เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8359 รูป
สามเณร
300 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8873 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7205 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ศาสนบุคคล

มงคล ตปสีโล

วัดหนองแหน

ต. หนองขาม อ. หนองหญ้าไซ

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 25-02-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 25-02-2567

พระวิเชียร สุมงฺคโล

วัดบางช้างเหนือ

ต. คลองใหม่ อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 25-02-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 25-02-2567

พระนวกร ภทฺทจาโร

วัดบางช้างเหนือ

ต. คลองใหม่ อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 25-02-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 25-02-2567

พระวิเชียร ธมฺมปาโล

วัดบางช้างเหนือ

ต. คลองใหม่ อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 25-02-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 25-02-2567

พระเดชาพันธ์ ญานเตโช

วัดบางช้างเหนือ

ต. คลองใหม่ อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 24-02-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 24-02-2567

พระไกรพุฒิ ภทฺทปญฺโญ

วัดบางช้างเหนือ

ต. คลองใหม่ อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 24-02-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 24-02-2567

ชื่อ 444

วัดใหม่ช่องลม

ต. หนองประดู่ อ. เลาขวัญ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 20-02-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 20-02-2567

พระทักษิณ สีลธโร

วัดสุวรรณรัตนาราม

ต. แคราย อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 19-02-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 19-02-2567

พระวสันต์ สนฺตจิตฺโต

วัดบางช้างเหนือ

ต. คลองใหม่ อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 18-02-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 18-02-2567

พระมัน สุขิโต

วัดการ้อง

ต. สวนแตง อ. เมืองสุพรรณบุรี

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 30-01-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 30-01-2567

พระเจษฎา ธนปญฺโญ

วัดการ้อง

ต. สวนแตง อ. เมืองสุพรรณบุรี

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 30-01-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 30-01-2567

พระพงศกร รติโก

วัดทุ่งตลิ่งชัน

ต. หนองโอ่ง อ. อู่ทอง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 28-01-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 03-02-2567

พระธนกฤต ถาวโร

วัดทุ่งตลิ่งชัน

ต. หนองโอ่ง อ. อู่ทอง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 28-01-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 28-01-2567

สามเณรพีรวิชญ์ ละเหล้า

วัดหนองน้ำขุ่น

ต. บ้านใหม่ อ. ท่าม่วง

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 24-01-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 08-03-2567

พระมหารัชชานนท์ อภิปุญโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดโพธิ์ศรี

ต. บางปลาม้า อ. บางปลาม้า

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 22-01-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 22-01-2567

พระปภากร ฐิตสุทฺธิ

วัดโคกเขมา

ต. แหลมบัว อ. นครชัยศรี

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 21-01-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 21-01-2567

พระวัง ขนฺติโก

วัดปัญจมิตรชลิตาราม

ต. สระพังลาน อ. อู่ทอง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 20-01-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 20-01-2567

พระสุริยา ธมฺมวโร

วัดปัญจมิตรชลิตาราม

ต. สระพังลาน อ. อู่ทอง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 20-01-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 20-01-2567

พระมหาณัฐพล ณฏฺฐพโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดทุ่งเข็น

ต. ทุ่งคอก อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 06-01-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 14-01-2567

ณัฐวุฒิ อัชฌาภวกุล

วัดไตรรัตนาราม

ต. ลุ่มสุ่ม อ. ไทรโยค

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 05-01-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 05-01-2567

พระพรภวิษย์ ชินวโร

วัดเสาธง

ต. บางปลาม้า อ. บางปลาม้า

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 04-01-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 04-01-2567

พระทวีป สุเมโธ

วัดเสาธง

ต. บางปลาม้า อ. บางปลาม้า

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 04-01-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 04-01-2567

เดชอดุลย์ เตชอตุโล

วัดพุตะเคียน

ต. ท่าเสา อ. ไทรโยค

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 04-01-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 04-01-2567

ชวโรจน์ วิโรจโน

วัดพุตะเคียน

ต. ท่าเสา อ. ไทรโยค

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 04-01-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2567

พระวัชรินทร์ สุภทฺโท

วัดพุตะเคียน

ต. ท่าเสา อ. ไทรโยค

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 04-01-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2567

เกรียงไกร เตชธโร

วัดดอนไก่ดี

ต. ตลาดกระทุ่มแบน อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 03-01-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 03-01-2567

ภูมรินทร์ สุทฺธิมโน

วัดดอนไก่ดี

ต. ตลาดกระทุ่มแบน อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 02-01-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 02-01-2567

ทรงพล ประทีปถิ่นทอ

วัดดอนไก่ดี

ต. ตลาดกระทุ่มแบน อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 02-01-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 02-01-2567

พระปราชญา จิรปญฺโญ

วัดท่าเสา

ต. ท่าเสา อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 01-01-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 29-01-2567

พระณัฐวุฒิ ตปสีโล

วัดชัฏดงคำ

ต. ดอนคา อ. อู่ทอง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 18-12-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 18-12-2566

8,850 รายการ / 295 หน้า
1
2
3
4
5
6
7