เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8340 รูป
สามเณร
300 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8854 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7191 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดหนองไม้แก่น

รหัสวัด
02710517002

ชื่อวัด
วัดหนองไม้แก่น

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 01 เดือน พฤษภาคม ปี 2483

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 07 เดือน มกราคม ปี 2511

ที่อยู่
วัดหนองไม้เเก่น

เลขที่
๑๓๙

หมู่ที่

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
หนองลาน

เขต / อำเภอ
ท่ามะกา

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71130

เนื้อที่
๒๒ ไร่ ๑ งาน ๖๘ ตารางวา

Facebook
คลิกดู

มือถือ
0929184585

คุณสมบัติวัด

เป็นสำนักปฏิบัติธรรม
เป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เป็นอุทยานการศึกษาในวัด
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.) ดีเด่น
เป็นชมรมชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองลาน

จำนวนเข้าดู : 1396

ปรับปรุงล่าสุด : 9 เมษายน พ.ศ. 2565 08:45:43

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 20:31:30

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัดหนองไม้แก่น

วัดหนองไม้แก่น เดิมตั้งอยู่หมู่บ้านหกหลัง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ปัจจุบันตั้งอยู่ในหมู่ที่ ๖ ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งได้อพยพแยกมาจากหมู่ ๑๒ บ้านหนองไม้แก่น เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๐ สาเหตุมาจากโจรผู้ร้ายชุกชุม(เสือทะเลบกตั้งซุ้มเสืออยู่ฝั่งห้วย มีเหตุการณ์ปล้นและยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทางการจึงเข้าใจว่าชาวบ้านเลี้ยงโจรราษฎร์ได้รับความหวาดกลัว จึงหนีออกจากหมู่บ้านกันหมดไม่มีอยู่อีกเลย) ทางราชการจึงได้ย้ายวัดและบ้านหนองไม้แก่น มาตั้งรวมกันที่บ้านหกหลังในหมู่ ๔ บ้านหกหลังในหมู่ ๔เดิมเป็นที่อยู่ของชาวจีนอพยพที่ปลูกบ้านอยู่ ๖ หลังคาเรือนในตำบลเดียวกัน จึงพร้อมใจกันตั้งชื่อว่า บ้านหนองไม้แก่น(หกหลังใน) โดยแยกเข้ามาอยู่ในตำบลหนองลาน เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗ ชาวบ้านพร้อมถวายที่ดินตั้งวัดที่ดิน ๒ โฉนด รวม ๒๒ ไร่ ๑ งาน ๖๘ ตารางวา ได้รับพระราชทานวิสุงคามเสมา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑ มีเจ้าอาวาส จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ๕ รูป  เจ้าอาวาสมีหลวงปู่เสาร์, พระอธิการช่อ สีลเตโช, และองค์ปัจจุบัน คือ พระครูกาญจนธรรมชัย ตั้งปี พ.ศ.๒๕๒๙ จนถึงปัจจุบัน
จุดเด่นของวัด
วัดหนองไม้แก่นมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ ที่ชาวบ้านเคารพนับถือมาแต่โบราณ คือ หลวงพ่อพุทธศิลามณี(หลวงพ่อทองดำ) มีการส่งเสริมชาวบ้านชุมชนโดยร่วมมือกับหน่วยงานราชการทั้งท้องที่, ท้องถิ่น, ใช้หลัก “บวร บ้าน วัด โรงเรียน หน่วยงานราชการ” เกิดการสร้างคุณูปการหลายอย่างแก่ชุมชนเช่น โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองลาน, วิสาหกิจชุมชนการแพทย์แผนไทย, ธนาคารขยะ ธนาคารจักรยานอยู่ภายใต้ศูนย์การเรียนรู้ “เทิด-ด้วย-ทำ” น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาชีวิต อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นศูนย์กลางการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างงาน สร้างรายได้ แก่ชุมชน เป็นต้น
ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
วัดหนองไม้แก่น เป็นศูนย์กลางในการอนุรักษ์ไว้ซึ่ง ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยมีการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ จนถึงชนรุ่นปัจจุบัน เช่น งานประเพณีปิดทองหลวงพ่อทองดำ,การทำบุญสารข้าวหลามกลางเดือน ๓,ทำบุญสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้เฒ่าผู้แก่ในวันสงกรานต์, ทำบุญสารลาว, ซึ่งตรงกับแรม ๑๓-๑๕ ค่ำของทุกปี บุญประเพณีสงกรานต์, บุญประเพณีเข้าพรรษา, บุญประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ เป็นต้น

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : (313.7 kb)

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูกาญจนธรรมชัย ชยธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 06-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-01-2567

พระสมบัติ เมธิโก

ข้อมูลเมื่อ : 06-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-09-2566

พระธนาวัฒน์ ธนวุฑฺโฒ

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-03-2565

พระละไมย อตฺตธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-02-2565

พระจีระศักดิ์ จนฺทาโภ

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-02-2565

พระปุ่น โกวิโท

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 09-04-2565

พระมหาสมจิตร วรปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 09-04-2565

พระสุรเดช ถาวโร

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-01-2567

พระธิติพันต์ ชยปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-02-2565

พระยุทธการ อมโร

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

เทศกาลสารทข้าวห...

วันที่จัดงาน : 18-02-2565

เปิดดู 537 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

หลวงพ่อทองดำ

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

เปิดดู 1495 ครั้ง

หลวงพ่อพุทธเมตต...

ข้อมูลเมื่อ : 10-10-2564

เปิดดู 144 ครั้ง

หลวงพ่อสมปราถนา

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

เปิดดู 67 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

พูดคุยธรรมะดู

ข้อมูลเมื่อ 02-06-2565

เปิดดู 201 ครั้ง

ฟังธรรมะบรรยาย

ข้อมูลเมื่อ 02-06-2565

เปิดดู 52 ครั้ง

โรงเรียนผู้สูงอ...

ข้อมูลเมื่อ 13-03-2565

เปิดดู 267 ครั้ง

โรงเรียนผู้สูงอ...

ข้อมูลเมื่อ 13-03-2565

เปิดดู 76 ครั้ง

การบริหารจัดการ...

ข้อมูลเมื่อ 13-03-2565

เปิดดู 87 ครั้ง

ชุมชนหนองไม้แก่...

ข้อมูลเมื่อ 03-03-2565

เปิดดู 89 ครั้ง

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด