เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8345 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8860 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
71 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7190 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

แผนปฏิบัติงานประจำปีของวัด

ปฎิทินกิจกรรม วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร

รายละเอียด

ปฏิทินกิจกรรมประจำปี ๒๕๖๗
วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
วันที่ กิจกรรม
๑ มกราคม ทำบุญวันขึ้นปีใหม่
๙ - ๑๑  กุมภาพันธ์ งานพิธีเททองหล่อหลวงพ่อโต 
๒๔  กุมภาพันธ์ ทำบุญตักบาตร - เวียนเทียน  วันมาฆบูชา
๒๗ มีนาคม - ๔ เมษายน  งานประจำปีปิดทองขอพรหลวงพ่อโต และงานเกษตรของดีอำเภอบ้านแพ้ว
๘ - ๙ เมษายน ทำบุญวันตรุษไทย
๑๓ - ๑๕ เมษายน ทำบุญวันสงกรานต์ (๑๕ เมษายน  สรงน้ำพระ)
๒๗  เมษายน งานทำบุญครบรอบวันมรณภาพหลวงพ่อเจ้าคุณพระมงคลพิพัฒน์ 
  งานทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่วัด
๒๒  พฤษภาคม ทำบุญตักบาตร - เวียนเทียน  วันวิสาขบูชา
๓ มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระบรมราชินี
๑๔  กรกฎาคม - ๓ สิงหาคม โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ เฉลิมพระเกียรติฯ
๒๐  กรกฎาคม ทำบุญตักบาตร - เวียนเทียน  วันอาสาฬหบูชา
๒๑  กรกฎาคม ทำบุญตักบาตร วันเข้าพรรษา
๒๒ - ๒๗  กรกฎาคม การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานพระนวกะ ของคณะสงฆ์อำเภอบ้านแพ้ว ประจำปี ๒๕๖๗
๒๘  กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๑๐
๖ - ๑๒  สิงหาคม สัปดาห์เทิดพระคุณแม่
๒๘ กันยายน - ๙ ตุลาคม อบรมนักธรรมชั้นตรีก่อนสอบ ของคณะสงฆ์อำเภอบ้านแพ้ว ประจำปี ๒๕๖๗
๒ - ๓  ตุลาคม ทำบุญวันสารทไทย
๑๓  ตุลาคม ทำบุญวันคล้ายวันสวรรคต และลอยประทีป จากน้ำสู่ฟ้า ถึงล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๙
๑๗  ตุลาคม ทำบุญวันออกพรรษา
๑๘  ตุลาคม ตักบาตรเทโวโรหณะ
๒๐  ตุลาคม ทอดกฐินสามัคคี
๑๕  พฤศจิกายน ทอดผ้าป่าประเพณี วันลอยกระทง
๔ - ๑๐  ธันวาคม สัปดาห์เทิดพระคุณพ่อ
๓๑ ธันวาคม - ๑ มกราคม สวดมนต์ข้ามปี - ทำบุญวันขึ้นปีใหม่

ไฟล์แนบ
(32.5 kb)

โดย : วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร

ที่อยู่ : ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

จำนวนเข้าดู : 27

ปรับปรุงล่าสุด : 1 เมษายน พ.ศ. 2567 18:16:37

ข้อมูลเมื่อ : 1 เมษายน พ.ศ. 2567 18:16:37

 
 
 
 

ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๗

โดย วัดประตูสาร

ข้อมูลเมื่อ : 05-04-2567

เปิดดู : 11

วัดทุ่งสกุลทอง

โดย วัดทุ่งสกุลทอง

ข้อมูลเมื่อ : 03-04-2567

เปิดดู : 15

วัดปรีดาราม

โดย วัดปรีดาราม

ข้อมูลเมื่อ : 10-03-2567

เปิดดู : 28

ปฏิทินการทำบุญของวัดสาลี

โดย วัดสาลี

ข้อมูลเมื่อ : 28-02-2567

เปิดดู : 39

หนองนกไข่

โดย วัดหนองนกไข่

ข้อมูลเมื่อ : 19-01-2567

เปิดดู : 63

แผบปฏิบัติงานประจำปีของวัดท่าไม้

โดย วัดท่าไม้

ข้อมูลเมื่อ : 07-03-2567

เปิดดู : 32

แผนปฏิทินปฎิบัติงานของวัดบางยาง

โดย วัดบางยาง

ข้อมูลเมื่อ : 07-03-2567

เปิดดู : 25

วัดดอนสว่าง

โดย วัดดอนสว่าง

ข้อมูลเมื่อ : 06-03-2567

เปิดดู : 25

วัดหนองหัววัว

โดย วัดหนองหัววัว

ข้อมูลเมื่อ : 06-03-2567

เปิดดู : 23

---->