เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7300 รูป
ลาสิกขา
31 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดสามัคคีธรรม (ปลายน้ำ)

รหัสวัด
02720113003

ชื่อวัด
วัดสามัคคีธรรม (ปลายน้ำ)

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 01 เดือน มกราคม ปี 2474

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 15 เดือน ตุลาคม ปี 2487

ที่อยู่
วัดสามัคคีธรรม (ปลายน้ำ)

เลขที่
221

หมู่ที่
4

ซอย
-

ถนน
เทศบาลตำบลท่าเสด็จ​ 18

แขวง / ตำบล
สระแก้ว

เขต / อำเภอ
เมืองสุพรรณบุรี

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72230

เนื้อที่
18 ไร่ 3 งาน 80 ตารางวา

โทรศัพท์
0899957938

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดท่องเที่ยว

จำนวนเข้าดู : 707

ปรับปรุงล่าสุด : 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 10:58:01

ข้อมูลเมื่อ : 27 กันยายน พ.ศ. 2564 12:55:25

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา


ความเป็นมาของบ้านและวัดสามัคคีธรรม (ปลายน้ำ)

�ตามคำบอกเล่าของท่านผู้รู้ในสมัยก่อนนั้น บ้านปลายน้ำ นามที่เรารู้จักกันอยู่ในเวลานี้ เดิมเป็นป่าพงดงไม้และมีสิงห์สาราสัตว์นาๆชนิดมาอาศัยอยู่ชุกชุมมาก มีลำธารทิศเหนือติดหนองบัว ทิศใต้ติดดอนบ้านหลวง มีมังสาหารพลาหารอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ
�เมื่อราวๆก่อนพุทธศักราช ๒๔๔๗ นายจง จงเจริญ พร้อมด้วยนายด้วงและนายเอี่ยม ได้อพยพมาจากบ้านโพธิ์ท่าทราย ได้เข้ามาอาศัยตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่ริมบึงฝั่งตะวันตก ประกอบการทำมาหากินด้วยอาชีพทำนาเป็นส่วนใหญ่ อยู่ร่วมกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุข ปราศจากโจรผู้ร้ายเบียดเบียน แม้แต่ข้าวในนาเมื่อนวดแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ในนาโดยไม่ต้องเฝ้า ตลอดถึงวัวควายก็ไม่ค่อยมีคอก ผูกกันไว้ที่โคลนต้นไม้และใต้ถุนเรือน นับว่ามีความสุขสบายไม่ต้องคอยระวังรักษา เมื่อมีหลักมีฐานมั่นคงดีแล้วก็พร้อมใจกันมีศรัทธาที่จะสร้างสำนักสงฆ์ขึ้น ที่ดอนหน้าวัดข้ามเวลานี้ มีพระหลวงตาอยู่เฝ้าวัดพอได้ให้ชาวบ้านอาศัยทำบุญให้ทานรักษาศีลกันปีๆหนึ่ง ก็ไม่มากองค์ ตลอดถึงที่อยู่อาศัยของพระภิกษุก็เป็นไปตามภาษาชนบท
�ครั้นต่อมาก็ช่วยกันย้ายวัดข้ามฟากมาตั้งอยู่ดอนดงทอง(ที่ตั้งวัดอยู่ในเวลานี้)ก็มีแต่พระหลวงตาเฝ้าวัดอยู่ตามเคยและก็ไม่มากองค์อีก แต่ว่าวัดจะตั้งอยู่นานสักเท่าใดนั้น ไม่ปรากฏชัดแต่ท่านผู้รู้ทราบมาคร่าวๆว่าวัดได้ร้างไปอีก
� ต่อมาราวๆ พุทธศักราช ๒๔๖๔ นายบาง พร้อมด้วยประชาชนก็ได้ช่วยกันขนย้ายวัดตั้งที่ดอนภูมิ แล้วนายเจียกซึ่งเป็นบุตรของนายบาง บวชเป็นพระภิกษุเป็นหัวหน้าปกครองวัด มีพระอยู่ครบคณะ แต่บางปีก็ไม่ครบต่อมาๆจากนั้น วัดก็ร้างไปอีก
หลังจากนั้นมาประมาณ พุทธศักราช ๒๔๗๑ ชาวบ้านปลายน้ำก็พร้อมใจกันช่วยกันสร้างวัดขึ้นอีกที หน้าวัดข้ามตีนสะพานฝั่งใต้วัด ฝ่ายพระภิกษุมีอาจารย์อ่อง ดูแลวัดเป็นหัวหน้าปกครองพระ มีพระอยู่จำพรรษาครบคณะบ้าง ไม่พอบ้าง และแล้ววัด ก็ได้ร้างไปอีก
�ต่อมาในพุทธศักราช ๒๔๗๔ ชาวบ้านพร้อมใจกันไปขออนุญาตทางการคณะสงฆ์ เพื่อขอสร้างวัดขึ้นอีกทีที่ดอนดงทอง(ที่ตั้งวัดในเวลานี้) และได้สถาปนา ยก พระอธิการบุญนาค ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาส ในครั้งนี้ทายก ทายิกา รู้สึกว่ามีศรัทธาแข็งแรงขึ้น จึงเริ่มก่อสร้างขึ้นมาเป็นสำนักสงฆ์ มีนามว่า “วัดสามัคคีธรรม” แรกๆมีพื้นกุฏิเป็นพื้นกระดาน ฝาแฝก มุงหลังคาแฝก ๓ หลัง พอพระอยู่อาศัยเทศกาลจำพรรษาปีๆหนึ่ง มีพระครบคณะบริบูรณ์ ทั้งพระท้องถิ่นและต่างถิ่นก็มีมาอยู่จำพรรษาด้วยเสมอๆไม่ขาด และได้เปลี่ยนแปลงเสนาสนะเป็นเครื่องสัพมุงกระเบื้อง สังกะสี เป็นของถาวรเป็นลำดับมา แต่ศาลาบำเพ็ญบุญนั้นยังเป็นเครื่องไม้ไผ่มุงแฝกพอที่จะกันแดดกันฝนไปได้ปีๆหนึ่ง รุ่งขึ้นก็ซ่อมกันอีกทุกๆปีไป

