เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8549 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9091 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7377 รูป
ลาสิกขา
28 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดบางน้ำวน

รหัสวัด
02740105002

ชื่อวัด
วัดบางน้ำวน

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2357

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 2357

ที่อยู่
วัดบางน้ำวน

เลขที่
81

หมู่ที่
4

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
บางโทรัด

เขต / อำเภอ
เมืองสมุทรสาคร

จังหวัด
สมุทรสาคร

ไปรษณีย์
74000

เนื้อที่
51 ไร่ 1 งาน 74 ตารางวา

มือถือ
0917944635

จำนวนเข้าดู : 377

ปรับปรุงล่าสุด : 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565 22:06:06

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 16:02:17

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัดบางน้ำวน
วัดบางน้ำวนเป็นวัดเล็กๆ สร้างขึ้นประมาณปี พ.ศ.๒๓๕๗ สร้างขึ้นโดยการนำของสามเณรและชาวมอญ ที่อพยพโยกย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่ตำบลนี้ เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจของสงฆ์ ให้ชาวบ้านได้ทำบุญสุนทาน เป็นแหล่งบวชเรียนและศึกษาวิชาความรู้ของบุตรหลานชาวมอญ เมื่อได้ร่วมกันสร้างกุฏิขึ้นแล้วเสร็จ สามเณรผู้เป็นผู้นำการสร้างวัดได้ มรณภาพลง ชาวบ้านจึงได้นิมนต์พระจากเมืองมอญเป็นเจ้าอาวาส แต่ไม่ปรากฏชื่อเป็นเจ้าอาวาสอยู่กี่ปี ไม่มีหลักฐานปรากฏ เป็นเพียงคำบอกเล่าของชาวบ้านบางน้ำวนเมื่อครั้งอดีตเท่านั้น และคงได้ร่วมกันสร้างหมู่เจดีย์ขึ้นมาในคราวนั้นเอง ต่อมาชาวบ้านบางน้ำวนจึงได้นิมนต์พระอาจารย์แค จากจังหวัดปทุมธานีมาเป็นเจ้าอาวาสและพระอาจารย์แคท่านได้บูรณปฏิสังขรณ์วัดสืบต่อมา วัดบางน้ำวนได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในสมัยพระอาจารย์แคเมื่อ พ.ศ.๒๔๐๗ และได้ผูกพัทธสีมาเมื่อพ.ศ.๒๔๐๗ นั่นเอง
วัดบางน้ำวนตั้งอยู่เลขที่ ๘๑ หมู่ที่ ๔ ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดจำนวน ๕๔ ไร่ ๑งาน ๗๔ ตารางวา ได้รับหนังสือรับรองสภาพวัดเมื่อ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๒๘ โดยกรมการศาสนา วัดบางน้ำวนตั้งอยู่ใกล้กับถนนสายธนบุรี-ปากท่อ ก.ม.ที่๔๐ จากกรุงเทพอยู่ทางซ้ายมือ มีถนนเชื่อมต่อถึงวัดระยะทางประมาณ ๑,๖๐๐ เมตร บริเวณหน้าวัดติดกับคลองซึ่งเป็นแม่น้ำสามสายมาบรรจบกัน สายที่หนึ่ง คือลำน้ำแยกมาจากแม่น้ำท่าจีนไหลมาทางด้านหน้าของวัดมีความกว้างประมาณ ๑๐๐ เมตร สายที่สอง เชื่อมต่อกับคลองสุนัขหอนไปออกแม่น้ำแม่กลอง และสายที่สาม เป็นคลองท่าแร้งซึ่งไหลมาบรรจบกันที่บริเวณหน้าวัด จนเกิดเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ คือ “น้ำวน” ชาวบ้านจึงนิยมเรียกวัดแห่งนี้ว่า “วัดบางน้ำวน”
อาณาเขตของวัด ด้านหน้าวัดทางทิศตะวันออกติดชายคลอง ซึ่งห่างจากวัดใหญ่บ้านบ่อและวัดใต้บ้านบ่อเป็นระยะทาง ๒ ก.ม. ด้านทิศตะวันตกห่างจากวัดเกตุมดีศรีวรารามเป็นระยะทาง ๓ ก.ม. ทิศใต้ติดกับคลองสุนัขหอน ทิศเหนือห่างจากถนนธนบุรี-ปากท่อ๑.๖ กม.
วัดบางน้ำวนในอดีต บริเวณหน้าวัดจะมีน้ำวนที่เชี่ยวกราดผู้ใดที่ไม่รู้จักร่องน้ำในการเดินเรือ เรือจมกันมาหลายต่อหลายลำแล้ว และในบริเวณน้ำวนหน้าวัดนี่เองมีจระเข้ชุมมากคนเฒ่าคนแก่เล่ากันว่าใต้น้ำวนนี้มีถ้ำจระเข้เข้าไปถึงใต้พื้นโบสถ์เก่า โดยจะสังเกตได้จากเมื่อฤดูฝนเวลาที่ฝนตกหนักน้ำจะไหลเข้าสู่ใต้โบสถ์โดยรอบกำแพงโบสถ์จะมีร่องระบายน้ำอยู่และเมื่อนำไฟฉายไปส่องดูจะพบน้ำในนั้นใสจนมองเห็นตัวปลา และบางครั้งยังได้ยินเสียงปลาลิ้นหมาร้องด้วย บริเวณหน้าวัดยังมีศาลเจ้าแม่ทับทิมทอง ซึ่งสมัยก่อนจะมีหัวจระเข้เรียงอยู่เต็มไปหมด แต่ปัจจุบันไม่มีแล้ว

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระมหาสนอง ปญฺญาวโร

ข้อมูลเมื่อ : 30-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-01-2566

พระดำรงค์ชัย ธมฺมสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-08-2565

พระกิจธนัญญ์ สุทนฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 28-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-08-2565

พระนฤพล สุมิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 28-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-08-2565

พระศิริพงษ์ ภทฺทโก

ข้อมูลเมื่อ : 28-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-08-2565

พระครูสังฆรักษ์ สามารถ ผลปญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 28-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระพีรพล ผาสุโก

ข้อมูลเมื่อ : 29-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-08-2565

พระสุพิชฌาย์ สิริปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 21-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-01-2565

พระสมบัตร์ เตชธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 21-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-01-2565

พระศราวุธ กนฺตวีโร

ข้อมูลเมื่อ : 21-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-01-2565

พระเม้ง

ข้อมูลเมื่อ : 21-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 21-01-2565

พระมหาปิยะวัฒก์ ปญฺญาพโล

ข้อมูลเมื่อ : 21-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 21-01-2566

พระสิทธิพล ธมฺมธโร

ข้อมูลเมื่อ : 21-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-01-2565

พระปรีดา กนฺตวณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 21-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-01-2565

พระอนิรุธ จตฺตมโล

ข้อมูลเมื่อ : 21-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-01-2565

พระพิเชษฐ กตธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 23-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-01-2565

พระสาริษ มนาโป

ข้อมูลเมื่อ : 29-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-08-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น