เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8337 รูป
สามเณร
288 รูป
แม่ชี
87 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8842 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7155 รูป
ลาสิกขา
38 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

แผนปฏิบัติงานประจำปีของวัด

วัดปรีดาราม

รายละเอียด

ปฏิทินกิจกรรมวัดปรีดาราม
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครปฐม แห่งที่ ๑๒
ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
๑         มกราคม                ทำบุญขึ้นปีใหม่ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
๑๗-๒๑ มกราคม               งานนมัสการปิดทองหลวงพ่อนิล
๒๓-๒๕ กุมภาพันธ์            งานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม วัดมาฆบูชา             
๒๔      กุมภาพันธ์             วันมาฆบูชา ภาคเช้า ทำบุญตักบาตร ภาคค่ำ เวียนเทียน เวลา ๒๐.๐๐ น.
๑-๑๒ เมษายน                  โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ปีที่ ๑๘
๑๒ - ๑๖ เมษายน               งานประเพณีสงกรานต์ ทำบุญตักบาตร บังสุกุล สรงน้ำพระ
๒๑-๒๓ พฤษภาคม            งานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม วัดวิสาขบูชา
๒๒      พฤษภาคม             วันวิสาขบูชา ภาคเช้า ทำบุญตักบาตร ภาคค่ำ เวียนเทียน เวลา ๒๐.๐๐ น.
๓๐      พฤษภาคม             วันอัฏฐมีบูชา ภาคค่ำ เวียนเทียน เวลา ๒๐.๐๐ น.
๑๕     กรกฎาคม               พิธีมอบทุนการศึกษา และมอบใบประกาศธรรมศึกษา
๒๐     กรกฎาคม               วันอาสาฬหบูชา ภาคเช้า ทำบุญตักบาตร ภาคค่ำ เวียนเทียน เวลา ๒๐.๐๐ น.
๒๑     กรกฎาคม               วันเข้าพรรษา ทำบุญตักบาตร ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน
๒       ตุลาคม                   ทำบุญวันสารทไทย ถวายสลากภัต
๑๗    ตุลาคม                   ทำบุญวันปวารณาออกพรรษา
๑๘     ตุลาคม                   ทำบุญวันเทโวโรหนะ ตักบาตรเทโว
๒๗    ตุลาคม                   งานกฐินสามัคคีและผ้าป่าสามัคคี
๑๕      พฤศจิกายน            วันลอยกระทง / งานทำบุญวันคล้ายวันมรณภาพอดีตเจ้าอาวาส ปีที่ ๒๔
๓๑      ธันวาคม                กิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี
*ช่วงเข้าพรรษา ทุกวันอาทิตย์ เวลา ๑๗.๐๐ น. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”
*ช่วงเข้าพรรษา ทุกวันพระ ๘ ค่ำ เวลา ๐๕.๓๐ น. พิธีถวายสังฆทาน / รักษาศีลอุโบสถ
*ช่วงเข้าพรรษา ทุกวันพระ ๑๕ ค่ำ เวลา ๐๗.๓๐ น. ทำบุญตักบาตร / รักษาศีลอุโบสถ 

ไฟล์แนบ
(222.04 kb)

โดย : วัดปรีดาราม

ที่อยู่ : ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม

จำนวนเข้าดู : 75

ปรับปรุงล่าสุด : 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 11:36:46

ข้อมูลเมื่อ : 10 มีนาคม พ.ศ. 2567 16:21:33

 
 
 
 

ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีวัดดารา

โดย วัดดารา

ข้อมูลเมื่อ : 03-07-2567

เปิดดู : 15

ปฏิทินปฏิบัติงานวัดศพเพลิง

โดย วัดศพเพลิง

ข้อมูลเมื่อ : 03-07-2567

เปิดดู : 15

ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีวัดคูบัว

โดย วัดคูบัว

ข้อมูลเมื่อ : 07-06-2567

เปิดดู : 30

---->