เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7295 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระสมบูรณ์ แซ่ลิ้ม

ฉายา
อาสโย

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
45 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 63

ปรับปรุงล่าสุด : 20 มกราคม พ.ศ. 2565 09:54:27

ข้อมูลเมื่อ : 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 14:59:34

 
 
 
 

ประวัติ

๑.ชื่อ                 
พระสมบูรณ์      ฉายา อาสโย            
อายุ ๔๔      พรรษา ๖            วิทยฐานะ นธ.เอก
วัดธรรมศาลา ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
๒.สถานะเดิม
ชื่อนายสมบูรณ์     นามสกุล   แซ่ลิ้ม
             ๑๔
เกิดวัน ๓ ฯ  ๒  ค่ำ ปี มะเส็ง   ตรงกับวันที่ ๒๙    เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ.๒๕๒๐
            
บิดาชื่อ นายอาเอง   มารดาชื่อ นาง ผ่องศรี
เกิดบ้านเลขที่ ๑๗๓   หมู่ที่ ๕    ตำบล ธรรมศาลบา      อำเภอ เมืองนครปฐม     จังหวัด นครปฐม
๓.บรรพชา
         ๖
วัน ๑ ฯ  ๗  ปี วอก   ตรงกับวันที่  ๑๐   เดือน กรกฎาคม    พ.ศ.๒๕๕๙
          
วัดธรรมศาลา โดยมีพระอุปัชฌาย์   พระครูปลัดสุชิน ธมฺเมสโก    วัดธรรมศาลา
ตำบลธรรมศาลา  อำเภอเมืองนครปฐม   จังหวัดนครปฐม
๔.อุปสมบท
         ๖
วัน ๑ ฯ   ๗  ปี  วอก  วันที่ ๑๔  เดือน กันยายน     พ.ศ.๒๕๕๗
         
ณ พัทธสีมา วัดธรรมศาลา ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
พระอุปัชฌาย์ พระครูปลัดสุชิน ธมฺเมสโก      วัดธรรมศาลา
ตำบลธรรมศาลา  อำเภอเมืองนครปฐม         จังหวัดนครปฐม
พระกรรมวาจาจารย์ พระมหาอานนท์ อตฺถโกวิโท    วัดธรรมศาลา
ตำบลธรรมศาลา   อำเภอเมืองนครปฐม          จังหวัดนครปฐม
พระอนุสาวนาจารย์ พระใบฎีกาฉัตรชัย ฐานสมฺปุณฺโณ วัดธรรมศาลา
ตำบลธรรมศาลา   อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม
๕.วิทยฐานะ
พ.ศ.๒๕๓๕        จบชั้น ม.๓   จากโรงเรียน วัดห้วยจรเข้
พ.ศ.๒๕๖๔        สอบได้นักธรรมชั้น เอก     สำนักศาสนศึกษาวัดธรรมศาลา

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมตรี ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2562
นักธรรมโท ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2563
นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2564

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ม.3
ปีที่จบ พ.ศ. 2535
โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม