑ.ศ.๒๕๖๗ ทำบุญวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ณ.ศาลาการเปรียญวัดศรีอุปลาราม
๑๓ วันที่ ๑๖ - ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ทำบุญวันออกพรรษา  ณ.ศาลาการเปรียญวัดศรีอุปลาราม
๑๔ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ทำบุญทอดกฐินประจำปี  ณ.วัดศรีอุปลาราม  (ประธานทอดกฐิน  คุณแม่อารมณ์ ใบบัว พร้อมด้วยบุตรธิดา)
๑๕ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗ ทำบุญวันลอยกระทง  ณ.ศาลาการเปรียญวัดศรีอุปลาราม
๑๖ วันที่  ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๔๕ น. ทำบุญแจกทานในวันคล้ายวันมรณภาพหลวงปู่เฒ่ายิ้ม จนฺทโชติ (หน้ามณฑปหลวงปู่ทั้ง ๒ องค์)
๑๗ วันที่  ๒๓-๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗ จัดงานประจำปี ทำบุญวันคล้ายวันมรณภาพหลวงปู่เฒ่ายิ้ม จนฺทโชติ ปีที่  ๑๑๒  และพระโศภณสมาจาร
(เหรียญ สุวณฺณโชติ)  ปีที่ ๖๔ ณ.หอคต วัดศรีอุปลาราม
๑๘ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗ สวดมนต์ข้ามปีต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๘ ณ.อุโบสถวัดศรีอุปลาราม
๑๙ วันที่  ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘ ทำบุญวันขึ้นปีใหม่(สากล) ณ.ศาลาการเปรียญวัดศรีอุปลาราม
ปฎิทินประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
วัดศรีอุปลาราม (วัดหนองบัว) ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ ทำบุญวันขึ้นปีใหม่(สากล) ณ.ศาลาการเปรียญวัดศรีอุปลาราม
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗  ทำบุญวันมาฆบูชา ณ.ศาลาการเปรียญวัดศรีอุปลาราม และเวียนเทียนรอบอุโบสถวัดศรีฯ
วันที่ ๗-๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ ทำบุญวันตรุษไทย ณ.ศาลาการเปรียญวัดศรีอุปลาราม
วันที่ ๑๓-๑๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ ทำบุญวันสงกรานต์(ปีใหม่ไทย) ณ.ศาลาการเปรียญวัดศรีอุปลาราม
วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ทำบุญยกครูหลวงปู่เฒ่ายิ้มและหลวงปู่เหรียญ  (วันพฤหัสแรกของเดือน ๖)
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ทำบุญวันวิสาขบูชา ด้านหน้าอุโบสถ วัดศรีอุปลาราม  และเวียนเทียนรอบอุโบสถวัดศรีฯ
วันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ ทำบุญวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาฯพระบรมราชินี ณ.ศาลาการเปรียญ วัดศรีอุปลาราม
วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ บรรพชาอุปสมบทนาคหมู่  ๑๐ รูป 
วันที่ ๑๙-๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ทำบุญวันเข้าพรรษา ณ.ศาลาการเปรียญวัดศรีอุปลาราม
๑๐ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ทำบุญวันอาสาฬหบูชา ณ.ศาลาการเปรียญวัดศรีอุปลาราม  และเวียนเทียนรอบอุโบสถวัดศรีฯ
๑๑ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ทำบุญวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ.ศาลาการเปรียญวัดศรีอุปลาราม
๑๒ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ฑ.ศ.๒๕๖๗ ทำบุญวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ณ.ศาลาการเปรียญวัดศรีอุปลาราม
๑๓ วันที่ ๑๖ - ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ทำบุญวันออกพรรษา  ณ.ศาลาการเปรียญวัดศรีอุปลาราม
๑๔ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ทำบุญทอดกฐินประจำปี  ณ.วัดศรีอุปลาราม  (ประธานทอดกฐิน  คุณแม่อารมณ์ ใบบัว พร้อมด้วยบุตรธิดา)
๑๕ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗ ทำบุญวันลอยกระทง  ณ.ศาลาการเปรียญวัดศรีอุปลาราม
