เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8380 รูป
สามเณร
309 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8903 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
71 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7225 รูป
ลาสิกขา
33 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

สำนักปฏิบัติธรรม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาญจนบุรีแห่งที่ ๒๙

แนะนำสถานที่
ชื่อสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาญจนบุรีแห่งที่ ๒๙
วัดหนองไม้แก่น ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี� รหัสไปรษณีย์ ๗๑๑๓๐
โทรติดต่อ 0929184585

บรรยากาศ

เงียบสงบ
ต้นไม้-ป่าไม้ร่มรื่น

แนวปฏิบัติ

ยุบหนอพองหนอ

พระอาจารย์/อาจารย์สอนปฏิบัติ
๑. ชื่อ ....พระครูกาญจนธรรมชัย....ฉายา....ชยธมฺโม..............อายุ....๕๖........พรรษา....๓๖..............
วิทยฐานะ..น.ธ.เอก...ผ่านการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ ปี พ.ศ.....๒๕๕๕.............
๒. ชื่อ ..พระสมบัติ.....ฉายา...........เมธิโก.............อายุ.......๔๙................พรรษา.....๒๙.............
วิทยฐานะ...นธเอก...ผ่านการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ ปี พ.ศ...๒๕๕๕...............
๓. ชื่อ ...พระจีรศักดิ์.....................ฉายา.........จนฺทาโภ..............อายุ......๔๗..........พรรษา.....๑๗......
วิทยฐานะ.นธเอก.....ผ่านการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ ปี พ.ศ.....๒๕๔๘.............
๔. ชื่อ ..........พระธนาวัฒน์..........ฉายา...ธนวุฑโฒ.................อายุ.......คำดี...........พรรษา....๑๓.......
วิทยฐาน

 

รับผู้มาปฏิบัติธรรม
รับผู้ปฏิบัติธรรมได้สูงสุด
150
รับพระภิกษุสามเณร
รับแม่ชี
รับชาย
รับหญิง
ที่พักผู้ปฏิบัติธรรม
ห้องพักรวม (แยกชาย-หญิง)
มีพัดลม
ห้องพักส่วนตัว (แยกชาย-หญิง)
มีพัดลม
การสอบอารมณ์ (ตรวจเช็คความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรม)
ลักษณะการสอบอารมณ์กัมมัฏฐาน�
��������� ผู้ปฏิบัติทดลองปฏิบัติกรรมฐานด้วยตนเองไปได้ระยะหนึ่งแล้ว พระวิปัสสนาจารย์ผู้สอนกรรมฐานจะเรียกผู้ปฏิบัติใหม่ทุกคนมาประชุมและซักถามถึงวิธีกำหนดอารมณ์ และวิธีพิจารณากรรมฐานของผู้ปฏิบัติแต่ละคน ผู้ปฏิบัติต้องเล่าประสบการณ์ความรู้สึกในการสังเกตพฤติกรรมของตน และการใช้เหตุผลของตนเองขณะแสดงพฤติกรรมหรืออิริยาบถต่าง ๆ ตามที่สังเกตได้จริง เป็นการสอบถามและแก้ไขความเข้าใจในขณะนั้น ระหว่างพระวิปัสสนาจารย์ผู้สอนผู้ปฏิบัติ เรียกว่า� การสอบอารมณ์
ค่าใช้จ่าย (บำรุงอาคารสถานที่)
ฟรี (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ข้อมูล/บริการอื่น ๆ
อาสนะรองนั่ง
มี
อาหาร
อาหารปกติ
เครื่องดื่ม
ชา กาแฟ โสม สมุนไพร
บริการนวดเพื่อสุขภาพ
มี
ห้องอบสมุนไพร/สปา
มี
บริการหนังสือธรรม
มี
สื่อธรรมะ ไฟล์เสียง
มี
ติดต่อสำนักปฏิบัติธรรม
Line
-
Facebook
-
เว็บไซต์
-
มือถือ
-
โทรศัพท์
-
โทรสาร
-
อีเมล์
-

โดย : วัดหนองไม้แก่น

ที่อยู่ : ต.หนองลาน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

จำนวนเข้าดู : 147

ปรับปรุงล่าสุด : 3 มีนาคม พ.ศ. 2565 20:58:25

ข้อมูลเมื่อ : 30 กันยายน พ.ศ. 2564 20:09:04

 
 
 
 

สำนักปฏิบัติธรรม 10 อันดับ

ปฏิบัติธรรมประจำวันอาทิตย์

โดย วัดห้วยเจริญ

ข้อมูลเมื่อ : 23-12-2566

เปิดดู : 64

รักษาศิลอุโบสถ

โดย วัดลาดบัวหอม

ข้อมูลเมื่อ : 16-08-2566

เปิดดู : 84

วัดดอนไร่

โดย วัดดอนไร่

ข้อมูลเมื่อ : 14-08-2566

เปิดดู : 118