เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8303 รูป
สามเณร
292 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8809 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7147 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดคลองขุด

รหัสวัด
02720413004

ชื่อวัด
วัดคลองขุด

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 23 เดือน มีนาคม ปี 500

ที่อยู่
วัดคลองขุด

เลขที่
100

หมู่ที่
4

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
วัดโบสถ์

เขต / อำเภอ
บางปลาม้า

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72150

เนื้อที่
15 ไร่ 3 งาน 0 ตารางวา

จำนวนเข้าดู : 558

ปรับปรุงล่าสุด : 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565 15:30:22

ข้อมูลเมื่อ : 27 กันยายน พ.ศ. 2564 07:49:06

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

  เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๗ ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ได้ร่วมกันขุดคลองเพื่อใช้เป็นประโยชน์และเป็นทางสัญจรทางน้้ำและได้ร่วมกัน
สร้างวัดขึ้น ชื่อว่า วัดคลองขุด แต่ไม่ทราบนามผู้สร้างหรือสถาปนาหรือผู้ดูแลวัด พ.ศ. ๒๔๗๖ พระอาจารย์แช่มได้มาดำเนินการสร้างศาลาการเปรียญ
ต่อมาก็มีผู้รักษาการอีกหลายท่าน จนถึง พ.ศ. ๒๕๐๖ พระอธิการบุญมา ฐานจาโรได้มาบูรณะปฏิสังขรณ์วัด และต่อมาพระอธิการเอ็ง  อานนฺโท
ได้มาสร้างพระอุโบสถขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๒๙ จนถึง พ.ศ. ๒๕๓๐ ท่านได้มรณภาพลง  พระอธิการวันชัย  อชิโต ได้ดำเนินการสร้างพระอุโบสถจนแล้วเสร็จ
และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่  ๒๓  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๙

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระใบฎีกาไมตรี ปุญฺญลาโภ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 11-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-02-2565

พระอำนาจ สีลเตโช

ข้อมูลเมื่อ : 11-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-02-2565

พระสนิท สุขกาโม

ข้อมูลเมื่อ : 11-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-02-2565

พระฉลอง เขมโก

ข้อมูลเมื่อ : 11-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ทำบุญวันกำฟ้า

วันที่จัดงาน : 04-02-2565

เปิดดู 36 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระพุทธรูปปางต่...

ข้อมูลเมื่อ : 04-03-2565

เปิดดู 232 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ประวัติความเป็น...

ข้อมูลเมื่อ 04-03-2565

เปิดดู 47 ครั้ง

สาระธรรม

คติธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 29-01-2565

เปิดดู 464 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ธรรมะสอนใจ

ข้อมูลเมื่อ : 04-03-2565

เปิดดู 201 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดคลองขุด

ข้อมูลเมื่อ : 04-03-2565

ทรัพย์สินของวัด

ที่ดินที่ตั้งวัด

ข้อมูลเมื่อ : 04-03-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

โครงการจิตอาสา

ข้อมูลเมื่อ : 04-03-2565

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด