เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7295 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระสุรศักดิ์ จารุธรรมวัฒน์

ฉายา
สุรสกฺโก

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
55 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นครูสอนนักธรรม

จำนวนเข้าดู : 70

ปรับปรุงล่าสุด : 19 มกราคม พ.ศ. 2565 10:56:39

ข้อมูลเมื่อ : 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564 15:49:04

 
 
 
 

ประวัติ๑ชื่อ                 
พระสุรศักดิ์       ฉายา สุรสกฺโก              
อายุ๕๔        พรรษา๓๔             วิทยฐานะ นธ.เอก
วัดธรรมศาลา ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
๒.สถานะเดิม
ชื่อนายสุรศักดิ์      นามสกุล   จารุธรรมวัฒน์
เกิดวัน ๑ ฯ  ๑  ค่ำ ปี มะแม ตรงกับวันที่ ๒๔     เดือน ธันวาคม   พ.ศ.๒๕๑๐
             ๘
บิดาชื่อนายแสง    มารดาชื่อนางอาฮี
เกิดบ้านเลขที่ ๖๔    หมู่ที่ ๓        ตำบลธรรมศาลา       อำเภอเมืองนครปฐม     จังหวัดนครปฐม
๓.บรรพชา
        ๑๕
วัน ๗ ฯ  ๖ ปี มะเส็ง  ตรงกับวันที่  ๓๐   เดือน เมษายน    พ.ศ.๒๕๓๑
วัดธรรมศาลา โดยมีพระอุปัชฌาย์   พระครูสันติธรรมรัต    วัดธรรมศาลา
ตำบลธรรมศาลา  อำเภอเมืองนครปฐม   จังหวัดนครปฐม
๔.อุปสมบท
         ๑๕
วัน ๗ ฯ  ๖ ปี มะเส็ง วันที่ ๓๐   เดือน เมษายน     พ.ศ.๒๕๓๑
ณ พัทธสีมา วัดธรรมศาลา ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
พระอุปัชฌาย์พระครูสันติธรรมรัต       วัดธรรมศาลา
ตำบลธรรมศาลา  อำเภอเมืองนครปฐม         จังหวัดนครปฐม
พระกรรมวาจาจารย์ พระครูวิสุทธาจารวิมล    วัดสามกระบือเผือก
ตำบลถนนขาด   อำเภอเมืองนครปฐม          จังหวัดนครปฐม
พระอนุสาวนาจารย์ อาจารย์สุชิน ธมฺเมสโก     วัดธรรมศาลา
ตำบลธรรมศาลา   อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม
๕.วิทยฐานะ
พ.ศ.๒๕๒๘      จบชั้น ปวช.๓     จากโรงเรียน เทคโนโลยีนครปฐม
พ.ศ.๒๕๓๔        สอบได้นักธรรมชั้นเอก      สำนักศาสนศึกษาวัดธรรมศาลา
๖.งานปกครอง -
๗งานการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๓๕            เป็นครูสอนพระปริยัตธรรม  ( แผนกธรรม ) สำนักศาสนศึกษาวัดธรรมศาลา 

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมตรี ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2531
นักธรรมโท ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2532
นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2533

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ปวช.
ปีที่จบ พ.ศ. 2526
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
วุฒิที่ได้รับ ปวช.
ปีที่จบ พ.ศ. 2528
วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม