เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8306 รูป
สามเณร
292 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8812 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7150 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

แผนปฏิบัติงานประจำปีของวัด

วัดไผ่เดี่ยว

รายละเอียด

ปฏิทินกิจกรรมงานบุญ
วัดไผ่เดี่ยว
ประจำปี พ.ศ.2567

๑ มกราคม ทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่                                               ๑๒ สิงหาคม ทำบุญวันแม่แห่งชาติ   
๔ มกราคม  (ขึ้น ๓ ค่ำเดือน ๓ ) งานประเพณีกำฟ้า                             ๒๖ สิงหาคม (แรม ๑๔ ค่ำเดือน ๙) วันสารทพวน
๘ มกราคม งานปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมจารินี                                   ๑๐ ตุลาคม(ขึ้น ๑๕ค่ำเดือน ๑๑) วันออกพรรษา
๑-๑๕ เมษายน โครงการบวชบรรชาสามเณรภาคฤดูร้อน                        ๑๑ ตุลาคม(แรม ๑ ค่ำเดือน ๑๑) วันตักบาตรเทโว
๑๓-๑๕ เมษายน งานประเพณีสงกรานต์                                          ๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต ร.๙
๑๕ พฤษภาคม (ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๗)วันวิสาขบูชา                                -ตุลาคม-พฤศจิกายน พิธีทอดกฐิน 
๓ มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฟ้า พระราชินี           ๘ พฤศจิกายน (ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๒) วันลอยกระทง
๑๓ กรกฎาคม (ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๘) วันอาสาฬหบูชา                              ๕ ธันวาคม ทำบุญวันพ่อแห่งชาติวันคล้ายวันราชสมภพ ร.๙ 
๑๔ กรกฎาคม พิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน วันเข้าพรรษา                              ๓๐ ธันวาคม พิธีสวดมนต์ข้ามปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
๒๘ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
                                                                                                    

ไฟล์แนบ
(323.55 kb)

โดย : วัดไผ่เดี่ยว

ที่อยู่ : ต.วัดโบสถ์ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

จำนวนเข้าดู : 62

ปรับปรุงล่าสุด : 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 15:34:22

ข้อมูลเมื่อ : 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 20:06:28

 
 
 
 

ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีวัดคูบัว

โดย วัดคูบัว

ข้อมูลเมื่อ : 07-06-2567

เปิดดู : 14

ปฏิทินปฏิบัติงานวัดดาว

โดย วัดดาว

ข้อมูลเมื่อ : 07-06-2567

เปิดดู : 19

ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี

โดย วัดสังโฆสิตาราม

ข้อมูลเมื่อ : 07-06-2567

เปิดดู : 21

วัดบ้านด่าน

โดย วัดบ้านด่าน

ข้อมูลเมื่อ : 04-06-2567

เปิดดู : 24

วัดคลองขุด

โดย วัดคลองขุด

ข้อมูลเมื่อ : 24-05-2567

เปิดดู : 28

วัดดอนทอง

โดย วัดดอนทอง

ข้อมูลเมื่อ : 23-05-2567

เปิดดู : 22

---->