เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8685 รูป
สามเณร
331 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9232 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
74 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7505 รูป
ลาสิกขา
18 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดท่าเสา

รหัสวัด
02740210001

ชื่อวัด
วัดท่าเสา

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2474

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 2480

ที่อยู่
-

เลขที่
1

หมู่ที่
1

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ท่าเสา

เขต / อำเภอ
กระทุ่มแบน

จังหวัด
สมุทรสาคร

ไปรษณีย์
74100

เนื้อที่
12 ไร่ 3 งาน 70 ตารางวา

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง

จำนวนเข้าดู : 1373

ปรับปรุงล่าสุด : 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565 11:17:07

ข้อมูลเมื่อ : 25 กันยายน พ.ศ. 2564 20:45:00

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดท่าเสา เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 1 บ้านเก่า ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร มีเนื้อที่ 12 ไร่ 3 งาน 70 ตารางวา ปัจจุบันมีพระครูนิเทศก์สาครธรรมหรือหลวงพ่อลำเจียกเป็นเจ้าอาวาส

วัดท่าเสาสร้างเมื่อ พ.ศ. 2474 เดิมเคยเป็นวัดร้างเก่าแก่มาก่อน ถูกทอดทิ้งมานานมาก อุโบสถหลังเก่าผุพังหมด จนในสมัยพระครูอาทรธรรมนิเทศก์ (ทองอยู่ อตฺตทีโป) อดีตเจ้าอาวาส ได้มาบูรณะใหม่ แรกเริ่มมีเพียงกุฏิมุงจากเล็ก ๆ มีลิงอาศัยบริเวณวัด สาเหตุที่ตั้งชื่อว่าวัดท่าเสาเป็นเพราะเคยเป็นสถานที่นำเสามาขึ้นสำหรับนำไปปลูกสร้างบ้านเรือน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2480 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 6 เมตร ยาว 15 เมตร ด้านการศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2525

อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง 6 เมตร ยาว 15 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2480 ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น กว้าง 10 เมตร ยาว 28 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2497 หอสวดมนต์ กว้าง 12 เมตร ยาว 22 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2531 กุฏิสงฆ์ จำนวน 3 หลัง ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 10 เมตร ยาว 29 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2529 ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน 2 หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารเสนาสนะอื่น ๆ คือ หอกลอง หอระฆัง หอฉัน และศาลาธรรมสังเวช

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระเทพสาครมุนี ปญฺญาวุโธ

ข้อมูลเมื่อ : 17-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-01-2565

พระครูสังฆรักษ์ สมพงษ์ สมจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 17-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระครูใบฎีกา ธีรพล คมฺภีโร

ข้อมูลเมื่อ : 17-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-01-2565

พระสมจิตร มหพฺพโล

ข้อมูลเมื่อ : 17-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-01-2565

พระรำพึง ขนฺติวโร

ข้อมูลเมื่อ : 17-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-01-2565

พระเกริกฤทธิ์ กนฺตสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 17-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-01-2565

พระบุญรอด ฐานํกโร

ข้อมูลเมื่อ : 17-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-01-2565

พระธราดล จริยธโร

ข้อมูลเมื่อ : 17-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-01-2565

พระวาทิตย์ ถามวโร

ข้อมูลเมื่อ : 17-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-01-2565

พระเอกพันธ์ ปิยธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 17-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-01-2565

พระคมศักดิ์ ธมฺมาคฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 19-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 20-01-2565

พระศิรชัช ปิยธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 20-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 20-01-2565

พระจิรวัมน์ อธิปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 20-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 20-01-2565

พระรัชพล อุตฺตโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-08-2565

พระสันติ สนฺติธโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-08-2565

พระสมศักดิ์ อภิปาโล

ข้อมูลเมื่อ : 29-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-08-2565

พระภูมินทร์ สุภาจาโร

ข้อมูลเมื่อ : 29-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-08-2565

พระเศกสันต์ อธิสนฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 29-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-08-2565

นายประดิษฐ์ ม่วงฉ่ำ

ข้อมูลเมื่อ : 17-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-08-2565

เทศกาลงานบุญประเพณี

วันอาสาฬหบูชา เ...

วันที่จัดงาน : 13-07-2565

เปิดดู 9 ครั้ง

พิธีทอดกฐินสามั...

วันที่จัดงาน : 22-10-2564

เปิดดู 360 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

อุโบสถหลังใหม่ ...

ข้อมูลเมื่อ : 18-10-2564

เปิดดู 150 ครั้ง

พระครูอาทรธรรมน...

ข้อมูลเมื่อ : 17-10-2564

เปิดดู 489 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น