เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8600 รูป
สามเณร
328 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9146 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7427 รูป
ลาสิกขา
23 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
สามเณรทักษิณ ไพเราะ

ฉายา

สถานภาพ
สามเณร (ไทย)

อายุ
20 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 39

ปรับปรุงล่าสุด : 23 มกราคม พ.ศ. 2565 17:18:53

ข้อมูลเมื่อ : 18 มกราคม พ.ศ. 2565 20:24:50

 
 
 
 

ประวัติ

๑. ชื่อ
     สามเณรทักษิณ   ไพเราะ อายุ ๑๙
     วิทยฐานะ นักธรรมชั้นเอก  สังกัดวัดเขากำแพง   เลขที่ ๑๐๐   หมู่ที่  ๙  ตำบลดอนคา
     อำเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๖๐       
๒. สถานะเดิม
     ชื่อ  นายทักษิณ ไพเราะ
     เกิดวันที่ ๓๐  พฤศจิกายน พุทธศักราช  ๒๕๔๕
     บิดา นายวีรพล ผ่านเมือง มารดา นางรินทร์ทิพย์ ไพเราะ
     ๑๑๖ หมู่ ๘ ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
๓. บรรพชา
     ๑๐ กรกฏาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๑ น.
     ณ วัดเขากำแพง ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
     พระอุปัชฌาย์ พระครูสุวรรณประชานุกูล วัดเขากำแพง ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง
     จังหวัดสุพรรณบุรี      
๔. วิทยฐานะ
     พ.ศ.๒๕๖๐     สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ การศึกษานอกโรงเรียน
     พ.ศ.๒๕๖๐     สอบไล่ได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักศาสนศึกษาวัดเขากำแพง
                          คณะจังหวัดสุพรรณบุรี
     พ.ศ.๒๕๖๐     สอบไล่ได้ เปรียญธรรม ๑-๒ ประโยค สำนักศาสนศึกษาวัดเขากำแพง
                          คณะจังหวัดสุพรรณบุรี
 
 

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2560
เปรียญธรรม
เปรียญธรรม 1-2 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2560