เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7300 รูป
ลาสิกขา
31 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
นายชนะชัย ทิพย์พยอม

ฉายา

สถานภาพ
ศิษย์วัด (ไทย)

อายุ
17 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 87

ปรับปรุงล่าสุด : 20 มกราคม พ.ศ. 2565 11:05:12

ข้อมูลเมื่อ : 18 มกราคม พ.ศ. 2565 19:56:09

 
 
 
 

ประวัติ

สถานะ
ชื่อนายบัณฑิตย์     นามสกุล   ทิพย์พะยอม         
เกิดวัน ๖ ฯ  ๕  ค่ำ ปี จอ   ตรงกับวันที่ ๑๔    เดือน เมษายน  พ.ศ.๒๕๔๙
              ๑
บิดาชื่อ นายเอกชัย   มารดาชื่อ นาง จุฑาทิพย์
เกิดบ้านเลขที่ ๔   หมู่ที่  ๗    ตำบล ธรรมศาลา      อำเภอ เมืองนครปฐม     จังหวัด นครปฐม
พ.ศ.๒๕๖๓        จบชั้น ม.๓   จากโรงเรียน วัดธรรมศาลา

 

สังกัดที่วัด

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ม.3
ปีที่จบ พ.ศ. 2564
โรงเรียนวัดธรรมศาลา