เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8359 รูป
สามเณร
300 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8873 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7205 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดศีรษะเกษ

รหัสวัด
02720112005

ชื่อวัด
วัดศีรษะเกษ

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 01 เดือน มกราคม ปี 2483

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 01 เดือน มกราคม ปี 2517

ที่อยู่
วัดศีรษะเกษ

เลขที่
136

หมู่ที่
9

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
บ้านโพธิ์

เขต / อำเภอ
เมืองสุพรรณบุรี

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72000

เนื้อที่
6 ไร่ 3 งาน 19 ตารางวา

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดท่องเที่ยว

จำนวนเข้าดู : 1397

ปรับปรุงล่าสุด : 7 มีนาคม พ.ศ. 2566 08:58:08

ข้อมูลเมื่อ : 27 กันยายน พ.ศ. 2564 12:14:35

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ความเป็นมา
           วัดศีรษะเกษ เดิมชื่อวัดบึงคัน ตั้งอยู่เลขที่ 136 หมู่ที่ 9  ตำบล บ้านโพธิ์ อำเภอ เมืองสุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี คณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 6 ไร่เศษ วัดศีรษะเกษ ก่อตั้งเมื่อราว ๆ ปี 2480 โดยการนำของหลวงพ่อปอ คงฺคสุวณฺโณ  เจ้าอาวาสวัดประชุมชน (บ้านบึง) ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบล บ้านโพธิ์ อำเภอ เมืองสุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี ท่านมองเห็นว่าญาติโยมจากบ้านบึงคันเดินทางไปทำบุญ และประกอบศาสนกิจต่าง ๆ ไม่สะดวก อีกทั้งเด็กเล็กที่ไปเรียนหนังสือก็ได้รับความลำบากเพราะมีระยะทางห่างกัน 5 กิโลเมตร ถนนหนทางไม่สะดวก ท่านจึงปรึกษากับญาติโยมชุมชนบ้านบึงคัน เพื่อที่จะสร้างวัดและโรงเรียน โดย นายอยู่ นางห่วง อินทร์ทองน้อย ได้ถวายที่ดิน 6 ไร่เศษ และสร้างศาลาการเปรียญ 1 หลัง โดยใช้ศาลาการเปรียญสำหรับการเรียนการสอนและสร้างที่พักสงฆ์ 1 หลังไว้สำหรับพระภิกษุที่มาจำพรรษาและดูแลที่พักสงฆ์ จนกระทั่ง ปี 2496 ผู้นำชุมชน ได้ขอจดทะเบียนขึ้นเป็นวัดในพระพุทธศาสนาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้ชื่อว่า วัดศีรษะเกษ โดยยังไม่มีเจ้าอาวาสปกครองในระหว่างปี 2480 - 2515 มีพระภิกษุสงฆ์ที่หมุนเวียนมาดูแลวัดมีรายนาม คือ 1. พระอาจารย์ปาน 2.
พระอาจารย์นาค จิตฺตกาโม 3. พระอาจารย์วัง 4. พระอาจารย์กิตติ จนกระทั่ง ปี 2516 พระครูพิศาลประชากิจ มารักษาการเจ้าอาวาส ได้เริ่มก่อสร้างอุโบสถและได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2517 และสร้างอุโบสถแล้วเสร็จจนถึงผูกพัทธสีมา เมื่อปี 2539

รายนามเจ้าอาวาสผู้ปกครองวัดศีรษะเกษ
รูปที่ 1 พระครูพิศาลประชากิจ (พระอาจารย์เตี้ย บางไก่เถื่อน ระหว่างปี พ.ศ. 2516 - 2544)
รูปที่ 2 พระอธิการประคอง สิริปญฺโญ (ระหว่างปี พ.ศ. 2544 - 2560)
รูปที่ 3 พระครูสรพาจน์โฆสิต (มนตรี  ฐิตโสภโณ   ระหว่างปี พ.ศ. 2561 มาจนถึงปัจจุบัน)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูปลัดคณวัฒน์ ฐิตโสภโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-03-2567

พระชูศักดิ์ ขนฺติโก

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 18-02-2565

พระสำราญ รตนโชโต

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 18-02-2565

บุญกอง สิริจนฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 06-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 15-08-2566

พระณัฐพงษ์ กตสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 06-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 15-08-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

วันมาฆบูชา

ข้อมูลเมื่อ : 13-02-2567

เปิดดู 51 ครั้ง

สวดมนต์ข้ามปี

ข้อมูลเมื่อ : 23-12-2566

เปิดดู 113 ครั้ง

ประชุมพระสังฆาธิการในเขตตำบลบ้านโพธิ์

ข้อมูลเมื่อ : 23-12-2566

เปิดดู 73 ครั้ง

ประชุมคณะสงฆ์ตำบลบ้านโพธิ์

ข้อมูลเมื่อ : 23-01-2566

เปิดดู 54 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

กิจกรรมวันมาฆบู...

วันที่จัดงาน : 23-02-2567

เปิดดู 30 ครั้ง

ทำบุญ ตักบาตร ว...

วันที่จัดงาน : 15-05-2565

เปิดดู 216 ครั้ง

สืบสานประเพณี ว...

วันที่จัดงาน : 16-04-2565

เปิดดู 88 ครั้ง

ประเพณีอาบน้ำเพ...

วันที่จัดงาน : 08-11-2565

เปิดดู 171 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระประธานในอุโบ...

ข้อมูลเมื่อ : 27-01-2565

เปิดดู 64 ครั้ง

อุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 05-11-2564

เปิดดู 177 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

โอวาทธรรมคำสอนห...

ข้อมูลเมื่อ 27-01-2565

เปิดดู 275 ครั้ง

สาระธรรม

การปฏิบัติตน

ข้อมูลเมื่อ : 27-01-2565

เปิดดู 108 ครั้ง

สื่อมีเดีย

งานฉลองตราตั้งพ...

ข้อมูลเมื่อ : 07-05-2567

เปิดดู 17 ครั้ง

พิธีสมโภชเบิกพร...

ข้อมูลเมื่อ : 07-05-2567

เปิดดู 13 ครั้ง

สวดพระพุทธมนต์แ...

ข้อมูลเมื่อ : 13-10-2565

เปิดดู 226 ครั้ง

สวดมนต์ทำวัตร เ...

ข้อมูลเมื่อ : 27-01-2565

เปิดดู 139 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดศีรษะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 07-03-2565

ทรัพย์สินของวัด

โฉนดที่ดินตั้งวัด

ข้อมูลเมื่อ : 25-02-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี

ข้อมูลเมื่อ : 03-01-2567

กิจกรรมทำวัตรสวดมนต์

ข้อมูลเมื่อ : 03-01-2567

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด