เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8320 รูป
สามเณร
296 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8830 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7166 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดสระบัวก่ำ

รหัสวัด
02720301001

ชื่อวัด
วัดสระบัวก่ำ

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2483

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 01 เดือน มีนาคม ปี 2531

ที่อยู่
บ้านสระบัวก่ำ

เลขที่
399

หมู่ที่
7

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
หนองมะค่าโมง

เขต / อำเภอ
ด่านช้าง

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72180

เนื้อที่
- ไร่ - งาน - ตารางวา

Line
080-807 0572

Facebook
คลิกดู

มือถือ
080-807 0572

อีเมล์
prateraa@gmail.com

จำนวนเข้าดู : 1145

ปรับปรุงล่าสุด : 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 16:04:28

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 17:24:48

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

         วัดสระบัวก่ำ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๓๙๙ หมู่ ๗ ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย อาณาเขต ทิศเหนือ จดโรงเรียนบ้านสระบัว ทิศใต้ จดถนนเข้าหมู่บ้าน ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก จดหมู่บ้านและอาคาร เสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๓๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็นอาคารไม้ หอสวดมนต์ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็นอาคารไม้สองชั้น กุฏิสงฆ์จำนวน ๖ หลัง เป็นอาคารไม้ ๒ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๔ หลัง ศาลาเอนกประสงค์จำนวน ๑ หลัง ศาลาบําเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างด้วยไม้ นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ ได้แก่ โรงครัว ห้องน้ำ และกุฏิแม่ชี
          วัดสระบัวก่ำ ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๓ โดยได้รับการบริจาคที่ดินจากกํานันบุญมา และย่าสุก กาฬภักดี และได้ร่วมกันจัดสร้างวัดขึ้น ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ เขตวิสุคามสีมา กว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๔๕ เมตร การบริหารและ การปกครอง มีเจ้าอาวาสตามลำดับ
          ดังนี้
          ๑. พระต่วน พ.ศ. ๒๔๘๓ - ๒๔๘๙
          ๒. พระยอด      พ.ศ. ๒๔๘๙ – ๒๕๐๕
          ๓. พระอธิการหล้า ฉนทกาโม พ.ศ. ๒๕๐๕ - ๒๕๑๗
          ๔. พระอธิการตู้ ฉพุทธมุโม พ.ศ. ๒๕๑๗ – ๒๕๓๘
          ๕. พระมหาจิรพัฒน์ สุภกิจโจ พ.ศ. ๒๕๓๘ – ๒๕๕๓
          ๖. พระครูโกมุทสมานคุณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ปัจจุบัน

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : (325.61 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : (217.8 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 3 : (457.14 kb)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูโกมุทสมานคุณ จนฺทฺโชโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 01-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 22-08-2566

พระครูสมุห์ ธีระ จนฺทธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 01-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 21-06-2566

พระพนม สุจิณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 29-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 31-08-2566

พระสันต์ สนฺติธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 01-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-02-2565

พระพิญโญ ติสฺสโร

ข้อมูลเมื่อ : 01-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-02-2565

พระมหาวัยวัฒน์ ภูริปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 02-03-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 21-06-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

กำหนดการทอดกฐินสามัคคี ปี 2566

ข้อมูลเมื่อ : 15-08-2566

เปิดดู 4746 ครั้ง

งานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล

ข้อมูลเมื่อ : 28-06-2566

เปิดดู 90 ครั้ง

กฐินวัดสระบัวก่ำ ประจำ 2565 22-23 ตุลาคม 2565

ข้อมูลเมื่อ : 24-08-2565

เปิดดู 505 ครั้ง

หล่อเทียนเข้าพรรษา มหามงคล

ข้อมูลเมื่อ : 02-07-2565

เปิดดู 225 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

งานปิดทองพระประ...

วันที่จัดงาน : 16-02-2567

เปิดดู 288 ครั้ง

กำหนดงานวางศิลา...

วันที่จัดงาน : 31-12-2564

เปิดดู 169 ครั้ง

งานทอดกฐินสามัค...

วันที่จัดงาน : 30-10-2564

เปิดดู 267 ครั้ง

ประเพณีสารทลาว

วันที่จัดงาน : 20-09-2564

เปิดดู 144 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระปางสะดุ้งมาร

ข้อมูลเมื่อ : 29-01-2565

เปิดดู 129 ครั้ง

พระปางสะดุ้งมาร

ข้อมูลเมื่อ : 29-01-2565

เปิดดู 194 ครั้ง

พระสีวลี

ข้อมูลเมื่อ : 29-01-2565

เปิดดู 103 ครั้ง

พระประธานในอุโบ...

ข้อมูลเมื่อ : 12-02-2565

เปิดดู 99 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

เทวธรรมชาดก ชาด...

ข้อมูลเมื่อ 07-03-2565

เปิดดู 887 ครั้ง

อุปสมบท

ข้อมูลเมื่อ 03-02-2565

เปิดดู 100 ครั้ง

สาระธรรม

สาระธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 04-03-2565

เปิดดู 93 ครั้ง

พระธรรมเทศนาวันพระ เรื่อง สัจวาจาและความสงบ

ข้อมูลเมื่อ : 22-11-2564

เปิดดู 22001 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ประเพณีทอดกฐิน ...

ประเภทไฟล์ : zip

ข้อมูลเมื่อ : 06-11-2564

เปิดดู 257 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดสระบัวก่ำ

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

ทรัพย์สินของวัด

หม้อแกง

ข้อมูลเมื่อ : 12-03-2565

หอระฆัง

ข้อมูลเมื่อ : 12-03-2565

หอสวดมนต์ไม้

ข้อมูลเมื่อ : 12-03-2565

ศาลาธรรมสังเวช

ข้อมูลเมื่อ : 12-03-2565

ณาปนสถาน

ข้อมูลเมื่อ : 12-03-2565

โบสถ์

ข้อมูลเมื่อ : 12-03-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

งานสาธารณสงเคราะห์

ข้อมูลเมื่อ : 08-07-2566

หมู่บ้านรักษาศีล ๕

ข้อมูลเมื่อ : 26-01-2565

โครงการสวดมนต์ข้ามปี

ข้อมูลเมื่อ : 26-01-2565

ทำบุญกับวัด

วัดสระบัวก่ำ ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
เจ้าอาวาส พระครูโกมุทสมานคุณ จนฺทฺโชโต
โทร. 098-370-5124

ผู้มีจิตศรัทธา สามารถทำบุญกับวัดโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของวัดหรือ QR-Code ข้างล่างนี้

ธนาคาร กรุงไทย
เลขที่บัญชี 728-0-30103-7
ชื่อบัญชี วัดสะบัวก่ำ

QRCODE เพื่อทำบุญวัด วัดสระบัวก่ำ