เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8531 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9073 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7361 รูป
ลาสิกขา
28 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดพันท้ายนรสิงห์

รหัสวัด
02740113005

ชื่อวัด
วัดพันท้ายนรสิงห์

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 26 เดือน สิงหาคม ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 10 เดือน กรกฎาคม ปี 500

ที่อยู่
-

เลขที่
140

หมู่ที่
5

ซอย
-

ถนน
พระราม 2

แขวง / ตำบล
พันท้ายนรสิงห์

เขต / อำเภอ
เมืองสมุทรสาคร

จังหวัด
สมุทรสาคร

ไปรษณีย์
74000

เนื้อที่
18 ไร่ 2 งาน 13 ตารางวา

โทรศัพท์
0846349692

จำนวนเข้าดู : 743

ปรับปรุงล่าสุด : 27 มกราคม พ.ศ. 2565 13:43:06

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 15:31:34

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติ วันพันท้ายนรสิงห์ ตั้งวัดเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2525 เลขที่โฉนดที่ดิน เลขที่ 13599 เล่ม 136 หน้า 99 อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ผู้ให้สัญญา นาง ทองห่อ ไชยยันบูรณ์  ผู้รับสัญญา วัดพันท้ายนรสิงห์ ลงวันที่ 9 มกราคม พศ 2527 ตามหนังสือสัญญาให้ที่ดินระหว่าง นาง ทองห่อ ไชยยันบูรณ์  (หม้าย) บ้านเลขที่ 63/1 หมู่ 1 ตำบล บางน้ำจืด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร กับ วัดพันท้ายนรสิงห์ โดย พระสมุห์ผล อินทสโร เจ้าอาวาส (แทน) ผู้รับ หมู่ 5 ตำบล พันท้ายฯ อำเภอ เมืองฯ จังหวัด สมุทรสาคร ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงสัญญากันดังต่อไปนี้ 1.ผู้ให้ยอมยกที่ดินแปลงที่ดังกล่าวข้างบนนี้ทั้งแปลงให้แก่ผู้รับเป็นเด็ดขาดแต่วันทำสัญญานี้ไป 2.ผู้รับให้ยอมรับที่ดินตามที่กล่าวในข้อ 1 นั้นทุกประการ 3.ในที่ดินมีสิ่งปลูกสร้างแต่เป็นของวัดพันท้ายนรสิงห์ทั้งหมด 4.ให้เพื่อเป็นการกุศลไม่มีค่าตอบแทนใช้สำหรับสร้างวัด จำนวนเนื้อที่ 18ไร่ 2งาน 13ตารางวาตามเลขที่ดังกล่าวขั้นต้น ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ นาง ทองห่อ ไชยยันบูรณ์ ได้รับอนุญาติให้สร้างวัด ณ หมู่บ้านที่ 5 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัด สมุทรสาคร ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2525 มีนามว่า"วัดพันท้ายนรสิงห์" ต่อมาได้พระราชทานวิสุงคามสีมา ราชกิจจา เล่มที่ 101 ตอนที่ 99 วันที่ 31 กรกฎาคม 2527 ผู้รับราชโองการ พลเอก ประจวบ สุนทรรางกูล รองนายกรัฐมลตรีมีรายชื่อ วัดที่ได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมางวดที่ 3 ประจำปี 2527 ตามคำบอกเล่าของชาวบ้านต่อๆกันมาเดิมเป็นพื้นที่ป่าไม่มีถนนสัญจรไปมาตามหลักฐานในสมัยนั้น โดยมี พระครูปลัดผล อินทสโร หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า หลวงปู่ผล เป็นเกจิอาจารย์ด้านเมตตา ได้สร้างพระอุโบสถมหาอุตด้านหน้าหันไปทิศตะวันตกทางเข้าออกทางเดียวกัน มีวิหารของหลวงปู่ผลและท่านพ่อพันท้ายนรสิงห์แม่สีนวล ต่อมาทางคณะกรรมการวัดและชาวบ้านใกล้เคียงระหว่างตำบลพันท้ายนรสิงห์กับตำบลบางน้ำจืดเป็นเขตติดต่อได้หารือสร้างวิหารดังกล่าวโดยเล็งเห้นว่าประชาชนนักเรียนนักศึกษาจะเดินทางไปศึกษาหาข้อมูลประวัติพันท้ายนรสิงห์และพระเจ้าเสือยากแก่การเดินทางจึงทำแผ่นจารึกติดไว้ ณ ผนังวิหารโดยสังเขปเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2527 โดยมี พลเอก อาทิตย์ กำลังเอก เป็นประธานพิธีตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

                                การบริหารและการปกครอง
           มีเจ้าอาวาสมาแล้ว 3 รูป ลำดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนี้
ลำดับที่ 1 พระครูปลัดผล อินทสโร                      ตั้งแต่พ.ศ.2524 ถึง พ.ศ.2533
ลำดับที่ 2 พระอธิการกุ่น จิรกุโร                         ตั้งแต่ พ.ศ.2533 ถึง พ.ศ.2539
ลำดับที่ 3 พระธรรมธรชาญศักดิ์ อุตตโม              ตั้งแต่ พ.ศ.2541

รายการพระ

พระครูสาครพัฒนานุรักษ์ อุตฺตโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 30-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-12-2565

พระประเสริฐ นาควณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 30-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-01-2565

พระกาบ ฐิตสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 31-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-01-2565

พระลอย ปญฺญาพโล

ข้อมูลเมื่อ : 31-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-01-2565

พระมานิตย์ อคฺคปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 01-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-01-2565

พระมนต์ทิพย์ มหานิกาย

ข้อมูลเมื่อ : 01-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-01-2565

พระทรงวุฒิ โชติกโร

ข้อมูลเมื่อ : 01-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-01-2565

พระอินทรี โชติกโร

ข้อมูลเมื่อ : 01-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-01-2565

พระปัญจพล ปญฺญาวโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 28-08-2565

พระพิรุณ จนฺทิโก

ข้อมูลเมื่อ : 28-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 28-08-2565

พระสมหวัง สนฺติกโร

ข้อมูลเมื่อ : 03-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-01-2565

พระกัมปนาท สมาจาโร

ข้อมูลเมื่อ : 10-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-01-2565

พระยงยุทธ จิตฺตกโร

ข้อมูลเมื่อ : 21-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 27-01-2565

พระจรัญ ภิตุติธโร

ข้อมูลเมื่อ : 05-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-03-2565

พระปัจพล มหานิกาย

ข้อมูลเมื่อ : 03-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-09-2565

พิรุณ จนทิโก

ข้อมูลเมื่อ : 03-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-09-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

วิหารหลวงปู่ผล

ข้อมูลเมื่อ : 30-10-2564

เปิดดู 294 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น