๑๖ วันที่  ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๔๕ น. ทำบุญแจกทานในวันคล้ายวันมรณภาพหลวงปู่เฒ่ายิ้ม จนฺทโชติ (หน้ามณฑปหลวงปู่ทั้ง ๒ องค์)
๑๗ วันที่  ๒๓-๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗ จัดงานประจำปี ทำบุญวันคล้ายวันมรณภาพหลวงปู่เฒ่ายิ้ม จนฺทโชติ ปีที่  ๑๑๒  และพระโศภณสมาจาร
(เหรียญ สุวณฺณโชติ)  ปีที่ ๖๔ ณ.หอคต วัดศรีอุปลาราม
๑๘ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗ สวดมนต์ข้ามปีต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๘ ณ.อุโบสถวัดศรีอุปลาราม
๑๙ วันที่  ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘ ทำบุญวันขึ้นปีใหม่(สากล) ณ.ศาลาการเปรียญวัดศรีอุปลาราม
ปฎิทินประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
วัดศรีอุปลาราม (วัดหนองบัว) ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ ทำบุญวันขึ้นปีใหม่(สากล) ณ.ศาลาการเปรียญวัดศรีอุปลาราม
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗  ทำบุญวันมาฆบูชา ณ.ศาลาการเปรียญวัดศรีอุปลาราม และเวียนเทียนรอบอุโบสถวัดศรีฯ
วันที่ ๗-๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ ทำบุญวันตรุษไทย ณ.ศาลาการเปรียญวัดศรีอุปลาราม
วันที่ ๑๓-๑๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ ทำบุญวันสงกรานต์(ปีใหม่ไทย) ณ.ศาลาการเปรียญวัดศรีอุปลาราม
วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ทำบุญยกครูหลวงปู่เฒ่ายิ้มและหลวงปู่เหรียญ  (วันพฤหัสแรกของเดือน ๖)
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ทำบุญวันวิสาขบูชา ด้านหน้าอุโบสถ วัดศรีอุปลาราม  และเวียนเทียนรอบอุโบสถวัดศรีฯ
วันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ ทำบุญวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาฯพระบรมราชินี ณ.ศาลาการเปรียญ วัดศรีอุปลาราม
วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ บรรพชาอุปสมบทนาคหมู่  ๑๐ รูป 
วันที่ ๑๙-๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ทำบุญวันเข้าพรรษา ณ.ศาลาการเปรียญวัดศรีอุปลาราม
๑๐ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ทำบุญวันอาสาฬหบูชา ณ.ศาลาการเปรียญวัดศรีอุปลาราม  และเวียนเทียนรอบอุโบสถวัดศรีฯ
๑๑ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ทำบุญวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ.ศาลาการเปรียญวัดศรีอุปลาราม
๑๒ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ฑ.ศ.๒๕๖๗ ทำบุญวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ณ.ศาลาการเปรียญวัดศรีอุปลาราม
๑๓ วันที่ ๑๖ - ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ทำบุญวันออกพรรษา  ณ.ศาลาการเปรียญวัดศรีอุปลาราม
๑๔ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ทำบุญทอดกฐินประจำปี  ณ.วัดศรีอุปลาราม  (ประธานทอดกฐิน  คุณแม่อารมณ์ ใบบัว พร้อมด้วยบุตรธิดา)
๑๕ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗ ทำบุญวันลอยกระทง  ณ.ศาลาการเปรียญวัดศรีอุปลาราม
๑๖ วันที่  ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๔๕ น. ทำบุญแจกทานในวันคล้ายวันมรณภาพหลวงปู่เฒ่ายิ้ม จนฺทโชติ (หน้ามณฑปหลวงปู่ทั้ง ๒ องค์)
๑๗ วันที่  ๒๓-๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗ จัดงานประจำปี ทำบุญวันคล้ายวันมรณภาพหลวงปู่เฒ่ายิ้ม จนฺทโชติ ปีที่  ๑๑๒  และพระโศภณสมาจาร
(เหรียญ สุวณฺณโชติ)  ปีที่ ๖๔ ณ.หอคต วัดศรีอุปลาราม
๑๘ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗ สวดมนต์ข้ามปีต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๘ ณ.อุโบสถวัดศรีอุปลาราม
๑๙ วันที่  ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘ ทำบุญวันขึ้นปีใหม่(สากล) ณ.ศาลาการเปรียญวัดศรีอุปลาราม
ปฎิทินประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
วัดศรีอุปลาราม (วัดหนองบัว) ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ ทำบุญวันขึ้นปีใหม่(สากล) ณ.ศาลาการเปรียญวัดศรีอุปลาราม
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗  ทำบุญวันมาฆบูชา ณ.ศาลาการเปรียญวัดศรีอุปลาราม และเวียนเทียนรอบอุโบสถวัดศรีฯ
วันที่ ๗-๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ ทำบุญวันตรุษไทย ณ.ศาลาการเปรียญวัดศรีอุปลาราม
วันที่ ๑๓-๑๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ ทำบุญวันสงกรานต์(ปีใหม่ไทย) ณ.ศาลาการเปรียญวัดศรีอุปลาราม
วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ทำบุญยกครูหลวงปู่เฒ่ายิ้มและหลวงปู่เหรียญ  (วันพฤหัสแรกของเดือน ๖)
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ทำบุญวันวิสาขบูชา ด้านหน้าอุโบสถ วัดศรีอุปลาราม  และเวียนเทียนรอบอุโบสถวัดศรีฯ
วันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ ทำบุญวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาฯพระบรมราชินี ณ.ศาลาการเปรียญ วัดศรีอุปลาราม
วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ บรรพชาอุปสมบทนาคหมู่  ๑๐ รูป 
วันที่ ๑๙-๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ทำบุญวันเข้าพรรษา ณ.ศาลาการเปรียญวัดศรีอุปลาราม
๑๐ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ทำบุญวันอาสาฬหบูชา ณ.ศาลาการเปรียญวัดศรีอุปลาราม  และเวียนเทียนรอบอุโบสถวัดศรีฯ
๑๑ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ทำบุญวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ.ศาลาการเปรียญวัดศรีอุปลาราม
๑๒ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ฑ.ศ.๒๕๖๗ ทำบุญวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ณ.ศาลาการเปรียญวัดศรีอุปลาราม
๑๓ วันที่ ๑๖ - ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ทำบุญวันออกพรรษา  ณ.ศาลาการเปรียญวัดศรีอุปลาราม
๑๔ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ทำบุญทอดกฐินประจำปี  ณ.วัดศรีอุปลาราม  (ประธานทอดกฐิน  คุณแม่อารมณ์ ใบบัว พร้อมด้วยบุตรธิดา)
๑๕ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗ ทำบุญวันลอยกระทง  ณ.ศาลาการเปรียญวัดศรีอุปลาราม
๑๖ วันที่  ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๔๕ น. ทำบุญแจกทานในวันคล้ายวันมรณภาพหลวงปู่เฒ่ายิ้ม จนฺทโชติ (หน้ามณฑปหลวงปู่ทั้ง ๒ องค์)
๑๗ วันที่  ๒๓-๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗ จัดงานประจำปี ทำบุญวันคล้ายวันมรณภาพหลวงปู่เฒ่ายิ้ม จนฺทโชติ ปีที่  ๑๑๒  และพระโศภณสมาจาร
(เหรียญ สุวณฺณโชติ)  ปีที่ ๖๔ ณ.หอคต วัดศรีอุปลาราม
๑๘ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗ สวดมนต์ข้ามปีต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๘ ณ.อุโบสถวัดศรีอุปลาราม
๑๙ วันที่  ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘ ทำบุญวันขึ้นปีใหม่(สากล) ณ.ศาลาการเปรียญวัดศรีอุปลาราม
ปฎิทินประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
วัดศรีอุปลาราม (วัดหนองบัว) ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ ทำบุญวันขึ้นปีใหม่(สากล) ณ.ศาลาการเปรียญวัดศรีอุปลาราม
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗  ทำบุญวันมาฆบูชา ณ.ศาลาการเปรียญวัดศรีอุปลาราม และเวียนเทียนรอบอุโบสถวัดศรีฯ
วันที่ ๗-๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ ทำบุญวันตรุษไทย ณ.ศาลาการเปรียญวัดศรีอุปลาราม
วันที่ ๑๓-๑๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ ทำบุญวันสงกรานต์(ปีใหม่ไทย) ณ.ศาลาการเปรียญวัดศรีอุปลาราม
วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ทำบุญยกครูหลวงปู่เฒ่ายิ้มและหลวงปู่เหรียญ  (วันพฤหัสแรกของเดือน ๖)
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ทำบุญวันวิสาขบูชา ด้านหน้าอุโบสถ วัดศรีอุปลาราม  และเวียนเทียนรอบอุโบสถวัดศรีฯ
วันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ ทำบุญวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาฯพระบรมราชินี ณ.ศาลาการเปรียญ วัดศรีอุปลาราม
วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ บรรพชาอุปสมบทนาคหมู่  ๑๐ รูป 
วันที่ ๑๙-๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ทำบุญวันเข้าพรรษา ณ.ศาลาการเปรียญวัดศรีอุปลาราม
๑๐ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ทำบุญวันอาสาฬหบูชา ณ.ศาลาการเปรียญวัดศรีอุปลาราม  และเวียนเทียนรอบอุโบสถวัดศรีฯ
๑๑ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ทำบุญวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ.ศาลาการเปรียญวัดศรีอุปลาราม
๑๒ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ฑ.ศ.๒๕๖๗ ทำบุญวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ณ.ศาลาการเปรียญวัดศรีอุปลาราม
๑๓ วันที่ ๑๖ - ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ทำบุญวันออกพรรษา  ณ.ศาลาการเปรียญวัดศรีอุปลาราม
๑๔ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ทำบุญทอดกฐินประจำปี  ณ.วัดศรีอุปลาราม  (ประธานทอดกฐิน  คุณแม่อารมณ์ ใบบัว พร้อมด้วยบุตรธิดา)
๑๕ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗ ทำบุญวันลอยกระทง  ณ.ศาลาการเปรียญวัดศรีอุปลาราม
๑๖ วันที่  ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๔๕ น. ทำบุญแจกทานในวันคล้ายวันมรณภาพหลวงปู่เฒ่ายิ้ม จนฺทโชติ (หน้ามณฑปหลวงปู่ทั้ง ๒ องค์)
๑๗ วันที่  ๒๓-๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗ จัดงานประจำปี ทำบุญวันคล้ายวันมรณภาพหลวงปู่เฒ่ายิ้ม จนฺทโชติ ปีที่  ๑๑๒  และพระโศภณสมาจาร
(เหรียญ สุวณฺณโชติ)  ปีที่ ๖๔ ณ.หอคต วัดศรีอุปลาราม
๑๘ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗ สวดมนต์ข้ามปีต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๘ ณ.อุโบสถวัดศรีอุปลาราม
๑๙ วันที่  ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘ ทำบุญวันขึ้นปีใหม่(สากล) ณ.ศาลาการเปรียญวัดศรีอุปลาราม
ปฎิทินประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
วัดศรีอุปลาราม (วัดหนองบัว)

โดย : วัดศรีอุปลาราม

ที่อยู่ : ต.หนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

จำนวนเข้าดู : 29

ปรับปรุงล่าสุด : 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 12:44:43

ข้อมูลเมื่อ : 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 12:59:11

 
 
 
 

ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี๒๕๖๗

โดย วัดบ้านทึง

ข้อมูลเมื่อ : 21-02-2567

เปิดดู : 15

ปฎิทินปฏิบัติงานประจำปี ของวัดจำปา

โดย วัดจำปา

ข้อมูลเมื่อ : 31-01-2567

เปิดดู : 34

ปฏิทินวัด

โดย วัดดอนไก่ดี

ข้อมูลเมื่อ : 05-02-2567

เปิดดู : 30

ปฏิทินการทำบุญวัดกกม่วง

โดย วัดกกม่วง บางปลาม้า

ข้อมูลเมื่อ : 31-01-2567

เปิดดู : 25

---->