เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8470 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9008 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7299 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระอานนท์ บัวบาน

ฉายา
สุจิณโณ

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
39 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 103

ปรับปรุงล่าสุด : 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 16:25:02

ข้อมูลเมื่อ : 30 กันยายน พ.ศ. 2564 17:49:14

 
 
 
 

ประวัติ

ชื่อเดิม      อานนท์     บัวบาน     ที่อยู่เดิมเลขที่   767/4  ม. 19    ต. หนองมะค่าโมง    อ. ด่านช้าง    จ. สุพรรณบุรี
อุปสมบท    วัดวังหน่อไม้    ต. นิคมกระเสียว    อ. ด่านช้าง    จ. สุพรรณบุรี
พระอุปัชฌาย์    พระครูวิบูลบริรักษ์     วัดพระธาตุมหาพรหม    ต. นิคมกระเสียว    อ. ด่านช้าง    จ. สุพรรณบุรี
พระกรรมวาจาจารย์     พระวิชัย     สุชาโต    วัดพระธาตุมหาพรหม    ต. นิคมกระเสียว    อ. ด่านช้าง    จ. สุพรรณบุรี
พระอนุสาวนาจารย์      พระครูธรรมธรเสนอ    กนฺตวีโร    วัดทับกระดาษ    ต. นิคมกระเสียว    อ. ด่านช้าง   จ.สุพรรณบุรี
สังกัด     วัดวังหน่อไม้    ต. นิคมกระเสียว    อ. ด่านช้าง    จ. สุพรรณบุรี
เจ้าอาวาส    พระอธิการสุนทร     สุนทโร
วันที่   1    มกราคม     พ.ศ. 2563
 

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมตรี ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2563