เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7295 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระมหาจตุพร ไขแสง

ฉายา
จนฺทธมฺโม

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
43 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นครูสอนนักธรรม

จำนวนเข้าดู : 79

ปรับปรุงล่าสุด : 19 มกราคม พ.ศ. 2565 21:40:41

ข้อมูลเมื่อ : 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 14:31:45

 
 
 
 

ประวัติ

๑.ชื่อ                 
พระมหาจตุพร       ฉายา จนฺทธมฺโม            
อายุ ๔๒    พรรษา ๑๒             วิทยฐานะ นธ.ดอก
วัดธรรมศาลา ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
๒.สถานะเดิม
ชื่อนายจตุพร     นามสกุล   ไขแสง
             
เกิดวัน ๖ ฯ  ๔  ค่ำ ปี วอก ตรงกับวันที่ ๑๔    เดือน มีนาคม   พ.ศ.๒๔๒๓
             ๑๓
บิดาชื่อ นายสัมฤทธิ์   มารดาชื่อ นาง ถาวร
เกิดบ้านเลขที่ ๒๕๘    หมู่ที่ ๑     ตำบล คำโพน      อำเภอ ปทุมราชวงศา     จังหวัด อำนาจเจริญ
๓.บรรพชา
         ๖
วัน ๔ ฯ  ๑ ปี ชวด  ตรงกับวันที่  ๓   เดือน ธันวาคม    พ.ศ.๒๕๕๑
        
วัดธรรมศาลา โดยมีพระอุปัชฌาย์   พระครูนิสัยวุฒิธรรม    วัดศาลเจ้าไก่ตี้ย
ตำบลศาลเจ้าไก่เตี้ย  อำเภอลาดยาว   จังหวัดนครสวรรค์
๔.อุปสมบท
         ๖
วัน ๔ ฯ   ปี ชวด วันที่ ๓   เดือน ธันวาคม    พ.ศ.๒๕๕๑
       
ณ พัทธสีมา ธรรม    วัดศาลเจ้าไก่ตี้ย
ตำบลศาลเจ้าไก่เตี้ย  อำเภอลาดยาว   จังหวัดนครสวรรค์
พระกรรมวาจาจารย์ พระครูสมุห์อาชีพ    วัดบ้านบุ่ง
ตำบลบ้านบุ่ง   อำเภอลาดยาว          จังหวัดนครสวรรค์
พระอนุสาวนาจารย์ พระอธิครูสมุห์สมพร วัดวังซ่าน
ตำบลวังซ่าน   อำเภอแม่วงศ์  จังหวัดนครสวรรค์
๕.วิทยฐานะ
พ.ศ.๒๕๓๖     จบชั้น ม.๖    จากโรงเรียน บ้านสามแยก
พ.ศ.๒๕๕๖      สอบได้นักธรรมชั้น เอก      สำนักศาสนศึกษาวัดมหรรณพ
พ.ศ. ๒๕๖๑     สอบได้เปรียญธรรม ประโยค ๓ สำนักเรียนสหศึกษาบาลี
๖.งานปกครอง -
๗งานการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๓๕๗           เป็นครูสอนพระปริยัตธรรม  ( แผนกธรรม ) สำนักศาสนศึกษาวัดธรรมศาลา 

 

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมตรี ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2554
นักธรรมโท ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2555
นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2556
เปรียญธรรม
เปรียญธรรม 3 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2561

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ม.6
ปีที่จบ พ.ศ. 2536
โรงเรียนบ้านสามแยก