เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8600 รูป
สามเณร
328 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9146 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7427 รูป
ลาสิกขา
23 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ศาสนบุคคล

พระศรราม ฐานสโร

วัดท่ากระบือ

ต. บางยาง อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 04-12-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-12-2565

พระญาณกร อธิญาโณ

วัดท่ากระบือ

ต. บางยาง อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 04-12-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-12-2565

พระครูวิมลกาญจนาคม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหนองประดู่

ต. หนองประดู่ อ. เลาขวัญ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 03-12-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-12-2565

พระธิติจรัส ชุติปญฺโญ

วัดทุ่งมะเซอย่อ

ต. บ้องตี้ อ. ไทรโยค

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 03-12-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-12-2565

พระศตวรรธน์ กุสโล

วัดท่าขนุน

ต. ท่าขนุน อ. ทองผาภูมิ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 03-12-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-12-2565

พระอนุชิต สุจิตฺโต

วัดท่าขนุน

ต. ท่าขนุน อ. ทองผาภูมิ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 03-12-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-12-2565

พระสุรชัย เตชทตฺโต

วัดท่าขนุน

ต. ท่าขนุน อ. ทองผาภูมิ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 03-12-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-12-2565

พระจิตติพัฒน์ อินฺทปญฺโญ

วัดท่าขนุน

ต. ท่าขนุน อ. ทองผาภูมิ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 03-12-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-12-2565

พระนุติพงษ์ อาจาโร

วัดท่าขนุน

ต. ท่าขนุน อ. ทองผาภูมิ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 03-12-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-12-2565

พระสุรศักดิ์ อินฺทโก

วัดท่าขนุน

ต. ท่าขนุน อ. ทองผาภูมิ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 03-12-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-12-2565

พระโชคชัย กิตฺติโก

วัดท่าขนุน

ต. ท่าขนุน อ. ทองผาภูมิ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 03-12-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-12-2565

พระทินรัชต์ อตฺตคุตฺโต

วัดท่าขนุน

ต. ท่าขนุน อ. ทองผาภูมิ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 03-12-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-12-2565

พระศุภกร ปุญฺญกุลโล

วัดอ้อมน้อย

ต. อ้อมน้อย อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 01-12-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-01-2566

พระสุพจน์ ปภากโร

วัดญาณเวศกวัน

ต. บางกระทึก อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 01-12-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-12-2565

พระวินัย วินโย

วัดการ้อง

ต. สวนแตง อ. เมืองสุพรรณบุรี

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 30-11-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 30-11-2565

ประทีป ปัญญาวชิโร

วัดถ้ำศรีสรรเพชญ

ต. ท่าเสา อ. ไทรโยค

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 29-11-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-11-2565

พระอธิการเอกชัย ฐิตโสภโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดทัพตาแทน

ต. ทัพหลวง อ. หนองหญ้าไซ

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 24-11-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 24-11-2565

พระบริภัทร ธมฺมวุฑฺโฒ

วัดหนองแขมพัฒนา

ต. ทะเลบก อ. ดอนเจดีย์

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 12-11-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 12-11-2565

พระอิฐิพล คมฺภีรปญฺโญ

วัดหนองแขมพัฒนา

ต. ทะเลบก อ. ดอนเจดีย์

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 12-11-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 12-11-2565

พระไชยา สิริชโย

วัดสุทธิวาตวราราม

ต. ท่าฉลอม อ. เมืองสมุทรสาคร

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 06-11-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 06-11-2565

พระปุญญพัฒน์ สุจิตฺโต

วัดเขาเทพนิมิต

ต. แก่งเสี้ยน อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 06-11-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 06-11-2565

พระศักดิ์สิทธิ์ สุภทฺโท

วัดทุ่งสีหลง

ต. ลำเหย อ. ดอนตูม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 03-11-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-11-2565

พระพุทธพูลสุข อคฺคปญฺโญ

วัดแหลมมะเกลือ

ต. สามง่าม อ. ดอนตูม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 03-11-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-11-2565

พระณัฐพงษ์ ปภสฺสรวํโส

วัดสุทธิวาตวราราม

ต. ท่าฉลอม อ. เมืองสมุทรสาคร

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 23-10-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-10-2565

พระพงศ์ธนัช ฐิตสุโภ

วัดอ้อน้อย

ต. ห้วยขวาง อ. กำแพงแสน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 22-10-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 22-10-2565

พระวันชัย ตปคุโณ

วัดบางบอน

ต. หัวโพธิ์ อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 17-10-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 17-10-2565

พระอนุชิต อนาลโย

วัดเกษตรพันธาราม

ต. แคราย อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 08-12-2565

พระครูสาครวิสุทธาภรณ์ วรเทโว

วัดประสาทสามัคคีธรรม

ต. บางโทรัด อ. เมืองสมุทรสาคร

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 16-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 16-09-2565

พระสมชาย วชิรวํโส

วัดบ้านลวดสามัคคีธรรม(บ้านลวด)

ต. หนองสาหร่าย อ. ดอนเจดีย์

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 13-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-09-2565

พระปัญญพัชญ์ ขนฺติวโร

วัดโพธิ์แจ้

ต. บางน้ำจืด อ. เมืองสมุทรสาคร

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 10-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-09-2565

9,128 รายการ / 305 หน้า
1
2
3
4
5