เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7295 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระโกศล เปาป่า

ฉายา
ธมฺมครุโก

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
39 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นครูสอนนักธรรม

จำนวนเข้าดู : 44

ปรับปรุงล่าสุด : 19 มกราคม พ.ศ. 2565 16:26:42

ข้อมูลเมื่อ : 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 14:18:46

 
 
 
 

ประวัติ

๑.ชื่อ                 
พระโกศล       ฉายา ธมฺมครุโก            
อายุ ๓๘      พรรษา ๑๘             วิทยฐานะ นธ.เอก
วัดธรรมศาลา ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
๒.สถานะเดิม
ชื่อนายโกศล     นามสกุล   เปาป่า
             
เกิดวัน ๒ ฯ ๑๒  ค่ำ ปี กุน  ตรงกับวันที ๒๑    เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ.๒๔๒๖
              ๒
บิดาชื่อ นายคาม   มารดาชื่อ นาง หอม
เกิดบ้านเลขที่ ๔๕    หมู่ที่ ๖    ตำบล และ      อำเภอ และ    จังหวัด น่าน
๓.บรรพชา
         
วัน ๑ ฯ  ๖ ปี มะแม  ตรงกับวันที่  ๑๘  เดือน พฤษภาคม   พ.ศ.๒๕๔๖
         ๓
วัดธรรมศาลา โดยมีพระอุปัชฌาย์   พระครูปลัดประพันธ์    วัดดอนยายหอม
ตำบลดอนยายหอม  อำเภอเมือง   จังหวัดนครปฐม
๔.อุปสมบท
        
วัน ๑ ฯ  ๖ ปี มะแม  วันที่ ๑๘   เดือน พฤษภาคม    พ.ศ.๒๕๔๖
         ๓
ณ พัทธสีมา วัดธรรมศาลา ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
พระอุปัชฌาย์ พระครูปลัดประพันธ์       วัดดอนยายหอม
ตำบลดอนยายหอม  อำเภอเมืองนครปฐม        จังหวัดนครปฐม
พระกรรมวาจาจารย์ พระครูวิสุทธาจารวิมล    วัดสามกระบือเผือก
ตำบลสามควายเผือก   อำเภอเมืองนครปฐม          จังหวัดนครปฐม
พระอนุสาวนาจารย์ พระปลัดสุชิน ธมฺเมสโก     วัดธรรมศาลา
ตำบลธรรมศาลา   อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม
๕.วิทยฐานะ
พ.ศ.๒๕๓๗        จบชั้น ป.๖    จากโรงเรียน บ้าน้ำสอด
พ.ศ.๒๕๔๕       สอบได้นักธรรมชั้น เอก      สำนักศาสนศึกษาวัดธรรมศาลา
๖.งานปกครอง -
๗งานการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๖           เป็นครูสอนพระปริยัตธรรม  ( แผนกธรรม ) สำนักศาสนศึกษาวัดธรรมศาลา 

 

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมตรี ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2543
นักธรรมโท ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2544
นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2545

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ป.6
ปีที่จบ พ.ศ. 2537
โรงเรียนบ้านนำ้สอด