เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8345 รูป
สามเณร
300 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8859 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7196 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

แผนปฏิบัติงานประจำปีของวัด

กำหนดการวันทำบุญวัด สระบัวก่ำ ประจำปี ๒๕๖๗

รายละเอียด

ปฏิทินพิธีการทำบุญตลอดปี ๒๕๖๗
วัดสระบัวก่ำ ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ ๑ มกราคม พิธีทำบุญวันขึ้นปีใหม่
วันที่ ๑๖-๑๘ กุมภาพันธ์ พิธีทำบุญปิดทองพระประจำปี
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พิธีทำบุญตักบาตร ฟังธรรม เวียนเทียน วันมาฆบูชา
วันที่ ๑-๑๐ เมษายน โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
                                กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
วันที่ ๑๓ - ๑๗ เมษายน พิธีทำบุญประเพณีสงกรานต์
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พิธีทำบุญตักบาตร ฟังธรรม เวียนเทียน วันวิสาขบูชา
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม  พิธีทำบุญตักบาตร วันอัฐมีบูชา
วันที่ ๓ มิถุนายน พิธีทำบุญตักบาตร วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พิธีทำบุญตักบาตร ฟังธรรม เวียนเทียน วันอาสาฬหบูชา
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พิธีทำบุญตักบาตร ฟังธรรม วันเข้าพรรษา
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พิธีทำบุญตักบาตร วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๑๐
วันที่ ๑๒ สิงหาคม พิธีทำบุญตักบาตร วันแม่แห่งชาติ
วันที่ ๒ ตุลาคม พิธีทำบุญตักบาตร วันสารทไทย
วันที่ ๑๓ ตุลาคม พิธีทำบุญตักบาตร วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาล ที่ ๙
วันที่ ๑๗ ตุลาคม ทำบุญตักบาตร ฟังธรรม วันออกพรรษา
วันที่ ๑๘ ตุลาคม  ทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ
วันที่        ตุลาคม  พิธีทอดกฐินสามัคคี
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน  พิธีทำบุญตักบาตร วันลอยกระทง
วันที่ ๕    ธันวาคม พิธีทำบุญตักบาตร วันพ่อแห่งชาติ
วันที่ ๓๑ ธันวาคม พิธีทำบุญส่งท้ายปีเก่า สวดมนต์ข้ามปี

ไฟล์แนบ
(75.57 kb)

โดย : วัดสระบัวก่ำ

ที่อยู่ : ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

จำนวนเข้าดู : 16

ปรับปรุงล่าสุด : 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 12:54:29

ข้อมูลเมื่อ : 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 12:54:29

 
 
 
 

วัดไผ่เดี่ยว

โดย วัดไผ่เดี่ยว

ข้อมูลเมื่อ : 23-05-2567

เปิดดู : 46

วัดคลองขุด

โดย วัดคลองขุด

ข้อมูลเมื่อ : 24-05-2567

เปิดดู : 17

วัดดอนทอง

โดย วัดดอนทอง

ข้อมูลเมื่อ : 23-05-2567

เปิดดู : 17

วัดท่าตลาด

โดย วัดท่าตลาด

ข้อมูลเมื่อ : 23-05-2567

เปิดดู : 16

---->