เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8348 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8863 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7196 รูป
ลาสิกขา
34 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

แผนปฏิบัติงานประจำปีของวัด

กำหนดการงานวัดศีรษะเกษ ประจำปี ๒๕๖๗

รายละเอียด

ปฏิทินศาสนา ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๗
วัดศีรษะเกษ  ตำบลบ้านโพธิ์  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี
 
๑   มกราคม ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่
๒๔ กุมภาพันธ์  ทำบุญตักบาตร เวียนเทียน วันมาฆบูชา
๑ - ๑๐ เมษายน บรรพชาสามเณรและศีลจาริณี ภาคฤดูร้อน
๑๓ - ๑๖ เมษายน งานประเพณีสงกรานต์
๒๒ พฤษภาคม ทำบุญตักบาตร เวียนเทียน วันวิสาขบูชา
๓๐ พฤษภาคม ทำบุญตักบาตร ฟังธรรม สวดมนต์  เวียนเทียน วันอัฐมีบูชา
๓   มิถุนายน ทำบุญตักบาตร วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระบรมราชินี
๒๐ กรกฎาคม ทำบุญตักบาตร เวียนเทียน วันอาสาฬหบูชา
๒๑ กรกฎาคม ทำบุญตักบาตร วันเข้าพรรษา
๒๘ กรกฎาคม ทำบุญวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
๑๒ สิงหาคม ทำบุญตักบาตร วันแม่แห่งชาติ         
๑   กันยายน วันบูชาครูบูรพาจารย์         
๒   ตุลาคม วันสารทไทย
๑๓ ตุลาคม ทำบุญตักบาตร วันนวมินทรมหาราช
๑๗ ตุลาคม  ทำบุญตักบาตร วันออกพรรษา
๑๘ ตุลาคม ทำบุญตักบาตร วันเทโวโรหณะ
๑๘ ตุลาคม - ๑๔ พฤศจิกายน กำหนดวันทอดกฐินสามัคคี
๑๕ พฤศจิกายน พิธีสืบสาน ประเพณีลอยกระทง
๕   ธันวาคม  ทำบุญ วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ
๓๑ ธันวาคม  ทำบุญตักบาตร สวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
 
หมายเหตุ : ทำบุญตักบาตรเช้า , ทำวัตรสวดมนต์เย็น เจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาถวาย ทุกวันพระ

โดย : วัดศีรษะเกษ

ที่อยู่ : ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

จำนวนเข้าดู : 71

ปรับปรุงล่าสุด : 26 ธันวาคม พ.ศ. 2566 17:26:54

ข้อมูลเมื่อ : 26 ธันวาคม พ.ศ. 2566 17:26:54

 
 
 
 

วัดรอเจริญ

โดย วัดรอเจริญ

ข้อมูลเมื่อ : 19-04-2567

เปิดดู : 6

วัดลานคา บางปลาม้า

โดย วัดลานคา บางปลาม้า

ข้อมูลเมื่อ : 19-04-2567

เปิดดู : 6

วัดอู่ทอง

โดย วัดอู่ทอง

ข้อมูลเมื่อ : 19-04-2567

เปิดดู : 6

วัดน้อย (หลวงปู่เนียม)

โดย วัดน้อย หลวงปู่เนียม

ข้อมูลเมื่อ : 19-04-2567

เปิดดู : 6

ตารางกิจกรรมประจำปี

โดย วัดท่ากระบือ

ข้อมูลเมื่อ : 19-04-2567

เปิดดู : 7

แผนปฏิบัติงานวัดขุนไกรประจำปี

โดย วัดขุนไกร

ข้อมูลเมื่อ : 15-04-2567

เปิดดู : 15

แผนปฏิบัติงานวัดทุ่งอุทุมพร

โดย วัดทุ่งอุทุมพร

ข้อมูลเมื่อ : 15-04-2567

เปิดดู : 13

แผนปฏิบัติงานวัดเสาธงประจำปี

โดย วัดเสาธง

ข้อมูลเมื่อ : 14-04-2567

เปิดดู : 13

ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๗

โดย วัดประตูสาร

ข้อมูลเมื่อ : 05-04-2567

เปิดดู : 16

---->