เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8345 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8860 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
71 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7190 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

แผนปฏิบัติงานประจำปีของวัด

วัดปรีดาราม

รายละเอียด

ปฏิทินกิจกรรมวัดปรีดาราม
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครปฐม แห่งที่ ๑๒
ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
๑         มกราคม                ทำบุญขึ้นปีใหม่ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
๑๗-๒๑ มกราคม               งานนมัสการปิดทองหลวงพ่อนิล
๒๓-๒๕ กุมภาพันธ์            งานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม วัดมาฆบูชา             
๒๔      กุมภาพันธ์             วันมาฆบูชา ภาคเช้า ทำบุญตักบาตร ภาคค่ำ เวียนเทียน เวลา ๒๐.๐๐ น.
๑-๑๒ เมษายน                  โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ปีที่ ๑๘
๑๒ - ๑๖ เมษายน               งานประเพณีสงกรานต์ ทำบุญตักบาตร บังสุกุล สรงน้ำพระ
๒๑-๒๓ พฤษภาคม            งานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม วัดวิสาขบูชา
๒๒      พฤษภาคม             วันวิสาขบูชา ภาคเช้า ทำบุญตักบาตร ภาคค่ำ เวียนเทียน เวลา ๒๐.๐๐ น.
๓๐      พฤษภาคม             วันอัฏฐมีบูชา ภาคค่ำ เวียนเทียน เวลา ๒๐.๐๐ น.
๑๕     กรกฎาคม               พิธีมอบทุนการศึกษา และมอบใบประกาศธรรมศึกษา
๒๐     กรกฎาคม               วันอาสาฬหบูชา ภาคเช้า ทำบุญตักบาตร ภาคค่ำ เวียนเทียน เวลา ๒๐.๐๐ น.
๒๑     กรกฎาคม               วันเข้าพรรษา ทำบุญตักบาตร ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน
๒       ตุลาคม                   ทำบุญวันสารทไทย ถวายสลากภัต
๑๗    ตุลาคม                   ทำบุญวันปวารณาออกพรรษา
๑๘     ตุลาคม                   ทำบุญวันเทโวโรหนะ ตักบาตรเทโว
๒๗    ตุลาคม                   งานกฐินสามัคคีและผ้าป่าสามัคคี
๑๕      พฤศจิกายน            วันลอยกระทง / งานทำบุญวันคล้ายวันมรณภาพอดีตเจ้าอาวาส ปีที่ ๒๔
๓๑      ธันวาคม                กิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี
*ช่วงเข้าพรรษา ทุกวันอาทิตย์ เวลา ๑๗.๐๐ น. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”
*ช่วงเข้าพรรษา ทุกวันพระ ๘ ค่ำ เวลา ๐๕.๓๐ น. พิธีถวายสังฆทาน / รักษาศีลอุโบสถ
*ช่วงเข้าพรรษา ทุกวันพระ ๑๕ ค่ำ เวลา ๐๗.๓๐ น. ทำบุญตักบาตร / รักษาศีลอุโบสถ 

โดย : วัดปรีดาราม

ที่อยู่ : ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม

จำนวนเข้าดู : 28

ปรับปรุงล่าสุด : 10 มีนาคม พ.ศ. 2567 16:21:33

ข้อมูลเมื่อ : 10 มีนาคม พ.ศ. 2567 16:21:33

 
 
 
 

ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๗

โดย วัดประตูสาร

ข้อมูลเมื่อ : 05-04-2567

เปิดดู : 11

วัดทุ่งสกุลทอง

โดย วัดทุ่งสกุลทอง

ข้อมูลเมื่อ : 03-04-2567

เปิดดู : 15

ปฏิทินการทำบุญของวัดสาลี

โดย วัดสาลี

ข้อมูลเมื่อ : 28-02-2567

เปิดดู : 39

หนองนกไข่

โดย วัดหนองนกไข่

ข้อมูลเมื่อ : 19-01-2567

เปิดดู : 63

แผบปฏิบัติงานประจำปีของวัดท่าไม้

โดย วัดท่าไม้

ข้อมูลเมื่อ : 07-03-2567

เปิดดู : 32

แผนปฏิทินปฎิบัติงานของวัดบางยาง

โดย วัดบางยาง

ข้อมูลเมื่อ : 07-03-2567

เปิดดู : 25

วัดดอนสว่าง

โดย วัดดอนสว่าง

ข้อมูลเมื่อ : 06-03-2567

เปิดดู : 25

วัดหนองหัววัว

โดย วัดหนองหัววัว

ข้อมูลเมื่อ : 06-03-2567

เปิดดู : 23

---->