� ในพุทธศักราช ๒๔๗๙ พระอธิการบุญนาค พร้อมด้วยทายกและกรรมการวัดมีความเห็นร่วมกันเป็นเอกฉันท์โดยได้ปรึกษาหารือกันว่า วัดของเรานี้ เป็นวัดบ้านป่าดอน ยังห่างไกลต่อการศึกษา ฉะนั้น ควรจะมีโรงเรียนประชาบาลอยู่ในวัดของเราบ้าง พอจะได้ให้เด็กๆได้มีการศึกษาเล่าเรียนหนังสือไทย พอเป็นเครื่องช่วยเปิดหูเปิดตาของกุลบุตร กุลสตรี ภาคนี้ขึ้นเป็นพื้นฐานสืบมาจนทุกวันนี้ นับว่าเป็นแนวทางแห่งความเจริญในส่วนของการศึกษาภาษาไทย ส่วนทางวัดก็ได้รับความเจริญก้าวหน้าเป็นลำดับ
� ประมาณพุทธศักราช ๒๔๘๑ พระอธิการบุญนาค พร้อมทายกและกรรมการ เริ่มขออนุญาตวิสุงคามสีมาขึ้น หลังจากนั้นหลายปีผ่านไปก็ได้รับพระบรมราชานุญาตเป็นเขตวิสุงคามสีมา ตามพระบรมราชานุญาตตามกฎหมาย ซึ่งได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ในปีพุทธศักราช ๒๔๘๗
� เมื่อถึงพุทธศักราช ๒๔๙๐ พระอธิการบุญนาค ก็มรณภาพลง ในระหว่าง ๖ เดือนที่วัดยังไม่มีเจ้าอาวาส ได้มีพระหลวงตารูปหนึ่งเฝ้าวัดกับสามเณรอีกหนึ่งพออยู่เป็นเพื่อนกัน ในระยะนี้นั้น หัวอกหัวใจของชาวบ้านก็ อกสั่นขวัญหายไปตามๆกัน ด้วยความเคารพ ศรัทธาและอาลัยถึง พระอธิการบุญนาค ไหนยังจะคิดว่าจะไปหาพระที่ไหนมาปกครองวัดต่อไป
� พอขึ้นพุทธศักราช ๒๔๙๑ นายชาย นายกลม ขุนเสวศสารักษ์ ก็พากันไปรับพระอธิการเยื้อน ที่กำลังศึกษาพระธรรมวินัยอยู่ที่วัดหน่อพุทธางกูร เพื่อให้มาเป็นเจ้าอาวาสวัดสามัคคีธรรม และหลังจากนั้นระยะหนึ่งก็เริ่มหาเครื่องสัมภาระก่อสร้างศาลาการเปรียญ เตรียมเสร็จสรรพเพียงพอแล้วในปี พุทธศักราช ๒๔๙๗ตรงกับเดือน ๕ แรม ๖ ค่ำ ยกเสาติดเครื่องบนมุงเสร็จ ในปี พ.ศ.๒๔๙๙,ยกช่อฟ้าใบระกาเสร็จใช้ได้ในปี พ.ศ.๒๔๙๙ นับว่าเป็นสิริมงคล สร้างความเป็นสง่าราศรีให้แก่วัดและชาวบ้านท้องถิ่นปลายน้ำ โพธิ์เขียว ดอนตะไล้ ให้มีเกียรติยศขึ้นว่าเป็น “พุทธมามก”เป็นเครื่องอบอุ่นใจ เรียกร้องเอามิ่งขวัญของประชาชนแถบนี้กลับคืนมาสู่ร่างอีกครั้งหนึ่งเป็นประวัติศาสตร์ที่ดี ซึ่งวัดนี้เคยสร้างมานานแล้วหลายต่อหายครั้งไม่เคยมีศาลาเป็นถาวรวัตุเลย พึ่งเกิดมีขึ้นครั้งนี้เป็น “ปฐมฤกษ์” ข้อสำคัญที่จะลืมเสียมิได้ ก็คือ น้ำใจของชาวบ้านแถบนี้ แม้ว่าเป้นบ้านเล็กๆก็จริง แต่มีน้ำใจแข็งแรง มั่นคง เด็ดเดี่ยวด้วยศรัทธาอันแรงกล้าทั้งเด็กและผู้ใหญ่ จนทำให้สามารถสร้างศาลาหลังนี้ขึ้นมาได้ เป็นเครื่องแสดงถึงน้ำใจว่า ทำกันจริงๆ ทุกๆคน อันนี้เป็นนิมิตเครื่องหมายของคำว่า “ความสามัคคี”พร้อมเพรียงกัน ด้วยกำลังกาย กำลังทรัพย์ กำลังความคิด แม้ว่าเราจะได้บริจาคทรัพย์คนละเล็กละน้อย ก็ได้ชื่อว่าเราได้ร่วมกัน สามัคคีกันสร้างศาลาหลังนี้ขึ้น อีกทั้งจะเป็นมรดกฝากไว้ให้ลูกหลานของเราดูเป็นตัวอย่างในวันข้างหน้าชั่วกาลนาน.

