เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8470 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9008 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7299 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระยศกร แจ้งเสนาะ

ฉายา
ทนฺตกาโย

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
37 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 38

ปรับปรุงล่าสุด : 23 มกราคม พ.ศ. 2565 17:13:22

ข้อมูลเมื่อ : 18 มกราคม พ.ศ. 2565 20:09:48

 
 
 
 

ประวัติ

๑. ชื่อ
     พระยศกร   ฉายา ทนฺตกาโย  อายุ  ๓๖  พรรษา  ๒

     วิทยฐานะ นักธรรมชั้นโท  สังกัดวัดเขากำแพง   เลขที่ ๑๐๐   หมู่ที่  ๙  ตำบลดอนคา
     อำเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๖๐       
๒. สถานะเดิม

     ชื่อ  นายยศกร แจ้งเสนาะ
     เกิดวันที่ ๒๙  มิถุนายน พุทธศักราช  ๒๕๒๘
๓. อุปสมบท

     ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๔๕ น.
     ณ วัดหนองปลิง อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
     พระอุปัชฌาย์ พระครูสุกิจกาญจนากร วัดห้วยยาง
     พระกรรมวาจาจารย์ พระสิรวัฒน์ อินฺทปญฺโญ วัดพ่อเงิน
     พระอนุสาวนาจารย์ พระประยูร เขมปญฺโญ วัดปทุมวนาราม
๔. วิทยฐานะ

     พ.ศ.๒๕๖๔     สอบไล่ได้ นักธรรมชั้นโท สำนักศาสนศึกษาวัดเขากำแพง
                           คณะจังหวัดสุพรรณบุรี
 

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมโท ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2560