เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8345 รูป
สามเณร
300 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8859 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7196 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

แผนปฏิบัติงานประจำปีของวัด

วัดจินดาราม

รายละเอียด

ปฏิทินกิจกรรมวัดจินดาราม
ตำบลตลาดจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
๑ มกราคม                 ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีพุทธศักราช ๒๕๖๗
๒๓ กุมภาพันธ์            ทำบุญตักบาตรและเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา
๒๒ - ๒๖ มีนาคม        งานเทศกาลนมัสการปิดทองหลวงพ่อสัมฤทธิ์
๘ - ๙ เมษายน            ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันตรุษไทย
๑๓ - ๑๗ เมษายน       ทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์
๑๖ เมษายน                ประเพณีแห่องค์หลวงพ่อสัมฤทธิ์ รอบตำบลตลาดจินดา
๑๗ เมษายน                พิธีทักษิณานุปทานอดีตเจ้าอาวาสวัดจินดาราม ทอดผ้าป่าสามัคคี และพิธีสรงน้ำพระ
๒๒ พฤษภาคม             ทำบุญตักบาตรและเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา
๓ มิถุนายน                 ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี
๒๐ กรกฎาคม              ทำบุญตักบาตรและเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา
๒๑ กรกฎาคม              ทำบุญตักบาตร ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันเข้าพรรษา
๒๘ กรกฎาคม              ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๑๐
๑๒ สิงหาคม                ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
๒ - ๓ ตุลาคม              ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสารทไทย
๑๓ ตุลาคม                 ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙

๑๗ ตุลาคม                 ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันออกพรรษา
๑๘ ตุลาคม                 ทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา และร่วมตักบาตรเทโวโรหณะ
๒๖ - ๒๗ ตุลาคม         งานทอดกฐินสามัคคี
๕ ธันวาคม                  ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
๓๑ ธันวาคม                ทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่า และเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี เวลา ๒๒.๐๐ น. เป็นต้นไป
*ช่วงเข้าพรรษา ทุกวันพระ ๘ ค่ำ พิธีถวายสังฆทาน
*ช่วงเข้าพรรษา ทุกวันพระ ๑๕ ค่ำ  ทำบุญตักบาตร / รักษาศีลอุโบสถ เวลา ๑๗.๐๐ น. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์โครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"

ไฟล์แนบ
(228.95 kb)

โดย : วัดจินดาราม

ที่อยู่ : ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม

จำนวนเข้าดู : 29

ปรับปรุงล่าสุด : 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 11:37:08

ข้อมูลเมื่อ : 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 22:09:29

 
 
 
 

วัดไผ่เดี่ยว

โดย วัดไผ่เดี่ยว

ข้อมูลเมื่อ : 23-05-2567

เปิดดู : 46

วัดคลองขุด

โดย วัดคลองขุด

ข้อมูลเมื่อ : 24-05-2567

เปิดดู : 17

วัดดอนทอง

โดย วัดดอนทอง

ข้อมูลเมื่อ : 23-05-2567

เปิดดู : 17

วัดท่าตลาด

โดย วัดท่าตลาด

ข้อมูลเมื่อ : 23-05-2567

เปิดดู : 16

---->