"สามัคคี คือ พลัง"


ลงนาม พระอธิการเยื้อน ผู้เขียน.วัดสามัคคีธรรม (ปลายน้ำ)
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้างวัดเมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๔ มีที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๘ ไร่ ๓ งาน ๘๐ ตารางวา
มีพระอธิการบุญนาค��ปญฺญาปโชโต เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก

อาณาเขต ทิศเหนือ จดที่ดินเอกชน ทิศใต้และทิศตะวันออก จดลำธารปลายน้ำ ทิศตะวันตก จดที่ดินเอกชน

มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง มีเนื้อที่ ๔๐ ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๔

ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ.๒๔๘๗ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๒ เมตร

อาคารเสนาสนะประกอบด้วย
๑.อุโบสถ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๐ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๒ เมตร(บูรณะใหม่ พ.ศ.๒๕๔๐ และ พ.ศ.๒๕๕๘)
๒.ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๑ (บูรณะใหม่ พ.ศ.๒๕๕๔)
๓.หอสวดมนต์ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ สร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๙ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๒๖ เมตร
๔.กุฎิสงฆ์ ๓ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๘
๕.ศาลาบำเพ็ญกุศล เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๙
๖.อาคารห้องน้ำ ๓ หลัง จำนวน ๒๐ ห้อง (บูรณะใหม่เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๖ / ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐)

ด้านบริหารการปกครอง�มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม ดังนี้ คือ
๑.พระอธิการบุญนาค� �ปญฺญาปโชโต��พ.ศ.๒๔๗๕-๒๔๙๐
๒.พระอธิการเยื้อน� ��ปญฺญาสิริ� � � พ.ศ.๒๔๙๑-๒๕๐๐
๓.พระอธิการบุญมี� � กนฺตสีโล� � ���พ.ศ.๒๕๐๐-๒๕๑๐
๔.พระอธิการปอ� � ��จนฺทโชโต� � � พ.ศ.๒๕๑๒-๒๕๒๗
๕.พระอธิการพรม� � ฐานวโร� � � � � พ.ศ.๒๕๒๙-๒๕๓๘
๖.พระอธิการทอง� � นิติสาโร� � � � �พ.ศ.๒๕๓๙-๒๕๕๙
๗.พระครูสังฆรักษ์เนียม� จารุวณฺโณ���พ.ศ.๒๕๕๙-ปัจจุบัน

ด้านการศึกษา��มีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม เปิดสอนเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๖ - จนถึงปัจจุบัน
ปัจจุบัน มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา ๙�รูป

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : ลำดับเจ้าอาวาส (1.9 mb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : อดีตเจ้าอาวาสรูปแรก (77.03 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 3 : อดีต​เจ้าอาวาส​รูปที่​ 4 (64.05 kb)

แผนที่ภาพ

รายการพระ

พระครูสังฆรักษ์เนียม จารุวณฺโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 16-01-2566

พระ​มานะ​ วิมโล

ข้อมูลเมื่อ : 22-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-05-2566

พระปัญญา อติพโล

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-01-2566

พระเชิดชัย สมาหิโต

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-01-2566

พระสมยศ ปุญฺญกาโม

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-01-2566

พระประดิษฐ์ สุมงฺคโล

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-01-2566

พระเชาว์ ติสฺสโร

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-01-2566

พระสุรินทร์ ปญฺญาวโร

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-01-2566

พระกิจจา จนฺทสโร

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-01-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

วัด​ ประชา​ ​รัฐ​ สร้าง​สุข​

ข้อมูลเมื่อ : 29-01-2565

เปิดดู 111 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ทอดกฐิน​ส...

วันที่จัดงาน : 22-10-2565

เปิดดู 34 ครั้ง

ทำบุญตักบาตรเท&...

วันที่จัดงาน : 10-10-2565

เปิดดู 38 ครั้ง

วันอาสาฬห​...

วันที่จัดงาน : 13-07-2565

เปิดดู 15 ครั้ง

ท​ำ​...

วันที่จัดงาน : 13-04-2565

เปิดดู 42 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

รูปหล่อ​ห...

ข้อมูลเมื่อ : 29-01-2565

เปิดดู 173 ครั้ง

รูปหล่อหลวงพ่อน...

ข้อมูลเมื่อ : 29-01-2565

เปิดดู 937 ครั้ง

​ หลวงพ่อ...

ข้อมูลเมื่อ : 29-01-2565

เปิดดู 464 ครั้ง

พระอุโบสถ,พระปร...

ข้อมูลเมื่อ : 29-01-2565

เปิดดู 122 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

การฝึกใจ

ข้อมูลเมื่อ 21-02-2566

เปิดดู 26 ครั้ง

ดีชั่วอยู่ที่ตั...

ข้อมูลเมื่อ 21-02-2566

เปิดดู 27 ครั้ง

ชีวิต คือ ขันธ์...

ข้อมูลเมื่อ 25-01-2566

เปิดดู 23 ครั้ง

สาระธรรม

กรรม

ข้อมูลเมื่อ : 07-04-2566

เปิดดู 16 ครั้ง

การมีบุญ​มาก

ข้อมูลเมื่อ : 21-03-2566

เปิดดู 4 ครั้ง

คนดี

ข้อมูลเมื่อ : 03-03-2566

เปิดดู 18 ครั้ง

อย่าตัดสินอะไรแค่ภายนอก

ข้อมูลเมื่อ : 18-02-2566

เปิดดู 42 ครั้ง

จะชั่วจะดีอยู่ที่ใจตนคิด

ข้อมูลเมื่อ : 13-08-2565

เปิดดู 83 ครั้ง

กฎแห่งกรรม​

ข้อมูลเมื่อ : 17-03-2565

เปิดดู 65 ครั้ง

ความสามัคคี​

ข้อมูลเมื่อ : 16-02-2565

เปิดดู 164 ครั้ง

อะไรคือ​ บุญ​ อะไรคือ บาป

ข้อมูลเมื่อ : 21-03-2565

เปิดดู 221 ครั้ง

สื่อมีเดีย

คนดี​ สำค...

ข้อมูลเมื่อ : 03-03-2566

เปิดดู 44 ครั้ง

​ บุญR...

ข้อมูลเมื่อ : 18-02-2566

เปิดดู 168 ครั้ง

ชีวิตนี้มีแต่"บ...

ข้อมูลเมื่อ : 21-03-2565

เปิดดู 91 ครั้ง

หมั่นสร้างคุณงา...

ข้อมูลเมื่อ : 05-03-2565

เปิดดู 213 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดสามัคคีธรรม(ปลายน้ำ)

ข้อมูลเมื่อ : 27-03-2565

ทรัพย์สินของวัด

โฉนดที่ดินตั้งวัด

ข้อมูลเมื่อ : 21-02-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

หมู่บ้านรักษา​ศีล​ ๕

ข้อมูลเมื่อ : 21-02-2565

มีศีล​มี​สุข​

ข้อมูลเมื่อ : 16-02-2565