เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7295 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระเฉลิม ขำกมล

ฉายา
วฑฺฒธมฺโม

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
68 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 50

ปรับปรุงล่าสุด : 19 มกราคม พ.ศ. 2565 15:01:04

ข้อมูลเมื่อ : 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 13:48:43

 
 
 
 

ประวัติ

๑.ชื่อ                 
พระเฉลิม       ฉายา วฑฺฒธมฺโม             
อายุ ๖๗      พรรษา ๒๔             วิทยฐานะ นธ.ตรี
วัดธรรมศาลา ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
๒.สถานะเดิม
ชื่อนายเฉลิม     นามสกุล   ขำกมล
             ๕
เกิดวัน ๓ ฯ  ๑  ค่ำ ปี มะเมีย ตรงกับวันที๓๐    เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ.๒๔๙๗
            
บิดาชื่อ นายสุวรรณ์   มารดาชื่อ นาง แฉล้ม
เกิดบ้านเลขที่ ๑๒    หมู่ที่ ๑     ตำบล ธรรมศาลา      อำเภอ เมืองนครปฐม     จังหวัด นครปฐม
๓.บรรพชา
         ๑๑
วัน ๓ ฯ  ๘ ปี ฉลู  ตรงกับวันที่  ๑๕  เดือน กรกฎาคม    พ.ศ.๒๕๔๐
        
วัดธรรมศาลา โดยมีพระอุปัชฌาย์   พระครูพิทักษ์วีรธรรม    วัดสิงห์
ตำบลท่าพระยา  อำเภอนครชัยศฯรี   จังหวัดนครปฐม
๔.อุปสมบท
         ๑๑
วัน ๓ ฯ  ๘ ปี ฉลู วันที่ ๑๙   เดือน กรกฎาคม    พ.ศ.๒๕๔๐
       
ณ พัทธสีมา วัดธรรมศาลา ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
พระอุปัชฌาย์ พระครูพิทักษ์วีรธรรม       วัดสิงห์
ตำบลท่าพระยา  อำเภอนครชัยศรี         จังหวัดนครปฐม
พระกรรมวาจาจารย์ พระปลัดสุชิน ธมฺเมสโก    วัดธรรมศาลา
ตำบลธรรมศาลา   อำเภอเมืองนครปฐม          จังหวัดนครปฐม
พระอนุสาวนาจารย์ พระมหาอานนท์  อตฺถโกวิโท     วัดธรรมศาลา
ตำบลธรรมศาลา   อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม
๕.วิทยฐานะ
พ.ศ.๒๕๑๐        จบชั้น ป.๔    จากโรงเรียน วัดธรรมศาลา
พ.ศ.๒๕๓๒        สอบได้นักธรรมชั้น ตรี      สำนักศาสนศึกษาวัดธรรมศาลา

 

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมตรี ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2532

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ป.4
ปีที่จบ พ.ศ. 2510
โรงเรียนวัดธรรมศาลา