เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7295 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระสมควร ฉายทองเจริญ

ฉายา
อนาลโย

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
66 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 59

ปรับปรุงล่าสุด : 19 มกราคม พ.ศ. 2565 15:26:41

ข้อมูลเมื่อ : 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 14:07:55

 
 
 
 

ประวัติ

๑.ชื่อ                 
พระสมควร       ฉายา นิราสโย             
อายุ ๖๕      พรรษา ๒๐             วิทยฐานะ นธ.ตรี
วัดธรรมศาลา ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
๒.สถานะเดิม
ชื่อนายสมควร     นามสกุล   ฉายทองเจริญ
             ๑๔
เกิดวัน ๗ ฯ  ๘-๘  ค่ำ ปี วอก  ตรงกับวันที ๒๑    เดือน กรกฎาคม   พ.ศ.๒๔๙๙
            
บิดาชื่อ นายป๋อชุ้น   มารดาชื่อ นาง หงษ์
เกิดบ้านเลขที่ ๓๙/๒    หมู่ที่ ๕     ตำบล ธรรมศาลา      อำเภอ เมืองนครปฐม    จังหวัด นครปฐม
๓.บรรพชา
         
วัน ๗ ฯ  ๕ ปี มะเมีย  ตรงกับวันที่  ๖  เดือน เมษายน    พ.ศ.๒๕๔๕
         ๙
วัดธรรมศาลา โดยมีพระอุปัชฌาย์   พระครูปลัดประพันธ์    วัดดอนยายหอม
ตำบลดอนยายหอม  อำเภอเมือง   จังหวัดนครปฐม
๔.อุปสมบท
        
วัน ๗ ฯ  ๕ ปี มะเมีย  วันที่ ๖   เดือน เมษายน    พ.ศ.๒๕๔๕
         ๙
ณ พัทธสีมา วัดธรรมศาลา ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
พระอุปัชฌาย์ พระครูปลัดประพันธ์       วัดดอนยายหอม
ตำบลดอนยายหอม  อำเภอเมืองนครปฐมส        จังหวัดนครปฐม
พระกรรมวาจาจารย์ พระครูวิสุทธาจารวิมล    วัดสามกระบือเผือก
ตำบลสามควายเผือก   อำเภอเมืองนครปฐม          จังหวัดนครปฐม
พระอนุสาวนาจารย์ พระปลัดสุชิน ธมฺเมสโก     วัดธรรมศาลา
ตำบลธรรมศาลา   อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม
๕.วิทยฐานะ
พ.ศ.๒๕๑๗        จบชั้น มศ.๓    จากโรงเรียน อาชีวการช่างสตรี
พ.ศ.๒๕๔๗       สอบได้นักธรรมชั้น ตรี      สำนักศาสนศึกษาวัดธรรมศาลา

 

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมตรี ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2547

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ป.4
ปีที่จบ พ.ศ. 2113
โรงเรียนวัดธรรมศาลา
วุฒิที่ได้รับ ม.3
ปีที่จบ พ.ศ. 2517
วิทยาลัยการช่างสตรีศึกษา