เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8320 รูป
สามเณร
296 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8830 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7166 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดประสาทสามัคคีธรรม

รหัสวัด
02740105005

ชื่อวัด
วัดประสาทสามัคคีธรรม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 20 เดือน กรกฎาคม ปี 2510

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 24 เดือน มีนาคม ปี 2512

ที่อยู่
-

เลขที่
25

หมู่ที่
1

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
บางโทรัด

เขต / อำเภอ
เมืองสมุทรสาคร

จังหวัด
สมุทรสาคร

ไปรษณีย์
74000

เนื้อที่
21 ไร่ 6 งาน 209 ตารางวา

โทรศัพท์
0840070064

จำนวนเข้าดู : 1444

ปรับปรุงล่าสุด : 18 มีนาคม พ.ศ. 2566 13:47:28

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 16:01:34

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

         
ประวัติ
วัดประสาทสามัคคีธรรม
สภาพฐานะและที่ตั้งวัด
           วัดประสาทสามัคคีธรรม (คลองซื่อ) ตั้งอยู่เลขที่ ๒๕ หมู่ที่ ๑   บ้านคลองซื่อ   ตำบลบางโทรัด  อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร   สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย   มีที่ดินตั้งวัดจำนวนเนื้อที่ ๑๒  ไร่  ๓ งาน  ๑๐  ตารางวา   วัดแห่งนี้สร้างขึ้นประมาณ  ๗๓ ปี เศษ    ในราว  พ.ศ.  ๒๔๙๑        ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาแล้ว
 

อาณาเขตและอุปจารวัด
            วัดประสาทสามัคคีธรรม  ทิศเหนือติดต่อกับคลองซื่อ ทิศใต้-ทิศตะวันออกติดต่อกับที่เอกชน  ทิศตะวันตกติดกับโรงเรียนบ้านคลองซื่อ วัดนี้ตั้งอยู่ในที่ราบลุ่ม มีสวนจาก สวนมะพร้าว และ ป่า ไม้ฝาดไม้กระบูน   มีสวนพุทราประปราย 
 
ทรัพย์สินของวัด
     วัดนี้มีที่ดินที่ตั้งวัดรวมทั้งที่ดินของ นายเพิ่ม-นางยวง   บัวบางเขน  ที่ได้ถวายให้กับทางวัดเป็นจำนวน  ๑๒  ไร่ ๓ งาน ๒๐  ตารางวา   และได้ให้ทางราชาการจัดสร้างอาคารเรียนชั้นประถมศึกษาในวัดด้วย  มีอาคารและเสนาสนะต่าง ๆ มีอุโบสถ  (เดิมสร้างด้วยไม้)    ศาลาการเปรียญ    กุฏิเจ้าอาวาส   กุฏิสงฆ์ ๒ แถวๆ  ละ ๓  หลัง   หอฉัน  โรงครัว   ศาลาโรงเลี้ยง   ฌาปนสถาน (ศาลาพร้อมเมรุ) มีบ่อน้ำบาดาล
            ปูชนียวัตถุ    มีรูปหล่อหลวงพ่อดำที่ศักดิ์ที่อยู่ในวัดนี้ตั้งแต่สมัยเป็นสำนักสงฆ์     และมาในสมัยที่หลวงพระประสาทศีลคุณได้มรภาพแล้ว    คณะกรรมการของวัดจัดให้มีรูปหล่อเหมือนของท่านเจ้าคุณพระประสาทศีลคุณ   (ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ในอุโบสถ)    สำหรับกราบไว้บูชา (พร้อมกับพระประธานในอุโบสถ)     ของชาวหมู่บ้านคลองซื่อ   ในฐานะเป็นผู้ริเริ่มสร้างวัดประสาทสามัคคีธรรม   (คลองซื่อ)    ทั้งในยามปกติ และ มีงานประจำปี
 
