เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8320 รูป
สามเณร
296 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8830 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7166 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

แผนปฏิบัติงานประจำปีของวัด

ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี พุทธศักราช 2567 วัดสะพังกร่าง ตำบลศรีสำราญ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายละเอียด
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี  พุทธศักราช 2567
วัดสะพังกร่าง  ตำบลศรีสำราญ  อำเภอสองพี่น้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่    1                      มกราคม           ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่                                      
วันที่    24                    กุมภาพันธ์       ทำบุญตักบาตรวันมาฆบูชา – เวียนเทียน
วันที่    1 – 12              เมษายน           จัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
วันที่    13 - 18             เมษายน           ทำบุญเทศกาลสงกรานต์ งานบูรพาจารย์
วันที่    17                    เมษายน           สรงนำพระ
วันที่    22                    พฤษภาคม       ทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา – เวียนเทียน
วันที่    3                      มิถุนายน          ทำบุญตักบาตร วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี
วันที่    28                   กรกฎาคม        พิธีทำบุญตักบาตรวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
วันที่    20 – 22           กรกฎาคม        ทำบุญตักบาตรวันอาสาฬหบูชา – เวียนเทียน – เข้าพรรษา  เข้าพรรษา 
วันที่    12                    สิงหาคม          พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ ( วันแม่แห่งชาติ )
วันที่    16 – 18           ตุลาคม             ทำบุญวันออกพรรษา – ตักบาตรเทโว
วันที่                            ตุลาคม             พิธีทอดกฐิน
วันที่    5                      ธันวาคม          พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ ( วันพ่อแห่งชาติ )
 วันที่    31                   ธันวาคม          เจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี
                  * หมายเหตุ  ทุกวันพระ  ทำบุญตักบาตร   อุบาสก – อุบาสิกา  รักษาอุโบสถศีล  สวดมนต์ – ปฏิบัติธรรม  ตลอดปี
 

โดย : วัดสะพังกร่าง

ที่อยู่ : ต.ศรีสำราญ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

จำนวนเข้าดู : 56

ปรับปรุงล่าสุด : 30 มกราคม พ.ศ. 2567 20:57:41

ข้อมูลเมื่อ : 30 มกราคม พ.ศ. 2567 20:57:41

 
 
 
 

ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีวัดคูบัว

โดย วัดคูบัว

ข้อมูลเมื่อ : 07-06-2567

เปิดดู : 14

ปฏิทินปฏิบัติงานวัดดาว

โดย วัดดาว

ข้อมูลเมื่อ : 07-06-2567

เปิดดู : 18

ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี

โดย วัดสังโฆสิตาราม

ข้อมูลเมื่อ : 07-06-2567

เปิดดู : 21

วัดบ้านด่าน

โดย วัดบ้านด่าน

ข้อมูลเมื่อ : 04-06-2567

เปิดดู : 23

วัดไผ่เดี่ยว

โดย วัดไผ่เดี่ยว

ข้อมูลเมื่อ : 23-05-2567

เปิดดู : 60

วัดคลองขุด

โดย วัดคลองขุด

ข้อมูลเมื่อ : 24-05-2567

เปิดดู : 27

---->