เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8345 รูป
สามเณร
300 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8859 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7196 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดสะพังกร่าง

รหัสวัด
02720711006

ชื่อวัด
วัดสะพังกร่าง

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 23 เดือน มีนาคม ปี 500

ที่อยู่
บ้านสระพังกร่าง

เลขที่
100

หมู่ที่
7

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ศรีสำราญ

เขต / อำเภอ
สองพี่น้อง

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72190

เนื้อที่
29 ไร่ 2 งาน - ตารางวา

มือถือ
086-5400595

จำนวนเข้าดู : 612

ปรับปรุงล่าสุด : 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 22:18:05

ข้อมูลเมื่อ : 2 ตุลาคม พ.ศ. 2564 21:29:14

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัด ( โดยสังเขป )
          วัด  สะพังกร่าง                      ตั้งเมื่อวันที่       12      เดือน กุมภาพันธ์     พ.ศ.๒519   
วัดสะพังกร่าง  ตั้งอยู่ที่บ้านสะพังกร่าง บ้านเลขที่ 100 หมู่ที่ 7  ตำบลศรีสำราญ   อำเภอสองพี่น้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่  28  ไร่ อาคารเสนาสนะ ประกอบ ด้วย อุโบสถ กว้าง  5  เมตร ยาว  14 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2526  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย  หอสวดมนต์  กว้าง  6  เมตร  ยาว  24  เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2519   เป็นอาคารไม้ทรงไทยกุฏิสงฆ์   จำนวน 3 หลัง เป็นอาคารไม้  2 หลัง และตึก 1 หลังวิหารคดรอบอุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ.2547 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  วิหารพระใหญ่ กว้าง 15เมตร ยาว  20 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2560 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่างๆ ดังนี้ คือ โรงครัว  และหอระฆัง  ปูชนียวัตถุมีประประธานประจำอุโบสถ  และพระพุทธรูปปางมารวิชัย
          วัดสะพังกร่าง ตั้งเมื่อวันที่  12  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2519  โดยนายบุญธรรม   เป็นผู้ยกที่ดินให้สร้างวัด  และประชาชนในหมู่บ้านได้ร่วมใจกันซื้อที่ดินอีกส่วนหนึ่งให้เป็นที่สร้างวัด  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อวันที่  23  มีนาคม  พ.ศ. 2533   เขตวิสุงครามสีมา  กว้าง  40  เมตร  ยาว  60 เมตร
การบริหารการปกครอง
- มีเจ้าอาวาสมาแล้ว       2        รูป ลำดับเจ้าอาวาสจนถึงปัจจุบัน ดังนี้
     ลำดับที่ 1 พระครูพิจิตรสุวรรณาภรณ์       ตั้งแต่ พ.ศ. 2520         ถึง พ.ศ. 2562 
     ปัจจุบัน  พระอธิการสุชาติ กนฺตธมฺโม        ตั้งแต่ พ.ศ.  2563       

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : โฉนดที่ตั้งวัด (1.93 mb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : วิสุงคามสีมา (1.45 mb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 3 : หนังสือรับรองสภาพวัด (1.99 mb)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระอธิการสุชาติ กนฺตธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 06-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 16-01-2567

พระเจษฎา กนฺตสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 06-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 14-02-2565

พระประวิทย์ จารุวณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 06-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 14-02-2565

พระประสิทธิ์ ฐิตฺมโน

ข้อมูลเมื่อ : 06-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 14-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ข่าวสารประชาสัมพันธ์วัดสะพังกร่าง

ข้อมูลเมื่อ : 05-02-2567

เปิดดู 47 ครั้ง

ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี พุทธศักราช 2567

ข้อมูลเมื่อ : 06-01-2567

เปิดดู 76 ครั้ง

ป้ายกิจกรรม

ข้อมูลเมื่อ : 11-03-2566

เปิดดู 93 ครั้ง

รับตราตั้งฉลองตราตั้งเจ้าอาวาสวัดสะพังกร่าง

ข้อมูลเมื่อ : 14-03-2565

เปิดดู 827 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

วันออกพรรษา

วันที่จัดงาน : 01-07-2564

เปิดดู 264 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระประธานในวิหา...

ข้อมูลเมื่อ : 12-02-2565

เปิดดู 71 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ตามรอยธรรมหลวงป...

ข้อมูลเมื่อ 14-03-2565

เปิดดู 88 ครั้ง

สาระธรรม

ธรรมคำคม

ข้อมูลเมื่อ : 14-03-2565

เปิดดู 340 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ประวัติหลวงพ่อโ...

ข้อมูลเมื่อ : 14-03-2565

เปิดดู 148 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด