เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8470 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9008 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7299 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดศีรษะเกษ

รหัสวัด
02720112005

ชื่อวัด
วัดศีรษะเกษ

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 01 เดือน มกราคม ปี 2483

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 01 เดือน มกราคม ปี 2517

ที่อยู่
วัดศีรษะเกษ

เลขที่
136

หมู่ที่
9

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
บ้านโพธิ์

เขต / อำเภอ
เมืองสุพรรณบุรี

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72000

เนื้อที่
6 ไร่ 3 งาน 19 ตารางวา

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดท่องเที่ยว

จำนวนเข้าดู : 514

ปรับปรุงล่าสุด : 7 มีนาคม พ.ศ. 2566 08:58:08

ข้อมูลเมื่อ : 27 กันยายน พ.ศ. 2564 12:14:35

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ความเป็นมา
           วัดศีรษะเกษ เดิมชื่อวัดบึงคัน ตั้งอยู่เลขที่ 136 หมู่ที่ 9  ตำบล บ้านโพธิ์ อำเภอ เมืองสุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี คณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 6 ไร่เศษ วัดศีรษะเกษ ก่อตั้งเมื่อราว ๆ ปี 2480 โดยการนำของหลวงพ่อปอ คงฺคสุวณฺโณ  เจ้าอาวาสวัดประชุมชน (บ้านบึง) ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบล บ้านโพธิ์ อำเภอ เมืองสุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี ท่านมองเห็นว่าญาติโยมจากบ้านบึงคันเดินทางไปทำบุญ และประกอบศาสนกิจต่าง ๆ ไม่สะดวก อีกทั้งเด็กเล็กที่ไปเรียนหนังสือก็ได้รับความลำบากเพราะมีระยะทางห่างกัน 5 กิโลเมตร ถนนหนทางไม่สะดวก ท่านจึงปรึกษากับญาติโยมชุมชนบ้านบึงคัน เพื่อที่จะสร้างวัดและโรงเรียน โดย นายอยู่ นางห่วง อินทร์ทองน้อย ได้ถวายที่ดิน 6 ไร่เศษ และสร้างศาลาการเปรียญ 1 หลัง โดยใช้ศาลาการเปรียญสำหรับการเรียนการสอนและสร้างที่พักสงฆ์ 1 หลังไว้สำหรับพระภิกษุที่มาจำพรรษาและดูแลที่พักสงฆ์ จนกระทั่ง ปี 2496 ผู้นำชุมชน ได้ขอจดทะเบียนขึ้นเป็นวัดในพระพุทธศาสนาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้ชื่อว่า วัดศีรษะเกษ โดยยังไม่มีเจ้าอาวาสปกครองในระหว่างปี 2480 - 2515 มีพระภิกษุสงฆ์ที่หมุนเวียนมาดูแลวัดมีรายนาม คือ 1. พระอาจารย์ปาน 2.
พระอาจารย์นาค จิตฺตกาโม 3. พระอาจารย์วัง 4. พระอาจารย์กิตติ จนกระทั่ง ปี 2516 พระครูพิศาลประชากิจ มารักษาการเจ้าอาวาส ได้เริ่มก่อสร้างอุโบสถและได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2517 และสร้างอุโบสถแล้วเสร็จจนถึงผูกพัทธสีมา เมื่อปี 2539

รายนามเจ้าอาวาสผู้ปกครองวัดศีรษะเกษ
รูปที่ 1 พระครูพิศาลประชากิจ (พระอาจารย์เตี้ย บางไก่เถื่อน ระหว่างปี พ.ศ. 2516 - 2544)
รูปที่ 2 พระอธิการประคอง สิริปญฺโญ (ระหว่างปี พ.ศ. 2544 - 2560)
รูปที่ 3 พระครูสรพาจน์โฆสิต (มนตรี  ฐิตโสภโณ   ระหว่างปี พ.ศ. 2561 มาจนถึงปัจจุบัน)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูสรพาจน์โฆสิต ฐิตโสภโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 18-02-2565

พระชูศักดิ์ ขนฺติโก

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 18-02-2565

พระสำราญ รตนโชโต

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 18-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ประชุมคณะสงฆ์ตำบลบ้านโพธิ์

ข้อมูลเมื่อ : 23-01-2566

เปิดดู 10 ครั้ง

วันกตัญญูบูรพาจารย์

ข้อมูลเมื่อ : 25-02-2565

เปิดดู 245 ครั้ง

ปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ

ข้อมูลเมื่อ : 28-11-2564

เปิดดู 89 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ทำบุญ ตักบาตร ว...

วันที่จัดงาน : 15-05-2565

เปิดดู 90 ครั้ง

สืบสานประเพณี ว...

วันที่จัดงาน : 16-04-2565

เปิดดู 28 ครั้ง

ประเพณีอาบน้ำเพ...

วันที่จัดงาน : 08-11-2565

เปิดดู 67 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระประธานในอุโบ...

ข้อมูลเมื่อ : 27-01-2565

เปิดดู 29 ครั้ง

อุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 05-11-2564

เปิดดู 130 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

โอวาทธรรมคำสอนห...

ข้อมูลเมื่อ 27-01-2565

เปิดดู 244 ครั้ง

สาระธรรม

การปฏิบัติตน

ข้อมูลเมื่อ : 27-01-2565

เปิดดู 67 ครั้ง

สื่อมีเดีย

สวดพระพุทธมนต์แ...

ข้อมูลเมื่อ : 13-10-2565

เปิดดู 207 ครั้ง

สวดมนต์ทำวัตร เ...

ข้อมูลเมื่อ : 27-01-2565

เปิดดู 108 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดศีรษะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 07-03-2565

ทรัพย์สินของวัด

โฉนดที่ดินตั้งวัด

ข้อมูลเมื่อ : 25-02-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

งานสาธารณสงเคราะห์

ข้อมูลเมื่อ : 08-11-2565