เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8345 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8860 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
71 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7190 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

แผนปฏิบัติงานประจำปีของวัด

หนองนกไข่

รายละเอียด
แผนปฏิบัติงานประจำปี ของวัดหนองนกไข่ ประจำปี ๒๕๖๗
 

วัน เดือน กิจกรรม 
๑ มกราคม ทำบุญวันขึ้นปีใหม่
๔ กุมภาพันธ์ วันคล้ายวันมรณภาพพระครูสาครปัญญาคุณ
๒๔ กุมภาพันธ์ ทำบุญวันมาฆบูชา
๑ - ๑๐ เมษายน โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
๑๓ - ๑๖ เมษายน ทำบุญเทศกาลสงกรานต์
๒๒ พฤษภาคม ทำบุญวันวิสาขบูชา
 ๑ เดือน ก่อนเข้าพรรษา โครงการบรรพชาอุปสมทบหมู่
๒๐,๒๑ กรกฎาคม ทำบุญวันอาสาฬหบูชา,วันเข้าพรรษา
๒๘ กรกฎาคม ทำบุญวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
๑๒ สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
๑๗ - ๑๘ ตุลาคม ทำบุญเทศกาลวันออกพรรษา
วันอาทิตย์แรกหลังออกพรรษา ทำบุญทอดกฐิน
๑๕ พฤศจิกายน ทำบุญวันลอยกระทง
๒๖-๓๐ ธันวาคม งานนมัสการปิดทองหลวงพ่อใหญ่ชินราช
งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
๓๑ ธันวาคม สวดมนต์ข้ามปี
ทุกๆวันเสาร์ กิจกรรมสวดมนต์ปฏิบัติธรรมประจำวันเสาร์
ทุกวันพระ ๑๔,๑๕ ค่ำ
ตลอดพรรษา
ทำบุญตักบาตร
ทุกวันพระ ๘ ค่ำ
ตลอดพรรษา
ทำบุญถวายสังฆทาน รอบแรกเวลา ๐๖.๐๐ น.
รอบสอง เวลา ๐๘.๐๐ น.

ไฟล์แนบ
(25.56 kb)

โดย : วัดหนองนกไข่

ที่อยู่ : ต.หนองนกไข่ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

จำนวนเข้าดู : 63

ปรับปรุงล่าสุด : 7 มีนาคม พ.ศ. 2567 14:44:26

ข้อมูลเมื่อ : 19 มกราคม พ.ศ. 2567 14:33:16

 
 
 
 

ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๗

โดย วัดประตูสาร

ข้อมูลเมื่อ : 05-04-2567

เปิดดู : 11

วัดทุ่งสกุลทอง

โดย วัดทุ่งสกุลทอง

ข้อมูลเมื่อ : 03-04-2567

เปิดดู : 15

วัดปรีดาราม

โดย วัดปรีดาราม

ข้อมูลเมื่อ : 10-03-2567

เปิดดู : 29

ปฏิทินการทำบุญของวัดสาลี

โดย วัดสาลี

ข้อมูลเมื่อ : 28-02-2567

เปิดดู : 39

แผบปฏิบัติงานประจำปีของวัดท่าไม้

โดย วัดท่าไม้

ข้อมูลเมื่อ : 07-03-2567

เปิดดู : 32

แผนปฏิทินปฎิบัติงานของวัดบางยาง

โดย วัดบางยาง

ข้อมูลเมื่อ : 07-03-2567

เปิดดู : 25

วัดดอนสว่าง

โดย วัดดอนสว่าง

ข้อมูลเมื่อ : 06-03-2567

เปิดดู : 25

วัดหนองหัววัว

โดย วัดหนองหัววัว

ข้อมูลเมื่อ : 06-03-2567

เปิดดู : 23

---->