เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8346 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8861 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
71 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7191 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

สำนักปฏิบัติธรรม

ปฏิบัติธรรมวันแม่

บรรยากาศ

ห่างชุมชน
เงียบสงบ
สถานที่กว้างขวาง ไม่แออัด
ต้นไม้-ป่าไม้ร่มรื่น

แนวปฏิบัติ

มหาสติปัฏฐานภาวนา
ยุบหนอพองหนอ

วัน เวลา ปฏิบัติธรรม
ตารางเวลาปฏิบัติธรรมประจำวัน
เวลา  ๐๔.๐๐ – ๐๔.๓๐  น.        ตื่นนอน และทำกิจส่วนตัว

เวลา  ๐๔.๓๐ – ๐๖.๓๐  น.        ทำวัตรเช้า ปฏิบัติธรรม

เวลา  ๐๖.๓๐ – ๐๗.๓๐  น.        ฉันภัตตาหารเช้า, ทานอาหารเช้า

เวลา  ๐๗.๓๐ น.                       สัญญาณเข้าปฏิบัติธรรม

เวลา  ๐๘.๐๐ – ๑๐.๓๐  น.        ปฏิบัติธรรม เดินจงกรม/นั่งกรรมฐาน

เวลา  ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐  น.        ฉันภัตตาหารเพล, รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา  ๑๒.๓๐ น.                       สัญญาณเข้าปฏิบัติธรรมภาคบ่าย

เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐  น.        ปฏิบัติธรรม เดินจงกรม/นั่งกรรมฐาน

เวลา  ๑๖.๐๐ – ๑๗.๓๐  น.        สรงน้ำ, อาบน้ำ ทำกิจส่วนตัว

เวลา  ๑๗.๓๐ น.                       สัญญาณทำวัตรเย็น ปฏิบัติธรรม

รับผู้มาปฏิบัติธรรม
รับผู้ปฏิบัติธรรมได้สูงสุด
ติดต่อสำนักปฏิบัติธรรม
Line
-
Facebook
-
เว็บไซต์
-
มือถือ
-
โทรศัพท์
-
โทรสาร
-
อีเมล์
-

โดย : วัดห้วยเจริญ

ที่อยู่ : ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

จำนวนเข้าดู : 78

ปรับปรุงล่าสุด : 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 18:03:21

ข้อมูลเมื่อ : 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 18:03:21

 
 
 
 

สำนักปฏิบัติธรรม 10 อันดับ

วัดประตูสาร

โดย วัดประตูสาร

ข้อมูลเมื่อ : 27-01-2565

เปิดดู : 170

วัดคลองขอม

โดย วัดคลองขอม

ข้อมูลเมื่อ : 03-03-2565

เปิดดู : 76

วัดสาลี

โดย วัดสาลี

ข้อมูลเมื่อ : 20-02-2565

เปิดดู : 116

ปฏิบัติธรรมประจำวันอาทิตย์

โดย วัดห้วยเจริญ

ข้อมูลเมื่อ : 23-12-2566

เปิดดู : 105