เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7295 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระสมชาย สุวรรณ์

ฉายา
โอฬาริโก

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
65 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 48

ปรับปรุงล่าสุด : 19 มกราคม พ.ศ. 2565 12:27:31

ข้อมูลเมื่อ : 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564 16:17:18

 
 
 
 

ประวัติ

๑ชื่อ                 
พระสมชาย       ฉายา โอฬาริโก             
อายุ๖๕       พรรษา๒๗             วิทยฐานะ นธ.โท
วัดธรรมศาลา ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
๒.สถานะเดิม
ชื่อนายสมชาย      นามสกุล   สุวรรณ์
            ๑๒
เกิดวัน ๑ ฯ  ๔  ค่ำ ปี จอ ตรงกับวันที่ ๒๐    เดือน พฤศฯจิกายน   พ.ศ.๒๕๐๑
            
บิดาชื่อ นายสุข    มารดาชื่อ นางเสา
เกิดบ้านเลขที่ ๔๕    หมู่ที่ -      ตำบล วัดสามพระยา       อำเภอ พระนคร     จังหวัด กรุงเทพฯ
๓.บรรพชา
         ๕
วัน ๕ ฯ  ๖ ปี ระกา  ตรงกับวันที่  ๖   เดือน พฤษภาคม    พ.ศ.๒๕๓๖
วัดธรรมศาลา โดยมีพระอุปัชฌาย์   พระครูสันติธรรมรัต    วัดธรรมศาลา
ตำบลธรรมศาลา  อำเภอเมืองนครปฐม   จังหวัดนครปฐม
๔.อุปสมบท
         ๕
วัน ๕ ฯ  ๖ ปี ระกา วันที่ ๖   เดือน พฤษภาคม    พ.ศ.๒๕๓๖
ณ พัทธสีมา วัดธรรมศาลา ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
พระอุปัชฌาย์พระครูสันติธรรมรัต       วัดธรรมศาลา
ตำบลธรรมศาลา  อำเภอเมืองนครปฐม         จังหวัดนครปฐม
พระกรรมวาจาจารย์ พระครูวิสุทธาจารวิมล    วัดสามกระบือเผือก
ตำบลถนนขาด   อำเภอเมืองนครปฐม          จังหวัดนครปฐม
พระอนุสาวนาจารย์ พระอธิการสุชิน ธมฺเมสโก     วัดธรรมศาลา
ตำบลธรรมศาลา   อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม
๕.วิทยฐานะ
พ.ศ.๒๕๒๓      จบชั้น ม.ศ.๓    จากโรงเรียน ไตรภูมิวิทยา
พ.ศ.๒๕๓๖        สอบได้นักธรรมชั้น โท      สำนักศาสนศึกษาวัดธรรมศาลา

 

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมตรี ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2536
นักธรรมโท ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2537

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ม.3
ปีที่จบ พ.ศ. 2518
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2
วุฒิที่ได้รับ ม.6
ปีที่จบ พ.ศ. 2523
ไตรภูมิวิทยา