เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8340 รูป
สามเณร
300 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8854 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7191 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดสามัคคีธรรม (ปลายน้ำ)

รหัสวัด
02720113003

ชื่อวัด
วัดสามัคคีธรรม (ปลายน้ำ)

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 01 เดือน มกราคม ปี 2474

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 15 เดือน ตุลาคม ปี 2487

ที่อยู่
วัดสามัคคีธรรม (ปลายน้ำ)

เลขที่
221

หมู่ที่
4

ซอย
-

ถนน
เทศบาลตำบลท่าเสด็จ​ 18

แขวง / ตำบล
สระแก้ว

เขต / อำเภอ
เมืองสุพรรณบุรี

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72230

เนื้อที่
18 ไร่ 3 งาน 80 ตารางวา

โทรศัพท์
0899957938

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดท่องเที่ยว

จำนวนเข้าดู : 1510

ปรับปรุงล่าสุด : 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 10:54:44

ข้อมูลเมื่อ : 27 กันยายน พ.ศ. 2564 12:55:25

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติหมู่บ้านและวัดสามัคคีธรรม
  ตามคำบอกเล่าของท่านผู้รู้ในสมัยก่อนนั้น บ้านปลายน้ำ นามที่เรารู้จักกันอยู่ในเวลานี้เดิมเป็นป่าพงดงไม้และมีสิงห์สาราสัตว์นานาชนิดมาอาศัยอยู่ชุกชุมมากมีลำธารทิศเหนือติดหนองบัว ทิศใต้ติดดอนบ้านหลวง มีมังสาหาร พลาหารอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ
  เมื่อราวๆก่อนพุทธศักราช ๒๔๔๗ นายจง จงเจริญ พร้อมด้วย นายด้วง และนายเอี่ยมได้อพยพครอบครัวมาจากบ้านโพธิ์ท่าทรายได้เข้ามาอาศัยตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่ริมบึงฝั่งตะวันตกประกอบการทำมาหากินด้วยอาชีพทำนาเป็นส่วนมากอยู่ร่วมกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุข
ปราศจากโจรผู้ร้ายเบียดเบียน แม้แต่ข้าวในนาเมื่อนวดแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ในนาโดยไม่ต้องเฝ้าตลอดถึงวัวควายก็ไม่ค่อยมีคอกผูกกันไว้ที่โคลน ต้นไม้และใต้ถุนเรือนนับว่ามีความสุขสบาย ไม่ต้องคอยระวังรักษาเมื่อมีหลักฐามั่นคงดีแล้วก็พร้อมใจกันมีศรัทธาที่จะสร้างสำนักสงฆ์ขึ้นที่ดอนหน้าวัดข้ามเวลานี้ มีพระหลวงตาอยู่เฝ้าวัดพอได้ให้ชาวบ้านอาศัยทำบุญให้ทานรักษาศีลกันปีๆหนึ่ง ก็ไม่มากองค์ตลอดถึงที่อยู่อาศัยของพระภิกษุก็เป็นไปตามภาษาชนบท
  ครั้นต่อมา ก็ช่วยกันย้ายวัดข้ามฟากมาตั้งอยู่ดอนดงทอง(ที่ตั้งวัดอยู่ในเวลานี้)ก็มีแต่พระหลวงตาเฝ้าวัดอยู่ตามเคย และก็ไม่มากองค์อีก แต่ว่าวัดจะตั้งอยู่นานสักเท่าใดนั้นไม่ปรากฎชัดแต่ที่ท่านผู้รู้ทราบมาคร่าวๆว่า วัดได้ร้างไปอีก
ต่อมาราวๆพุทธศักราช ๒๔๖๔ นายบาง พร้อมด้วยประชาชนก็ได้ช่วยกัน ขนย้ายวัดตั้งที่ดอนภูมิแล้วนายเจียกซึ่งเป็นบุตรของนายบาง บวชเป็นพระภิกษุจึงเป็นหัวหน้าปกครองวัด มีพระอยู่บางปีครบคณะบางปีก็ไม่ครบ ต่อมาๆจากนั้น วัดก็ร้างไปอีก
  หลังจากนั้นมาประมาณพุทธศักราช ๒๔๗๑ชาวบ้านปลายน้ำ ก็พร้อมใจกันช่วยกันสร้างวัดขึ้นอีกที หน้าวัดข้ามตีนสะพานฝั่งใต้วัด ฝ่ายพระภิกษุมีอาจารย์อ่อง ดูแลวัดเป็นหัวหน้าปกครอง มีพระอยู่จำพรรษาพอคณะบ้าง ไม่พอบ้าง แล้ววัดก็ได้ร้างไปอีก
  ต่อมาในพุทธศักราช ๒๔๗๔ ชาวบ้านพร้อมใจกันไปขออนุญาตทางการคณะสงฆ์ เพื่อขอสร้างวัดขึ้นอีกทีที่ดอนดงทอง(ที่ตั้งวัดในเวลานี้) และได้สถาปนา พระอธิการบุญนาค ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาส ในครั้งนี้ทายก ทายิกา รู้สึกว่ามีศรัทธาแข็งแรงขึ้นจึงเริ่มก่อสร้างขึ้นมาเป็นสำนักสงฆ์ มีนามว่า“วัดสามัคคีธรรม” แรกๆมีกุฏิเป็นพื้นกระดาน ฝาแฝกมุงหลังคาแฝก ๓ หลัง พอพระอยู่อาศัยเทศกาลจำพรรษาปีๆหนึ่ง มีพระครบคณะบริบูรณ์ ทั้งพระท้องถิ่นและต่างถิ่นก็มีมาอยู่จำพรรษาด้วยเสมอๆไม่ขาดและได้เปลี่ยนแปลงเสนาสนะเป็นเครื่องสัพมุงกระเบื้องสังกะสี เป็นของถาวรเป็นลำดับมา แต่ศาลาบำเพ็ญบุญนั้นยังเป็นเครื่องไม้ไผ่มุงแฝกพอที่จะกันแดดกันฝนไปได้ปีๆหนึ่ง รุ่งขึ้นใหม่ก็ซ่อมกันอีกทุกๆปีไป
   ในพุทธศักราช ๒๔๗๙ พระอธิการบุญนาคพร้อมด้วยทายกและกรรมการวัดมีความเห็นร่วมกันเป็นเอกฉันท์โดยได้ปรึกษาหารือกันว่า วัดของเรานี้ เป็นวัดบ้านป่าดอน ยังห่างไกลต่อการศึกษา ฉะนั้น ควรจะมีโรงเรียนประชาบาลอยู่ในวัดของเราบ้าง พอจะได้ให้เด็กๆได้มีการศึกษาเล่าเรียนหนังสือไทยพอเป็นเครื่องช่วยเปิดหูเปิดตาของกุลบุตร กุลสตรี ภาคนี้ขึ้นเป็นพื้นฐานสืบมาจนทุกวันนี้นับว่าเป็นแนวทางแห่งความเจริญในส่วนของการศึกษาภาษาไทย ส่วนทางวัดก็ได้รับความเจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับ
    ประมาณพุทธศักราช ๒๔๘๑ พระอธิการบุญนาค พร้อมทายกและกรรมการเริ่มขออนุญาตวิสุงคามสีมาขึ้นหลังจากนั้นหลายปีผ่านไปก็ได้รับพระบรมราชานุญาตเป็นเขตวิสุงคามสีมา ตามพระบรมราชานุญาตตามกฎหมาย ซึ่งได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในพุทธศักราช ๒๔๘๗
    เมื่อถึงพุทธศักราช ๒๔๙๐ พระอธิการบุญนาค ก็มรณภาพลง ในระหว่าง ๖ เดือน ที่วัดยังไม่มีเจ้าอาวาส ได้มีพระหลวงตาองค์หนึ่งเฝ้าวัดกับสามเณรอีกหนึ่งพออยู่เป็นเพื่อนกัน ในระยะนี้ หัวอกหัวใจของชาวบ้านก็อกสั่นขวัญหายไปตามๆกัน ด้วยความอาลัยคิดถึง พระอธิการบุญนาค ไหนยังจะคิดว่าจะไปหาพระที่ไหนมาปกครองวัดต่อไป
    พอขึ้นพุทธศักราช ๒๔๙๑ นายชาย นายกลม ขุนเสวศสารักษ์ ก็พากันไปรับพระอธิการเยื้อน ที่กำลังศึกษาพระธรรมวินัยอยู่ที่วัดหน่อพุทธางกูร เพื่อให้มาเป็นเจ้าอาวาสวัดสามัคคีธรรม และหลังจากนั้นสักระยะหนึ่งก็เริ่มหาเครื่องสัมภาระก่อสร้างศาลาการเปรียญ เตรียมเสร็จสรรพเพียงพอแล้วในปี พ.ศ.๒๔๙๗ ตรงกับเดือน ๕ แรม ๖ ค่ำ , ยกเสาติดเครื่องบนมุงเสร็จ ในปี พ.ศ.๒๔๙๙, ยกช่อฟ้าใบระกาเสร็จใช้ได้ในปี พ.ศ.๒๔๙๙ นับว่าเป็นสิริมงคล สร้างความเป็นสง่า ราศีให้แก่วัดและชาวบ้านท้องถิ่นปลายน้ำ โพธิ์เขียว และดอนตะไล้ ให้มีเกียรติยศขึ้นว่าเป็น “พุทธมามกะ”เป็นเครื่องอบอุ่นใจ เรียกร้องเอามิ่งขวัญของประชาชนแถบนี้กลับคืนมาสู่ร่างอีกครั้งหนึ่งเป็นประวัติศาสตร์ที่ดีซึ่งวัดนี้เคยสร้างมานานแล้วหลายต่อหลายครั้งไม่เคยมีศาลาเป็นถาวรวัตถุเลย พึ่งเกิดมีขึ้นครั้งนี้เป็น“ปฐมฤกษ์”ข้อสำคัญที่จะลืมเสียมิได้ ก็คือ น้ำใจของชาวบ้านแถบนี้ แม้ว่าเป็นบ้านเล็กๆก็จริงแต่มีน้ำใจแข็งแรงมั่นคง เด็ดเดี่ยวด้วยศรัทธาอันแรงกล้าทั้งเด็กและผู้ใหญ่ จนทำให้สามารถสร้างศาลาหลังนี้ขึ้นมาได้ เป็นเครื่องแสดงน้ำใจว่า ทำกันจริงๆทุกๆคน อันนี้เป็นนิมิตเครื่องหมายของคำว่า “ความสามัคคี” พร้อมเพรียงกันด้วยกำลังกาย กำลังทรัพย์กำลังความคิดแม้ว่าเราจะได้บริจาคทรัพย์คนละเล็กละน้อย ก็ได้ชื่อว่าเราได้ร่วมกันสามัคคีกันสร้างศาลาหลังนี้ขึ้นอีกทั้งจะเป็นมรดกฝากไว้ให้ลูกหลานของเราดูเป็นตัวอย่างในวันข้างหน้าชั่วกาลนาน

                                                            สามัคคี คือ พลัง
วัดสามัคคีธรรม {ปลายน้ำ}
    ณ ปัจจุบัน ตั้งอยู่ที่ บ้านปลายน้ำ เลขที่ ๒๒๑ หมู่ ๔ ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โทร.๐๘๙-๙๙๕๗๙๓๘
วัดสามัคคีธรรม สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๘ไร่ ๓ งาน๘๐ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือ จดที่ดินเอกชน ทิศใต้และทิศตะวันออก จดลำธารปลายน้ำ ทิศตะวันตก จดที่ดินเอกชน มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง มีเนื้อที่ ๔๐ ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๔
อาคารเสนาสนะประกอบด้วย
- พระอุโบสถ กว้าง๖ เมตร ยาว ๒๒ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
  สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๐ (บูรณะใหม่ พ.ศ.๒๕๔๐/๒๕๕๘)
- ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๔ เมตร ยาว ๔๔ เมตร เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้
  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๑ (บูรณะใหม่ พ.ศ.๒๕๕๔)
- หอสวดมนต์ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๒๖ เมตร เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้
  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙
- กุฏิ ๓ หลัง กว้าง ๗ เมตร ยาว ๒๖ เมตร เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้
  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘ (บูรณะใหม่ เมื่อ พ.ศ.๒๕๕๔/๒๕๕๕)
- ศาลาบำเพ็ญกุศล กว้าง ๑๖ เมตรยาว ๓๖ เมตร สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก
  สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๙
- ห้องน้ำ ๓ หลัง ๒๐ ห้อง (บูรณะใหม่ เมื่อ พ.ศ.๒๕๕๖/๒๕๕๙/๒๕๖๐)

 
    วัดสามัคคีธรรม ตั้งเมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๔ พระอธิการบุญนาค  ปญฺญาปโชโต.ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสรูปแรก เป็นผู้เริ่มก่อสร้างขึ้นและได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ.๒๔๘๗  เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๒ เมตร
ด้านการบริหารการปกครอง มีเจ้าอาวาส ดังนี้
รูปที่ ๑ พระอธิการบุญนาค    ปญฺญาปโชโต.       พ.ศ.๒๔๗๕-๒๔๙๐
รูปที่ ๒ พระอธิการเยื้อน       ปญฺญาสิริ.             พ.ศ.๒๔๙๑-๒๕๐๐
รูปที่ ๓ พระอธิการบุญมี       กนฺตสีโล.              พ.ศ.๒๕๐๐-๒๕๑๐
รูปที่ ๔ พระอธิการปอ         จนฺทโชโต.             พ.ศ.๒๕๑๒-๒๕๒๗
รูปที่ ๕ พระอธิการพรม       ฐานวโร.                พ.ศ.๒๕๒๙-๒๕๓๘
รูปที่ ๖ พระอธิการทอง       นิติสาโร.                พ.ศ.๒๕๓๙-๒๕๕๙
รูปที่ ๗ พระครูสังฆรักษ์เนียม     จารุวณฺโณ.       พ.ศ.๒๕๕๙-ปัจจุบัน
การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  เปิดสอนเมื่อ ปี พ.ศ.๒๕๓๖ จนถึงบัดนี้


 

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : (223.71 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : อดีต​เจ้าอาวาส​รูป​แรกของวัดสามัคคี​ธรรม​ (432.23 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 3 : เหรียญรุ่นแรก พระอธิการ​บุญ​นาค​ ปญฺญา​ป​โ​ช​โต. วัดสามัคคีธรรม(ปลายน้ำ) (589.75 kb)

แผนที่ภาพ

รายการพระ

พระครูสังฆรักษ์เนียม จารุวณฺโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-01-2567

พระปัญญา อติพโล

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-01-2567

พระเชิดชัย สมาหิโต

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-01-2567

พระ​มานะ​ วิมโล

ข้อมูลเมื่อ : 22-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 18-02-2567

พระประดิษฐ์ สุมงฺคโล

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-01-2567

พระเชาว์ ติสฺสโร

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-01-2567

พระสุรินทร์ ปญฺญาวโร

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-01-2567

พระวีรพล สุขกาโม

ข้อมูลเมื่อ : 10-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 04-01-2567

พระประสิทธิ์ กตสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 10-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 04-01-2567

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

วัด​ ประชา​ ​รัฐ​ สร้าง​สุข​

ข้อมูลเมื่อ : 29-01-2565

เปิดดู 314 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ทอดผ้าป่า​...

วันที่จัดงาน : 13-04-2567

เปิดดู 22 ครั้ง

สืบสานประเพณี&#...

วันที่จัดงาน : 27-11-2566

เปิดดู 80 ครั้ง

พิธี​ทอดก...

วันที่จัดงาน : 11-11-2566

เปิดดู 133 ครั้ง

ทำบุญตักบาตรเท&...

วันที่จัดงาน : 29-10-2566

เปิดดู 121 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

รูปหล่อ​ห...

ข้อมูลเมื่อ : 29-01-2565

เปิดดู 257 ครั้ง

รูปหล่อหลวงพ่อน...

ข้อมูลเมื่อ : 29-01-2565

เปิดดู 1486 ครั้ง

​ หลวงพ่อ...

ข้อมูลเมื่อ : 29-01-2565

เปิดดู 496 ครั้ง

พระอุโบสถ,พระปร...

ข้อมูลเมื่อ : 29-01-2565

เปิดดู 213 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

บ้านที่แท้จริง

ข้อมูลเมื่อ 12-10-2566

เปิดดู 117 ครั้ง

ทำใจให้เป็นบุญแ...

ข้อมูลเมื่อ 23-08-2566

เปิดดู 64 ครั้ง

การฝึกใจ

ข้อมูลเมื่อ 21-02-2566

เปิดดู 50 ครั้ง

ดีชั่วอยู่ที่ตั...

ข้อมูลเมื่อ 21-02-2566

เปิดดู 76 ครั้ง

ชีวิต คือ ขันธ์...

ข้อมูลเมื่อ 25-01-2566

เปิดดู 63 ครั้ง

สาระธรรม

แสงทอง​แสงธรรม​

ข้อมูลเมื่อ : 10-02-2567

เปิดดู 66 ครั้ง

มีบุญ​ สำเร็จ​ทุกอย่าง

ข้อมูลเมื่อ : 03-01-2567

เปิดดู 81 ครั้ง

กำไรชีวิต​

ข้อมูลเมื่อ : 13-12-2566

เปิดดู 103 ครั้ง

กฎแห่งกรรม​

ข้อมูลเมื่อ : 12-10-2566

เปิดดู 101 ครั้ง

นกน้อยทำรัง​แต่​พอตัว​

ข้อมูลเมื่อ : 23-08-2566

เปิดดู 128 ครั้ง

กรรม

ข้อมูลเมื่อ : 07-04-2566

เปิดดู 103 ครั้ง

การมีบุญ​มาก

ข้อมูลเมื่อ : 21-03-2566

เปิดดู 65 ครั้ง

คนดี

ข้อมูลเมื่อ : 03-03-2566

เปิดดู 62 ครั้ง

อย่าตัดสินอะไรแค่ภายนอก

ข้อมูลเมื่อ : 18-02-2566

เปิดดู 169 ครั้ง

สื่อมีเดีย

กำลังใจในชีวิต

ข้อมูลเมื่อ : 12-02-2567

เปิดดู 53 ครั้ง

สะสมบุญ​

ข้อมูลเมื่อ : 03-01-2567

เปิดดู 47 ครั้ง

คนดี​ สำค...

ข้อมูลเมื่อ : 03-03-2566

เปิดดู 156 ครั้ง

​ บุญR...

ข้อมูลเมื่อ : 18-02-2566

เปิดดู 226 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดสามัคคีธรรม(ปลายน้ำ)

ข้อมูลเมื่อ : 27-03-2565

ทรัพย์สินของวัด

โฉนดที่ดินตั้งวัด

ข้อมูลเมื่อ : 21-02-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

มีศีล​มี​สุข​

ข้อมูลเมื่อ : 16-02-2565

หมู่บ้านรักษา​ศีล​ ๕

ข้อมูลเมื่อ : 21-02-2565

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด