เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8352 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8867 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7197 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดไทรทองพัฒนา

รหัสวัด
02710201003

ชื่อวัด
วัดไทรทองพัฒนา

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2478

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 2513

ที่อยู่
วัดไทรทองพัฒนา

เลขที่
-

หมู่ที่
-

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
จรเข้เผือก

เขต / อำเภอ
ด่านมะขามเตี้ย

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71260

เนื้อที่
35 ไร่ - งาน - ตารางวา

จำนวนเข้าดู : 2469

ปรับปรุงล่าสุด : 3 ตุลาคม พ.ศ. 2564 10:24:11

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 19:19:58

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

จุดเริ่มต้นแห่งวัดไทรทองพัฒนา
ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
     วัดไทรทองพัฒนา  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งตั้งอยู่ที่ บ้านไทรทอง หมู่ที่๕ ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี มีเนื้อที่ประมาณ ๓๕ ไร่เศษ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ ๔๗ กิโลเมตร การคมนาคมจากตัวจังหวัดถึงตัวอำเภอเป็นถนนลาดยาง ส่วนจากตัวอำเภอถึงวัดเป็นถนนลาดยางระยะทางประมาณ ๑๕ กิโลเมตร
     เดิมวัดไทรทองนั้นมีชื่อว่า วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ต่อมาเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า วัดใหม่ไทรทอง และมาทำการเปลี่ยนชื่อใหม่อีกครั้งว่า วัดไทรทองพัฒนา จนถึงปัจจุบัน วัดไทรทองพัฒนาเป็นวัดเก่าสร้างขึ้นประมาณปี พ.ศ ๒๔๘๒ โดยมีนายสู่เซ้น ตั้งสุขสันต์ เป็นผู้บริจาคที่ดินจำนวน ๑๙ ไร่เศษ ประมาณปีพ.ศ ๒๕๑๐ โดยมี หลวงปู่หลิว ปณฺณโก เข้ามาอุปถัมป์และดำเนินการก่อสร้างอาคาร เสนาสนะต่างๆ จนมีหลักฐานมั่นคง ต่อมาหลวงปู่หลิว ปณฺณโก และกรรมการวัด เห็นว่าวัดยังมีพื้นที่แคบอยู่ จึงจัดซื้อที่ดินเพิ่มอีกจำนวน ๒๐ ไร่ 
     ต่อมาได้มีหลวงพ่อเพชร (พระครูวชิรกาญจนสาร) ได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสต่อมา และได้มรณะภาพลงเมื่อ วันที่๒๕ ตุลาคม พ.ศ ๒๕๕๘  
     และต่อวัดไทรทองพัฒนา ได้มีพระธรรมธรณรงค์ ปริปุณโณ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสในปัจจุบัน

รายการพระ

ธงชัย อรุโณ

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-02-2565

พระครูสมุห์ณรงค์ ปริปุณโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-10-2565

พระนเรนทร วรธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-02-2565

พระอดิศักดิ์ อจิตปุญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-02-2565

พระวันชัย เตชธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-02-2565

พระธนกร สุขิโต

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-02-2565

บุญยืน ฐิติโก

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด