เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8352 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8867 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7197 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดบางน้ำวน

รหัสวัด
02740105002

ชื่อวัด
วัดบางน้ำวน

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2357

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 2357

ที่อยู่
วัดบางน้ำวน

เลขที่
81

หมู่ที่
4

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
บางโทรัด

เขต / อำเภอ
เมืองสมุทรสาคร

จังหวัด
สมุทรสาคร

ไปรษณีย์
74000

เนื้อที่
51 ไร่ 1 งาน 74 ตารางวา

มือถือ
0917944635

จำนวนเข้าดู : 594

ปรับปรุงล่าสุด : 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565 22:06:06

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 16:02:17

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัดบางน้ำวน
วัดบางน้ำวนเป็นวัดเล็กๆ สร้างขึ้นประมาณปี พ.ศ.๒๓๕๗ สร้างขึ้นโดยการนำของสามเณรและชาวมอญ ที่อพยพโยกย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่ตำบลนี้ เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจของสงฆ์ ให้ชาวบ้านได้ทำบุญสุนทาน เป็นแหล่งบวชเรียนและศึกษาวิชาความรู้ของบุตรหลานชาวมอญ เมื่อได้ร่วมกันสร้างกุฏิขึ้นแล้วเสร็จ สามเณรผู้เป็นผู้นำการสร้างวัดได้ มรณภาพลง ชาวบ้านจึงได้นิมนต์พระจากเมืองมอญเป็นเจ้าอาวาส แต่ไม่ปรากฏชื่อเป็นเจ้าอาวาสอยู่กี่ปี ไม่มีหลักฐานปรากฏ เป็นเพียงคำบอกเล่าของชาวบ้านบางน้ำวนเมื่อครั้งอดีตเท่านั้น และคงได้ร่วมกันสร้างหมู่เจดีย์ขึ้นมาในคราวนั้นเอง ต่อมาชาวบ้านบางน้ำวนจึงได้นิมนต์พระอาจารย์แค จากจังหวัดปทุมธานีมาเป็นเจ้าอาวาสและพระอาจารย์แคท่านได้บูรณปฏิสังขรณ์วัดสืบต่อมา วัดบางน้ำวนได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในสมัยพระอาจารย์แคเมื่อ พ.ศ.๒๔๐๗ และได้ผูกพัทธสีมาเมื่อพ.ศ.๒๔๐๗ นั่นเอง
วัดบางน้ำวนตั้งอยู่เลขที่ ๘๑ หมู่ที่ ๔ ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดจำนวน ๕๔ ไร่ ๑งาน ๗๔ ตารางวา ได้รับหนังสือรับรองสภาพวัดเมื่อ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๒๘ โดยกรมการศาสนา วัดบางน้ำวนตั้งอยู่ใกล้กับถนนสายธนบุรี-ปากท่อ ก.ม.ที่๔๐ จากกรุงเทพอยู่ทางซ้ายมือ มีถนนเชื่อมต่อถึงวัดระยะทางประมาณ ๑,๖๐๐ เมตร บริเวณหน้าวัดติดกับคลองซึ่งเป็นแม่น้ำสามสายมาบรรจบกัน สายที่หนึ่ง คือลำน้ำแยกมาจากแม่น้ำท่าจีนไหลมาทางด้านหน้าของวัดมีความกว้างประมาณ ๑๐๐ เมตร สายที่สอง เชื่อมต่อกับคลองสุนัขหอนไปออกแม่น้ำแม่กลอง และสายที่สาม เป็นคลองท่าแร้งซึ่งไหลมาบรรจบกันที่บริเวณหน้าวัด จนเกิดเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ คือ “น้ำวน” ชาวบ้านจึงนิยมเรียกวัดแห่งนี้ว่า “วัดบางน้ำวน”
อาณาเขตของวัด ด้านหน้าวัดทางทิศตะวันออกติดชายคลอง ซึ่งห่างจากวัดใหญ่บ้านบ่อและวัดใต้บ้านบ่อเป็นระยะทาง ๒ ก.ม. ด้านทิศตะวันตกห่างจากวัดเกตุมดีศรีวรารามเป็นระยะทาง ๓ ก.ม. ทิศใต้ติดกับคลองสุนัขหอน ทิศเหนือห่างจากถนนธนบุรี-ปากท่อ๑.๖ กม.
วัดบางน้ำวนในอดีต บริเวณหน้าวัดจะมีน้ำวนที่เชี่ยวกราดผู้ใดที่ไม่รู้จักร่องน้ำในการเดินเรือ เรือจมกันมาหลายต่อหลายลำแล้ว และในบริเวณน้ำวนหน้าวัดนี่เองมีจระเข้ชุมมากคนเฒ่าคนแก่เล่ากันว่าใต้น้ำวนนี้มีถ้ำจระเข้เข้าไปถึงใต้พื้นโบสถ์เก่า โดยจะสังเกตได้จากเมื่อฤดูฝนเวลาที่ฝนตกหนักน้ำจะไหลเข้าสู่ใต้โบสถ์โดยรอบกำแพงโบสถ์จะมีร่องระบายน้ำอยู่และเมื่อนำไฟฉายไปส่องดูจะพบน้ำในนั้นใสจนมองเห็นตัวปลา และบางครั้งยังได้ยินเสียงปลาลิ้นหมาร้องด้วย บริเวณหน้าวัดยังมีศาลเจ้าแม่ทับทิมทอง ซึ่งสมัยก่อนจะมีหัวจระเข้เรียงอยู่เต็มไปหมด แต่ปัจจุบันไม่มีแล้ว

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระมหาสนอง ปญฺญาวโร

ข้อมูลเมื่อ : 30-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-01-2566

พระนฤพล สุมิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 28-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-08-2565

พระครูสังฆรักษ์ สามารถ ผลปญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 28-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระสมบัตร์ เตชธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 21-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-01-2565

พระศราวุธ กนฺตวีโร

ข้อมูลเมื่อ : 21-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-01-2565

พระมหาปิยะวัฒก์ ปญฺญาพโล

ข้อมูลเมื่อ : 21-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 21-01-2566

พระสิทธิพล ธมฺมธโร

ข้อมูลเมื่อ : 21-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-01-2565

พระปรีดา กนฺตวณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 21-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-01-2565

พระอนิรุธ จตฺตมโล

ข้อมูลเมื่อ : 21-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-01-2565

พระพิเชษฐ กตธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 23-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-01-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด