เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7295 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระชัยรัตน์ สงษ์ทอง

ฉายา
วิชิโต

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
46 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 48

ปรับปรุงล่าสุด : 20 มกราคม พ.ศ. 2565 09:30:01

ข้อมูลเมื่อ : 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 15:04:31

 
 
 
 

ประวัติ

๑.ชื่อ                 
พระชัยรัตน์      ฉายา วิชิโต            
อายุ ๔๔      พรรษา ๕            วิทยฐานะ นธ.ตรี
วัดธรรมศาลา ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
๒.สถานะเดิม
ชื่อนายชัยรัตน์     นามสกุล   สงษ์ทอง
             ๑๔
เกิดวัน ๔ ฯ  ๓  ค่ำ ปี มะเส็ง   ตรงกับวันที่ ๒    เดือน กุมภาพันธ์   พ.ศ.๒๕๒๐
            
บิดาชื่อ นายสุวรรณ์   มารดาชื่อ นาง สุรินทร์
เกิดบ้านเลขที่ ๑๔๙/๓   หมู่ที่ ๑    ตำบล ธรรมศาลบา      อำเภอ เมืองนครปฐม     จังหวัด นครปฐม
๓.บรรพชา
         ๑๐
วัน ๕ ฯ  ๕  ปี ระกา   ตรงกับวันที่  ๖   เดือน เมษายน    พ.ศ.๒๕๖๐
          
วัดธรรมศาลา โดยมีพระอุปัชฌาย์   พระครูปลัดสุชิน ธมฺเมสโก    วัดธรรมศาลา
ตำบลธรรมศาลา  อำเภอเมืองนครปฐม   จังหวัดนครปฐม
๔.อุปสมบท
         ๑๐
วัน ๕ ฯ   ๕  ปี  ระกา  วันที่ ๖  เดือน เมษายน    พ.ศ.๒๕๖๐
         
ณ พัทธสีมา วัดธรรมศาลา ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
พระอุปัชฌาย์ พระครูปลัดสุชิน ธมฺเมสโก      วัดธรรมศาลา
ตำบลธรรมศาลา  อำเภอเมืองนครปฐม         จังหวัดนครปฐม
พระกรรมวาจาจารย์ พระมหาอานนท์ อตฺถโกวิโท    วัดธรรมศาลา
ตำบลธรรมศาลา   อำเภอเมืองนครปฐม          จังหวัดนครปฐม
พระอนุสาวนาจารย์ พระใบฎีกาฉัตรชัย ฐานสมฺปุณฺโณ วัดธรรมศาลา
ตำบลธรรมศาลา   อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม
๕.วิทยฐานะ
พ.ศ.๒๕๓๓        จบชั้น ป.๖   จากโรงเรียน วัดธรรมศาลา
พ.ศ.๒๕๖๑        สอบได้นักธรรมชั้น ตรี     สำนักศาสนศึกษาวัดธรรมศาลา

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมตรี ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2561

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ป.6
ปีที่จบ พ.ศ. 2533
โรงเรียนวัดธรรมศาลา