เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8322 รูป
สามเณร
296 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8832 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7168 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดท่าเสา

รหัสวัด
02740210001

ชื่อวัด
วัดท่าเสา

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2474

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 2480

ที่อยู่
-

เลขที่
1

หมู่ที่
1

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ท่าเสา

เขต / อำเภอ
กระทุ่มแบน

จังหวัด
สมุทรสาคร

ไปรษณีย์
74100

เนื้อที่
12 ไร่ 3 งาน 70 ตารางวา

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)

จำนวนเข้าดู : 3193

ปรับปรุงล่าสุด : 9 มิถุนายน พ.ศ. 2567 14:45:24

ข้อมูลเมื่อ : 25 กันยายน พ.ศ. 2564 20:45:00

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดท่าเสา เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 1 บ้านเก่า ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร มีเนื้อที่ 12 ไร่ 3 งาน 70 ตารางวา ปัจจุบันมีพระครูนิเทศก์สาครธรรมหรือหลวงพ่อลำเจียกเป็นเจ้าอาวาส

วัดท่าเสาสร้างเมื่อ พ.ศ. 2474 เดิมเคยเป็นวัดร้างเก่าแก่มาก่อน ถูกทอดทิ้งมานานมาก อุโบสถหลังเก่าผุพังหมด จนในสมัยพระครูอาทรธรรมนิเทศก์ (ทองอยู่ อตฺตทีโป) อดีตเจ้าอาวาส ได้มาบูรณะใหม่ แรกเริ่มมีเพียงกุฏิมุงจากเล็ก ๆ มีลิงอาศัยบริเวณวัด สาเหตุที่ตั้งชื่อว่าวัดท่าเสาเป็นเพราะเคยเป็นสถานที่นำเสามาขึ้นสำหรับนำไปปลูกสร้างบ้านเรือน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2480 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 6 เมตร ยาว 15 เมตร ด้านการศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2525

อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง 6 เมตร ยาว 15 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2480 ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น กว้าง 10 เมตร ยาว 28 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2497 หอสวดมนต์ กว้าง 12 เมตร ยาว 22 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2531 กุฏิสงฆ์ จำนวน 3 หลัง ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 10 เมตร ยาว 29 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2529 ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน 2 หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารเสนาสนะอื่น ๆ คือ หอกลอง หอระฆัง หอฉัน และศาลาธรรมสังเวช

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูปลัดสมพงษ์ สมจิตฺโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 17-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-02-2567

พระใบฎีกาสมจิตร มหพฺพโล

ข้อมูลเมื่อ : 17-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-01-2567

พระสุเทพ ผาสุกาโม

ข้อมูลเมื่อ : 24-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 21-01-2567

พระรำพึง ขนฺติวโร

ข้อมูลเมื่อ : 17-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-01-2567

พระครูปลัดเกริกฤทธิ์ กนฺตสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 17-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-01-2567

พระมหาวาทิตย์ ถามวโร

ข้อมูลเมื่อ : 17-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-01-2567

พระครูใบฎีกา ธีรพล คมฺภีโร

ข้อมูลเมื่อ : 17-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-01-2567

พระบุญรอด ฐานํกโร

ข้อมูลเมื่อ : 17-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-01-2567

พระครูสมุห์ธราดล จริยธโร

ข้อมูลเมื่อ : 19-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 21-01-2567

พระคมศักดิ์ ธมฺมาคโม

ข้อมูลเมื่อ : 19-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 28-04-2567

พระเศกสันต์ อธิสนฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 19-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 21-01-2567

พระสมศักดิ์ อภิปาโล

ข้อมูลเมื่อ : 29-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 21-01-2567

พระจิรวัฒน์ อธิปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 19-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 21-01-2567

พระสุชาติ กิตติธโร

ข้อมูลเมื่อ : 29-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 27-04-2567

พระจิรายุุ อายุโท

ข้อมูลเมื่อ : 19-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 21-01-2567

พระณัฐพล พลณฏฺโฐ

ข้อมูลเมื่อ : 19-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 21-01-2567

พระปราชญา จิรปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 01-01-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 29-01-2567

นายประดิษฐ์ ม่วงฉ่ำ

ข้อมูลเมื่อ : 17-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-01-2567

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

เยี่ยมชมหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าเสา

ข้อมูลเมื่อ : 19-05-2567

เปิดดู 20 ครั้ง

เยี่ยมชมหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าเสา

ข้อมูลเมื่อ : 19-05-2567

เปิดดู 12 ครั้ง

แต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดท่าเสา

ข้อมูลเมื่อ : 24-02-2567

เปิดดู 279 ครั้ง

พิธีรดน้ำมนต์ธรณีสารของวัดท่าเสา

ข้อมูลเมื่อ : 20-01-2567

เปิดดู 56 ครั้ง

วันนี้วันพระ

ข้อมูลเมื่อ : 13-01-2567

เปิดดู 61 ครั้ง

สุขสันต์วันปีใหม่

ข้อมูลเมื่อ : 31-12-2566

เปิดดู 91 ครั้ง

งานประจำปีวัดท่าเสา ปี2566

ข้อมูลเมื่อ : 30-12-2566

เปิดดู 51 ครั้ง

ปฏิทินกิจกรรมวัดท่าเสา พศ.๒๕๖๖

ข้อมูลเมื่อ : 29-06-2566

เปิดดู 62 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

วันอาสาฬหบูชา เ...

วันที่จัดงาน : 13-07-2565

เปิดดู 84 ครั้ง

พิธีทอดกฐินสามั...

วันที่จัดงาน : 22-10-2564

เปิดดู 603 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

อุโบสถหลังใหม่ ...

ข้อมูลเมื่อ : 18-10-2564

เปิดดู 291 ครั้ง

พระครูอาทรธรรมน...

ข้อมูลเมื่อ : 17-10-2564

เปิดดู 1791 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด