เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8359 รูป
สามเณร
300 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8873 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7205 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดสารภี

แนะนำสถานที่
-วัดสารภี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองฯจังหวัดสุพรรณบุรี
-เส้นเก้าวัดมหามงคล
-ทุกวันศุกร์ เวลา 17.00 น. ณ ศาลาปฎิบัติธรรม วัดสารภี
-นำโดยพระครูศรีสุธรรมนาถ เจ้าอาวาสวัดสารภีและ
-ผู้นำหมู่บ้าน ทายก ทายิกา ชาวบ้านวัดสารภี

บรรยากาศ

เงียบสงบ

แนวปฏิบัติ

กรรมฐานอื่น ๆ

พระอาจารย์/อาจารย์สอนปฏิบัติ
พระครูศรีสุธรรมนาถ เจ้าอาวาสวัดสารภีและ
ผู้นำหมู่บ้าน ทายก ทายิกา ชาวบ้านวัดสารภี

วัน เวลา ปฏิบัติธรรม
สวดเจริญพระพุทธมนต์
-ทุกวันศุกร์
-เวลา 17.00 น.
-ณ ศาลาปฎิบัติธรรม วัดสารภี 
-ปฎิบัติธรรมตลอดทั้งปี พ.ศ.2565 ขอเจริญพร

รับผู้มาปฏิบัติธรรม
รับผู้ปฏิบัติธรรมได้สูงสุด
20
รับพระภิกษุสามเณร
รับแม่ชี
รับชาย
รับหญิง
อายุผู้มาปฏิบัติธรรม 8-100ปี ปี ขึ้นไป
สุขภาพแข็งแรง ช่วยเหลือตัวเองได้
ผู้บกพร่องด้านการเดิน
ไม่รับ
ผู้บกพร่องด้านการเห็น
ไม่รับ
ผู้บกพร่องด้านการได้ยิน
ไม่รับ
ระยะเวลาปฏิบัติธรรม
ตามสะดวก
พักอยู่ปฏิบัติได้นานสุด
ตามสะดวก วัน
สถานที่ปฏิบัติ
ห้องประชุมรวม
ที่พักผู้ปฏิบัติธรรม
ห้องพักรวม (แยกชาย-หญิง)
มีเครื่องปรับอากาศ มีพัดลม มีมุ้งลวด
ห้องพักส่วนตัว (แยกชาย-หญิง)
มีเครื่องปรับอากาศ มีพัดลม มีมุ้งลวด
การสอบอารมณ์ (ตรวจเช็คความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรม)
ไม่มี
ค่าใช้จ่าย (บำรุงอาคารสถานที่)
ตามสะดวก
ติดต่อสำนักปฏิบัติธรรม
Line
-
Facebook
-
เว็บไซต์
-
มือถือ
-
โทรศัพท์
-
โทรสาร
-
อีเมล์
-

โดย : วัดสารภี

ที่อยู่ : ต.รั้วใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

จำนวนเข้าดู : 142

ปรับปรุงล่าสุด : 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 18:52:47

ข้อมูลเมื่อ : 29 มกราคม พ.ศ. 2565 16:01:57

 
 
 
 

สำนักปฏิบัติธรรม 10 อันดับ

วัดประตูสาร

โดย วัดประตูสาร

ข้อมูลเมื่อ : 27-01-2565

เปิดดู : 189

วัดคลองขอม

โดย วัดคลองขอม

ข้อมูลเมื่อ : 03-03-2565

เปิดดู : 85

วัดสาลี

โดย วัดสาลี

ข้อมูลเมื่อ : 20-02-2565

เปิดดู : 137

ปฏิบัติธรรมประจำวันอาทิตย์

โดย วัดห้วยเจริญ

ข้อมูลเมื่อ : 23-12-2566

เปิดดู : 118