เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8320 รูป
สามเณร
296 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8830 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7166 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดคลองขอม

รหัสวัด
02720803003

ชื่อวัด
วัดคลองขอม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 28 เดือน เมษายน ปี 500

ที่อยู่
-

เลขที่
391

หมู่ที่
3

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
สามชุก

เขต / อำเภอ
สามชุก

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72130

เนื้อที่
7 ไร่ 3 งาน - ตารางวา

คุณสมบัติวัด

เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)

จำนวนเข้าดู : 1651

ปรับปรุงล่าสุด : 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 22:40:18

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 19:59:49

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

         วัดคลองขอม ตั้งอยู่เลขที่ ๓๙๑ บ้านคลองขอม ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๑ ไร่ ๓ งาน ๕๔ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือ จดคลองชลประทาน ทิศใต้ จดที่เอกชน ทิศตะวันออก จดแม่น้ำท่าจีน ทิศตะวันตก จดที่เอกชน อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๗.๘๐ เมตร ยาว ๒๓.๘๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๓ ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๖.๘๐ เมตร ยาว ๒๘.๔๐ เมตร หอสวดมนต์ กว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๔ เมตร กุฏิสงฆ์ จำนวน ๙ หลัง เป็นอาคารไม้ ๗ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ หลัง วิหาร กว้าง ๘.๔๐ เมตร ยาว ๙ เมตร เป็นอาคารไม้ ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ
         วัดคลองขอม ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๓๐๐ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๒๓ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๗.๘๐ เมตร ยาว ๒๓.๘๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ ๑ พระทอง รูปที่ ๒ พระยิ่ง รูปที่ ๓ พระดำรง รูปที่ ๔ พระวิรัช รูปที่ ๕ พระเนื่อง รูปที่ ๖ พระชะลอ รูปที่ ๗ พระอำนวย รูปที่ ๘ พระมหาสนิท อตฺตธมฺโม พ.ศ.๒๕๓๓ รูปที่ ๙ พระปลัดสมจิตต์ พ.ศ.๒๕๓๔ รูปที่ ๑๐ พระอธิการวาน และรูปที่ ๑๑ พระปลัดวิทยา สุนฺทรธมฺโม พ.ศ.๒๕๕๘ - ปัจจุบัน การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๐
(จากหนังสือ ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม ๒๑ หน้า ๑๒๔ กองพุทธสถาน กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ)
..................................................................................................................................................................
         วัดคลองขอม หมู่ 3 บ้านคลองขอม ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อราวปี พุทธศักราช 2460 เจ้าอาวาสวัดคลองขอม ในขณะนั้น คือหลวงพ่ออุ่ม ท่านเป็นศิษย์ องค์หนึ่งของหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เกี่ยวกับ การสร้าง พระ หลวง พ่ออุ่ม มักไปมาหาสู่ กับหลวงปู่ศุขเป็นประจำ หลวงปู่ศุข ในสมัยที่ท่านยังมี ชีวิตอยู่ก็มักได้รับนิมนต์ให้ไปปลุกเสกพระที่วัดต่างๆ เช่น วัดอนงคาราม ในกรณีนี้ก็เช่นกัน หลวงปู่ศุข ท่านก็ได้มาช่วยสร้างพระ เพื่อหาทุนสร้างอุโบสถ์ ที่วัดคลองขอมแห่งนี้ ส่วนหนึ่งของประวัติบรรยายถึงการปลุกเสกพระไว้ว่า ขณะที่นำเอาตำราใบลานเก่าที่ชำรุดมาเผา หลวงปู่ศุข และหลวงพ่ออุ่ม ก็ได้เดินจงกรมทำสมาธิไปรอบๆ กองไฟด้วย เชื่อกันว่าผงใบลานนี้ให้ผลทางคงกระพันชาตรี เมื่อสร้างเสร็จ หลวงพ่ออุ่มและหลวงปู่ศุขได้ร่วมกันปลุกเสกเป็นเวลา 1 ไตรมาส (ก่อนเข้าพิธีใหญ่) *พิธีพุทธาภิเศกพระที่บรรจุในกรุวัดคลองขอม จากที่ลองสอบถามประวัติจากชาวสามชุก เขาบอกว่า การปลุกเสกพระกรุวัดคลองขอม ปีพ.ศ.2460 ในสมัยหลวงพ่ออุ่มเป็นเจ้าอาวาสนั้น เป็นการปลุกเสกหมู่ครั้งใหญ่ โดยมีหลวงปู่ศุข แห่งวัดปากคลองมะขามเฒ่า เป็นประธานในพิธี นอกจากนี้ยังมีพระเกจิอาจารย์จากเขตสุพรรณบุรี ชัยนาทและจากที่อื่นๆ ที่เก่งๆ อีกหลายท่าน มาร่วมปลุกเสก แต่ที่รู้จักกันดีได้แก่ หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว, หลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา แม้กระทั่งหลวงพ่อปาน แห่งวัดบางนมโค ก็มาร่วมพิธีนี้ด้วย ฟังแล้วขนลุก หลังจากนั้นก็แจกแก่บรรดาผู้มาร่วมการกุศล กล่าวกันว่า เมื่อโบสถ์สร้างเสร็จ พระผงยังคงเหลืออยู่จำนวนมาก ส่วนเนื้อทองเหลืองเหลือน้อย หลวงพ่ออุ่ม ได้บรรจุพระเข้าในเจดีย์ที่สร้างขึ้นหน้าโบสถ์และใต้ฐานชุกชีพระประธานในโบสถ์ พร้อมกับบันทึกเหล็กจารในแผ่นเงิน ระบุความเป็นมาของพระชุดนี้บรรจุเข้าไปในพระเจดีย์ด้วย และที่เจดีย์นั้นได้มีการเขียนป้ายปิดไว้ว่าเป็นกรุพระของหลวงปู่ศุขอย่างชัดเจน

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระปลัด วิทยา สุนฺทรธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-02-2565

พระสมุห์วีระ ฐิตวีโร

ข้อมูลเมื่อ : 12-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 18-01-2566

พระสุรัตน์ ภูริรกฺโข

ข้อมูลเมื่อ : 12-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระเฉลียว ภทฺทสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 12-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าประเพณีวันสงกรานต์

ข้อมูลเมื่อ : 15-03-2565

เปิดดู 301 ครั้ง

กิจกรรมปฏิทินงานวัดคลองขอม

ข้อมูลเมื่อ : 03-03-2565

เปิดดู 64 ครั้ง

ร่วมทำบุญบูรณะศาสนสถานภายในวัด

ข้อมูลเมื่อ : 03-03-2565

เปิดดู 539 ครั้ง

ร่วมทำบุญสร้างซุ้มประตูทางเข้าวัด

ข้อมูลเมื่อ : 03-03-2565

เปิดดู 1255 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

วันมาฆบูชา

วันที่จัดงาน : 16-02-2565

เปิดดู 77 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

เจดีย์หลังเก่า

ข้อมูลเมื่อ : 25-01-2565

เปิดดู 94 ครั้ง

หอระฆัง

ข้อมูลเมื่อ : 25-01-2565

เปิดดู 130 ครั้ง

พระพุทธรูปคู่วั...

ข้อมูลเมื่อ : 25-01-2565

เปิดดู 155 ครั้ง

พระประธานในอุโบ...

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

เปิดดู 59 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

วันมาฆบูชา

ข้อมูลเมื่อ 02-03-2565

เปิดดู 77 ครั้ง

สาระธรรม

สาระธรรมนำชีวิต

ข้อมูลเมื่อ : 03-03-2565

เปิดดู 92 ครั้ง

คติธรรมนำไปใช้

ข้อมูลเมื่อ : 03-03-2565

เปิดดู 82 ครั้ง

อย่าเป็นทาส ในสิ่งที่เห็น

ข้อมูลเมื่อ : 02-03-2565

เปิดดู 311 ครั้ง

สื่อมีเดีย

คติธรรมสอนใจ

ข้อมูลเมื่อ : 02-03-2565

เปิดดู 133 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดคลองขอม

ข้อมูลเมื่อ : 03-03-2565

ทรัพย์สินของวัด

ตู้ใบลาน

ข้อมูลเมื่อ : 03-03-2565

ธรรมาสน์

ข้อมูลเมื่อ : 03-03-2565

ตู้พระไตรปิฎก

ข้อมูลเมื่อ : 03-03-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด