เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8465 รูป
สามเณร
316 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
34 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8996 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
72 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7306 รูป
ลาสิกขา
33 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

แผนปฏิบัติงานประจำปีของวัด

กำหนดการงานวัดท่าขนุนประจำปี ๒๕๖๗

รายละเอียด

กำหนดการงานวัดท่าขนุน ๒๕๖๗


๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ - ๒ มกราคม ๒๕๖๗
งานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม รุ่น ๑/๒๕๖๗
งานสวดมนต์ข้ามปี , ใส่บาตรพระ ๙๙ รูปรับปีใหม่

๒๔ - ๒๕ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
งานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม รุ่น ๒/๒๕๖๗
งานอุปสมบทหมู่ , งานทำบุญวันมาฆบูชา
เวียนเทียน , ตามประทีป ๑๐,๐๐๐ ดวง

๑๔ - ๑๕ - ๑๖ เมษายน ๒๕๖๗
งานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม รุ่น ๓/๒๕๖๗ , งานทำบุญสงกรานต์
งานแห่พระพุทธรูปทองคำ , งานอุ้มพระสรงน้ำ

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗
งานอุปสมบทหมู่ , งานทำบุญวันวิสาขบูชา
เวียนเทียน , ตามประทีป ๑๐,๐๐๐ ดวง

๑ - ๒ - ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗
งานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม รุ่น ๔/๒๕๖๗

๒๐ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗
งานทำบุญวันอาสาฬหบูชา , งานทำบุญวันเข้าพรรษา
เวียนเทียน , ตามประทีป ๑๐,๐๐๐ ดวง

๒๗ - ๒๘ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗
งานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม รุ่น ๕/๒๕๖๗

๑๐ - ๑๑ - ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๗
งานทำบุญวันแม่
งานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม รุ่น ๖/๒๕๖๗

๗ กันยายน ๒๕๖๗
งานบวงสรวงไหว้ครูประจำปี

๑๔ กันยายน ๒๕๖๗
งานทำบุญครบรอบวันมรณภาพปีที่ ๓๓ ถวายหลวงปู่สาย

๑๒ - ๑๓ - ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๗
งานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม รุ่น ๗/๒๕๖๗
ทอดผ้าป่าสมทบโครงการกองทุนเล่าเรียนหลวง

๑๗ - ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗
งานทำบุญวันออกพรรษา , ตักบาตรเทโว , ทอดกฐินสามัคคี

๑๕ - ๑๖ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
งานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม รุ่น ๘/๒๕๖๗
งานตามประทีป ๑๐,๐๐๐ ดวง - ลอยกระทง

๕ - ๖ - ๗ - ๘ - ๙ - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๗
งานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม รุ่น ๙/๒๕๖๕
งานทำบุญวันพ่อแห่งชาติ

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ - ๑ มกราคม ๒๕๖๘
งานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม รุ่น ๑/๒๕๖๘
งานสวดมนต์ข้ามปี , ใส่บาตรพระสงฆ์ ๙๙ รูป ต้อนรับปีใหม่

----------------------------------

ไฟล์แนบ
(609.19 kb)

โดย : วัดท่าขนุน

ที่อยู่ : ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

จำนวนเข้าดู : 74

ปรับปรุงล่าสุด : 5 ตุลาคม พ.ศ. 2566 09:14:57

ข้อมูลเมื่อ : 5 ตุลาคม พ.ศ. 2566 08:48:54

 
 
 
 

แผนงานประจำปี วัดหนองน้ำขุ่น

โดย วัดหนองน้ำขุ่น

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2566

เปิดดู : 70

วัดหนองพะอง

โดย วัดหนองพะอง

ข้อมูลเมื่อ : 20-09-2566

เปิดดู : 89

วัดบางปิ้ง

โดย วัดบางปิ้ง

ข้อมูลเมื่อ : 21-08-2566

เปิดดู : 96

ราษฎร์บำรุง(หงอนไก่)

โดย วัดราษฎร์บำรุง

ข้อมูลเมื่อ : 04-07-2566

เปิดดู : 127

---->