เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8303 รูป
สามเณร
292 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8809 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7147 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

แผนปฏิบัติงานประจำปีของวัด

วัดคลองขุด

รายละเอียด

ปฏิทินกิจกรรมงานบุญ
วัดคลองขุด
ประจำปี พ.ศ.2567
 
๑ มกราคม ทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่ แสดงพระธรรมเทศนา                ๑๒ สิงหาคม ทำบุญตักบาตรวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท
    เจริญพุทธมนต์                                                                      สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ถวายสดุดี
๔ กุมภาพันธ์ ทำบุญตักบาตรประเพรกำฟ้า
๑๖ กุมภ่พันธ์ ทำบุยตักบาตรวันมาฆบูชา แสดงพระธรรมเทศนา           ๒๖ สิงหาคม ทำบุฐตักบาตรประพณีเทศกาลสารทพวน
     เวียนเทียนรอบอุโบสถ
๑๓-๑๕เมษายน ทำบุญตักบาทเทศกาลวันสงกรานต์ แสดงพระเทศนา  ๑๐-๑๑ตุลาคม ทำบุญตักบาตรวันออกพรรษา ตักบาตรเทโว
        เจริญพุทธมนต์                                                                          โรหณะ แสดงพระธรรมเทศนา เจริญพระพุทธมนต์
๑๕ พฤษภาคม ทำบุญตักบาตรวันวิสาฆบูชา แสดงพระธรรมเทศนา
        เวียนเทียนรอบอุโบสถ
๒๓ พฤษภาคม ทำบุญตักบาทวันอัฐมีบูชา แสดงพระธรรมเทศนา         ๑๓ ตุลาคม ทำบุญตักบาตรวันคล้ายสวรรคต พระบาทสมเด็จ 
        สวาดมนต์                                                                                พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพลอดุลยเดชฯ
๓ มิถุนายน ทำบุญตักบาตรวันพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา   -- ตุลาคม พิธีทอดกฐินประจำปี  เจริญพุทมนต์
        พระบรมราชินี ถวายสดุดี
๑๓ กรกฎาคม ทำบุญตักบาตรวันอาสาฬหบุชา แสดงพระธรรมเทศนา    ๘ พฤศจิกายน ทำบุญตักบาตรวันลอยกระทง เจริญพระพุทธมนต์
        เวียนเทียนรอบอุโบสถ     
๑๔ กรกฎาคม ทำบุญตักบาตรวันเข้าพรรษา ถวายต้นเทียน                 ๕ ธันวาคม ทำบุญตักบาตรวันพ่อแห่งชาติ แสดงพระธรรมเทศนา            ถวานผ้าอาบน้ำฝน                                                                    เจริญพระพุทธมนต์
๒๘ กรกฎาคม ทำบุญตักบาทวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ   ๓๑ธันวาคม ทำบุญตักบาตรวันส่งท้ายปีเก่า แสดงพระธรรมเทศนา
         พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ ถวายสดุดี                                             เจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี
        
         
                                                                        

 

ไฟล์แนบ
(215.31 kb)

โดย : วัดคลองขุด

ที่อยู่ : ต.วัดโบสถ์ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

จำนวนเข้าดู : 28

ปรับปรุงล่าสุด : 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 15:23:02

ข้อมูลเมื่อ : 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 15:23:02

 
 
 
 

ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีวัดคูบัว

โดย วัดคูบัว

ข้อมูลเมื่อ : 07-06-2567

เปิดดู : 15

ปฏิทินปฏิบัติงานวัดดาว

โดย วัดดาว

ข้อมูลเมื่อ : 07-06-2567

เปิดดู : 20

ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี

โดย วัดสังโฆสิตาราม

ข้อมูลเมื่อ : 07-06-2567

เปิดดู : 22

วัดบ้านด่าน

โดย วัดบ้านด่าน

ข้อมูลเมื่อ : 04-06-2567

เปิดดู : 25

วัดไผ่เดี่ยว

โดย วัดไผ่เดี่ยว

ข้อมูลเมื่อ : 23-05-2567

เปิดดู : 63

วัดดอนทอง

โดย วัดดอนทอง

ข้อมูลเมื่อ : 23-05-2567

เปิดดู : 22

---->