ความเป็นมา
    วัดนี้แต่เดิมมาสร้างเป็นศาลากลางหมู่บ้านมีพระพุทธรูปที่หล่อมาองค์แรกสมัยที่ยังเป็นสำนักสงฆ์ชาวบ้านคลองซื่อได้เรียกชื่อว่า “หลวงพ่อดำ”  ที่ชาวบ้านมีความเคารพนับถือมาตั้งแต่ สมัยเป็นสำนักสงฆ์ชื่อ สำนักสงฆ์วัดใหม่คลองซื่อ มีศาลามุงจากสำหรับคนมาทำบุญของชาวบ้านคลองซื่อ    ศาลาหลังนี้มีมาตั้งแต่เมื่อใดไม่ทราบแน่ชัด    ต่อมาในปี  พ.ศ.  ๒๔๙๑   ประชาชนชาวบ้านคลองซื่อ       มีความประสงค์จะสร้างวัดขึ้นจึงชักชวนกันไปปรึกษากับท่าน     เจ้าคุณพระประสาทศีลคุณ    “เจ้าอาวาสวัดใหญ่บ้านบ่อ”   ครั้งยังเป็น (พระครูประสาทสุตกิจ)     ท่านดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดใหญ่บ้านบ่อ  และ  กรรมการ
สงฆ์จังหวัดสมุทรสาคร   องค์การสาธารณูปการจังหวัดสมุทรสาคร      ท่านเจ้าคุณ ฯ  ได้บริจาคทรัพย์ส่วนตัว   เป็นจำนวน ๓,๐๐๐ บาท   (สามพันบาท)           สร้างรากฐานโดยซื้อบ้านเก่าๆ    มาปลูกเป็นกุฏิสงฆ์ก่อน  และได้จัดส่งพระภิกษุแหยม   จากวัดใหญ่บ้านบ่อให้ไปทำการก่อสร้าง         ครั้นพระภิกษุแหยมได้มรณภาพลงจึงส่งพระภิกษุรูปอื่นไปทำการก่อสร้างต่อ   และ  ได้รับอนุญาตจากทางราชการให้สร้างเป็นวัดได้        วัดนี้จากแต่ก่อนเป็นสำนักสงฆ์     ท่านเจ้าคุณ ฯ  ได้จัดส่งพระภิกษุไปอีกหลายรูป    เพราะว่าบางรูปก็ได้มรณภาพ     บางรูปขอลาไป      เมื่อการก่อสร้างมีความมั่นคงยิ่งขึ้นแล้ว     จึงได้รับการยกขึ้นเป็นวัด        และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา     สำหรับพระภิกษุองค์สุดท้ายคือ   พระครูสาครสิริสาร  เป็นเจ้าอาวาสและได้มรณภาพลง  เมื่อตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดว่างลงแล้ว      ทางการคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสาคร   จึงได้แต่งตั้งพระอธิการสมชาย  จนฺทวํโส เป็นเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน   
 
การศึกษาและการสาธารณสงเคราะห์
       วัดนี้ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาพระปริยัติธรรม   แผนกธรรม    คือได้มีการเรียนการสอนนักธรรมภายในวัด   และได้มีนักเรียนสอบไล่ได้ในสนามหลวงทุกปี    สำหรับในวันธรรมสวนะ  หรือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา     ทางวัดได้จัดให้มีการบำเพ็ญกุศล     และประกอบพิธีทางศาสนา  เป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดมาเป็นประจำ   วัดนี้ได้ตั้งทุนส่งเสริมและสงเคราะห์เด็กยากจนแจกทุนการศึกษา  และ   ตั้งทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านคลองซื่อ       ตลอดจนได้จัดหาทุนอุปถัมภ์บำรุง    พระภิกษุสามเณร   ผู้ศึกษาธรรม  
การบริหารและการปกครอง
            วัดนี้ดำเนินการปกครองภายในวัดตามพระธรรมวินัย    กฏมหาเถรสมาคม   ระเบียบข้อบังคับของคณะสงฆ์    มีไวยาวัจกรช่วยบริหารวัด
 
รายนามผู้ปกครองและเจ้าอาวาส
๑. พระอาจารย์แหยม                                                                    (มรณภาพ)
๒. พระอาจารย์เรือง                                                                     (มรณภาพ)
๓. พระอาจารย์เปิ้น                                                                      (มรณภาพ)
๔.พระอาจารย์เหลี่ยม                                                                    (มรณภาพ)
๕. พระอาจารย์เจริญ                                                                     (มรณภาพ)
๖. พระอธิการสุเทพ                                                                      (ลาสิกขา)       
๗. พระอธิการจันทร์     เขมจิตฺโต                                                    (มรณภาพ)
๘. พระครูสาครสิริสาร                                                                   (มรณภาพ)
๙.พระอธิการสามชาย  จนฺทวํโส                                                      (มรณภาพ)
๑๐.พระอธิการรังสาห์  ปญฺญาวฑฺฒโน                                        เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน

ประวัติเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

. ชื่อ
            พระอธิการรังสาห์    ปญฺญาวฑฺฒโน      อายุ ๕๗ ปี   พรรษา  ๑๖
            วิทยฐานะ  นักธรรมเอก
            วัดประสาทสามัคคีธรรม   ตำบลบางโทรัด    อำเภอเมือง   จังหวัดสมุทรสาคร
            ปัจจุบันตำรงตำแหน่ง   เจ้าอาวาสวัดประสาทสามัคคีธรรม

. สถานะเดิม   
            ชื่อ  รังสาห์  นามสกุล  ออกประทุม  เกิดวันพฤหัสบดี ขึ้น ๓ ค่ำ    ปีมะเมีย
            ตรงกับวันที่ ๑๕  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๐๙  
            บิดา  นายสุนทร-มารดานางเซี้ยม ออกประทุม
            บ้านเลขที่ ๙ หมู่ที่ ๖  ตำบลแหลมใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสงคราม  

บรรพชาอุปสมบท  
            วันที่ ๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ขึ้น ๕ ค่ำ ปีชวด วัดประสาทสามัคคีธรรม  ตำบลบางโทรัด  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร
            พระอุปัชฌาย์  พระครูกิตติสาครธรรม (เจ้าคณะตำบลบางโทรัด) วัดบางพลี ตำบลบางโทรัด  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร
            พระกรรมวาจาจารย์  พระครูสาครสิริสาร  วัดประสาทสามัคคีธรรม  ตำบลบางโทรัด  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร
            พระอนุสาวนาจารย์  พระครูสาครวิริยคุณ  วัดบางกระเจ้า  ตำบลบางกระเจ้า  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร

. วิทยฐานะ
            พ.ศ.  ๒๕๕๓    สอบได้นักธรรมตรี  สำนักเรียนวัดประสาทสามัคคีธรรม  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร
            พ.ศ.  ๒๕๕๘    สอบได้นักธรรมชั้นโท  สำนักเรียนวัดประสาทสามัคคีธรรม  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร
            พ.ศ.  ๒๕๕๙      สอบได้นักธรรมชั้นเอก  สำนักเรียนวัดประสาทสามัคคีธรรม  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร
๕. ดำรงตำแหน่งทางคณะสงฆ์
            ๑. พ.ศ.๒๕๖๑    เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประสาทสามัคคีธรรม
            ๒. พ.ศ.๒๕๖๑    เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม
            ๓. พ.ศ.๒๕๖๒    เป็นครสอนศีลธรรม(โรงเรียนบ้านคลองซื่อ)
            ๔. พ.ศ.๒๕๖๖    เป็นเจ้าอาวาสวัดประสาทสามัคคีธรรม
            ๕. พ.ศ.๒๕๖๖    เป็นพระกรรมวาจาจารย์

           
. งานปกครอง
  พ.ศ.๒๕๖๑    ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประสาทสามัคคีธรรม
  พ.ศ.๒๕๖๖    ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดประสาทสามัคคีธรรม
                                     
งานสาธารณูปการ
เมื่อปี  พ.ศ. ๒๕๒๘        ได้มีการก่อสร้างศาลาบำเพ็ญกุศลเอนกประสงค์ตาอบ  (พร้อมเมรุ)
                                                คอนกรีตเสริมเหล็ก                                                                                                                     สร้างห้องน้ำ  -  ห้องสุขา –โรงครัว
เมื่อปี  พ.ศ.๒๕๓๒         ได้มีการก่อสร้างหอระฆังคอนกรีตเสริมเหล็ก
เมื่อปี   พ.ศ.๒๕๓๓         ได้มีการยกเลื่อนหอฉัน – หอสวดมนต์ให้เป็น  ๒  ชั้น   (เดิมชั้น เดียว)                             
พร้อมเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคา  ติดลูกกรง   พร้อมสะพานเชื่อมต่อกุฏิทั้ง  ๒  ข้าง 
ได้ก่อสร้างกุฏิทรงไทยรวมจำนวน ๖ หลังกั้นกระจกกันแสงรอบ
                                                 สร้างศาลาพักร้อนโรงครัวด้านศาลาการเปรียญ
เมื่อปี   พ.ศ.๒๕๓๕         สร้างกุฏิทรงไทยครึ่งปูน- ครึ่งไม้ ๒ ชั้น  ชั้นล่างเป็นปูน  
ชั้นบน    เป็นไม้  จำนวน ๖  หลัง
เมื่อปี  พ.ศ. ๒๕๓๖ - ๒๕๔๔       ได้ก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่คอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง  ๑๐    เมตร
ยาว  ๒๔ เมตร  พื้นปูหินแกรนิตในกำแพงแก้ว    กว้าง  ๒๗  เมตร
ยาว  ๔๔  เมตร  มีซุ้มกำแพง  ๔ ด้าน
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๖          ได้ทำการสร้างหอกระจายข่าวเพื่อเปิดข่าวสารต่าง ๆ
ให้ประชนในหมู่บ้านได้รับรู้และปฏิบัติมาทุก ๆ วันนี้
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๗                     ได้ทำพิธีเททองหล่อพระประธานประจำในอุโบสถหลังใหม่                                                  (ปางพระพุทธชินราช)
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๘         ได้ก่อสร้างถังเก็บน้ำฝนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด   กว้าง ๒  เมตร                 
สูง  ๔.๒ เมตร     จำนวน  ๕ ใบ       สร้างศาลาไม้ท่าน้ำ  ทรงไทย
สร้างบ่อน้ำบาดาลพร้อมเครื่องสูบน้ำ   
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๙           ได้ขอกระแสไฟฟ้า 3 แฟส เชื่อมต่อกับอำเภอเมือง (เดิมใช้ของอำเภอบ้านแพ้ว) 
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐           ได้ก่อสร้างหอกลอง   คอนกรีตเสริมเหล็ก
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๑           ได้ก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าวัด
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๒          ได้ก่อสร้างศาลาปูนท่าน้ำ  ทรงไทย   คอนกรีตเสริมเหล็ก
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๓           ได้ก่อสร้างกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก   ด้านทิศตะวันตก
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔           ได้จัดคิวให้รถสองแถววิ่งระหว่างมหาชัย-คลองซื่อ เพื่อความสะดวกกับประชาชน-นักเรียน-และคนงาน-และขนสินค้า
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔           ได้ของบส่วนราชการมาสร้างสะพานข้ามแม่น้ำบริเวณหน้าวัดเพื่อเชื่อมต่อกับถนนสายบ้านแพ้ว-พระประโทน
เมื่อปี  พ.ศ. ๒๕๔๗          ได้ทำการประชุมคณะกรรมการวัด และศิษยานุศิษย์ร่วมกันทำพิธี      จัดงานปิดทองฝังลูกนิมิตอุโบสถหลังใหม่โดยมี  พณ.ฯ พงษ์เทพ-    เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมาเป็นประธาน เปิดงานและมี-ข้าราชการ-พ่อค้า-ประชาชน-ทุกระดับชั้นมาร่วมจัดงาน
                                                ได้เขียนจิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถ  และสร้างซุ้มเสมา
* เมื่อปี  พ.ศ. ๒๕๔๙ *     ได้ดำเนินการดีดศาลาการเปรียญเป็นสองชั้น (เดิมชั้นเดียว) และต่อเติมขยายให้กว้างกว่าเดิม เพราะสถานที่ไม่เพียงพอกับพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมทำบุญวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
                                                      และได้ทำการตีฝาปูหินแกรนนิคชั้นล่างหอสวดมนต์   และทำอาสนะใหม่พระฉันชั้นล่าง
เมื่อปี  พ.ศ. ๒๕๕๓           ได้ร่วมกับชาวบ้านสร้างศาลาโค้งโครงเหล็กเทียบคู่กับศาลาการเปรียญ
                                                ได้สร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม-คู่ขนานกับศาลาเมรุ (เตาอบ) (หลังเก่าถูกพายุพัดพาหลังคาพังเลยทางวัดต้องสร้างใหม่)
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๕            ท่านพระครูสาครสิริสาร(ทองหล่อ สิริสาโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดประสาทสา
                                                 มัคคีธรรม ท่านได้ร่วมกับชาวบ้านติดต่อขอซื้อที่ดินเป็นที่ธรณีสงฆ์
                                                จากนายภราดร-นางจำเนียร บัวจีน จำนวน ๖ ไร่ ๑ งาน ๙๐ ตารางวา
                                                เพื่อให้ทางโรงเรียนบ้านคลองซื่อ สร้างเป็นโรงเรียนหลังใหม่และสะ
                                                ดวกกับเด็กนักเรียน ลูกๆหลานๆต่อไปในอนาคต
เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙  ได้ขอสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างศาลาโค้ง(อาคารอเนกประสงค์)
                                                จากทาง อบจ.สมุทรสาครและทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด
                                                เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก คู่ขนานกับศาลาเมรุ(เตาอบ)เพื่อความสะดวก
                                                กับประชาชนที่มาจัดงาน ชื่อว่าศาลาประชารัฐร่วมใจ
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๐             ได้ร่วมกับชาวบ้านสร้างศาลามุขทรงไทยหน้าหอฉัน เป็นคอนกรีตเสรีมเหล็ก
                                                เพื่อความสะดวกกับพระภิกษุ-สามเณร และญาติโยมที่มาร่วมทำบุญ
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๒            ได้ร่วมกับชาวบ้านเทปูนลานวัด หน้าหอกลอง-หอระฆัง
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๒             ท่านพระอธิการสมชาย จนฺทวํโส เจ้าอาวาสวัดประสาทสามัคคีธรรม ท่านได้
                                                มอบที่ดินส่วนตัวของท่าน จำนวน ๓ ไร่  ๒ งาน  ๙๙  ตารางวา
                                                มอบให้เป็นที่ธรณีสงฆ์ แก่วัดประสาทสามัคคีธรรม(คลองซื่อ)
วันที่ ๒๖ พ.ค.๒๕๖๔        ได้ดำเนินการวางศิลาฤกษ์วิหารหลวงพ่อดำ คาดว่าจะแล้วเสร็จในระยะเวลา ๒ ปี งบประมาณสร้างประมาณ ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท
 
                                                           
 
                                               
 
 
 
                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : ประวัติวัดประสาทสามัคคีธรรม (57.5 kb)

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระอธิการรังสาห์ ปญฺญาวฑฺฒโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-11-2566

พระมานิตย์ ถิรธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-08-2566

พระประยูร มนาโป

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 01-08-2566

พระนภัส มหาปุญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 03-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 01-08-2566

พระพิพัฒน์ เตชปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 28-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-08-2566

พระพยงค์ ปญฺญาวุฑฺโฒ

ข้อมูลเมื่อ : 23-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-08-2566

พระมหาเอกภพ ปริปุณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 18-03-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 07-06-2567

พระธีระภัทร จารุวณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 24-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-08-2566

พระกิตติ ปภาธโร

ข้อมูลเมื่อ : 01-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 01-08-2566

พระวีระพงศ์ กนฺตสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 01-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 01-08-2566

พระพศวัต กนฺตวณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 01-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 01-08-2566

พระแดนชัย ฐิตปุญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 02-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 02-08-2566

พระชาญชัย กนฺตวีโร

ข้อมูลเมื่อ : 03-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 03-08-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ขอเชิญร่วมทอดกฐิน-ผ้าป่าสามัคคี

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

เปิดดู 2857 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด