เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8600 รูป
สามเณร
328 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9146 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7427 รูป
ลาสิกขา
23 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ศาสนบุคคล

สามเณรธนัชชัย พวงทอง

วัดโพธิ์แจ้

ต. บางน้ำจืด อ. เมืองสมุทรสาคร

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 10-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-09-2565

พระมหาญัตติพงษ์ เตชวณฺโณ

วัดโพธิ์แจ้

ต. บางน้ำจืด อ. เมืองสมุทรสาคร

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 08-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-09-2565

พระวันชัย สีลธมฺโม

วัดโพธิ์แจ้

ต. บางน้ำจืด อ. เมืองสมุทรสาคร

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 06-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-09-2565

พระเชิญ ผาสุโก

วัดโพธิ์แจ้

ต. บางน้ำจืด อ. เมืองสมุทรสาคร

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 06-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-09-2565

พระเจษฎากร ภทฺทิโย

วัดโพธิ์แจ้

ต. บางน้ำจืด อ. เมืองสมุทรสาคร

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 06-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-09-2565

พระประภาส สิริทตฺโต

วัดโพธิ์แจ้

ต. บางน้ำจืด อ. เมืองสมุทรสาคร

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 06-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-09-2565

พระนิมิตร ธมมฺสาโร

วัดสวนส้ม

ต. สวนส้ม อ. บ้านแพ้ว

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 04-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-09-2565

พระมนัส อติชาโต

วัดโพธิ์แจ้

ต. บางน้ำจืด อ. เมืองสมุทรสาคร

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 03-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-09-2565

พระสุพัฒน์ อภิญาโณ

วัดโพธิ์แจ้

ต. บางน้ำจืด อ. เมืองสมุทรสาคร

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 03-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-09-2565

พระบุญพริ้ง ฐานวโร

วัดโพธิ์แจ้

ต. บางน้ำจืด อ. เมืองสมุทรสาคร

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 03-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-09-2565

พระรุ่งชัย กิตฺติโก

วัดโพธิ์แจ้

ต. บางน้ำจืด อ. เมืองสมุทรสาคร

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 03-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-09-2565

พระประชุม วราสโภ

วัดโพธิ์แจ้

ต. บางน้ำจืด อ. เมืองสมุทรสาคร

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 03-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-09-2565

พระสงคราม เตชธมฺโม

วัดโพธิ์แจ้

ต. บางน้ำจืด อ. เมืองสมุทรสาคร

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 03-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-09-2565

พิรุณ จนทิโก

วัดพันท้ายนรสิงห์

ต. พันท้ายนรสิงห์ อ. เมืองสมุทรสาคร

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 03-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-09-2565

พระปัจพล มหานิกาย

วัดพันท้ายนรสิงห์

ต. พันท้ายนรสิงห์ อ. เมืองสมุทรสาคร

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 03-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-09-2565

พระภูสิทธฺ์ จิรวฑฺฒโน

วัดธัญญารามราษฎร์บำรุง

ต. อำแพง อ. บ้านแพ้ว

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 03-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-09-2565

พระพัชรพล ฐานิสฺสโร

วัดธัญญารามราษฎร์บำรุง

ต. อำแพง อ. บ้านแพ้ว

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 03-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-09-2565

พระพัศดี ชยปาโล

วัดธัญญารามราษฎร์บำรุง

ต. อำแพง อ. บ้านแพ้ว

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 03-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-09-2565

สามเณรประทานพร น้อยกลิ่น

วัดท่ากระบือ

ต. บางยาง อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 02-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-09-2565

พระธนพร กิตฺติโก

วัดจินดาราม

ต. ตลาดจินดา อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 02-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 30-11-2565

พระทองล่าม ฐานงฺกโร

วัดจินดาราม

ต. ตลาดจินดา อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 02-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-09-2565

พระเค้า สุทโร

วัดจินดาราม

ต. ตลาดจินดา อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 02-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-09-2565

พระวิชัย ฐิติโก

วัดเทพธงชัย

ต. บางน้ำจืด อ. เมืองสมุทรสาคร

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 02-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-09-2565

พระพงษ์พันธ์ สิริธมฺโม

วัดเทพธงชัย

ต. บางน้ำจืด อ. เมืองสมุทรสาคร

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 02-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-09-2565

พระลือชัย จารุธมฺโม

วัดเทพธงชัย

ต. บางน้ำจืด อ. เมืองสมุทรสาคร

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 02-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-09-2565

พระแป๊ะ วชิโร

วัดเทพธงชัย

ต. บางน้ำจืด อ. เมืองสมุทรสาคร

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 02-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-09-2565

พระประสิทธิ์ จิรธมฺโม

วัดเทพธงชัย

ต. บางน้ำจืด อ. เมืองสมุทรสาคร

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 02-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-09-2565

พระอโนชัย อาภาธโร

วัดบางหญ้าแพรก

ต. บางหญ้าแพรก อ. เมืองสมุทรสาคร

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 01-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-09-2565

พระพงศภัค ปภากโร

วัดศรีสินมา

ต. สวนส้ม อ. บ้านแพ้ว

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 01-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-09-2565

สิทธิพล ธมฺมจาโร

วัดโสภณาราม

ต. โคกขาม อ. เมืองสมุทรสาคร

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 30-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 30-08-2565

9,128 รายการ / 305 หน้า
1
2
3
4
5
6