เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8600 รูป
สามเณร
328 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9146 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7427 รูป
ลาสิกขา
23 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระวินัย ตุ่มศรียา

ฉายา
วินยธโร

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
62 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 24

ปรับปรุงล่าสุด : 23 มกราคม พ.ศ. 2565 17:10:34

ข้อมูลเมื่อ : 18 มกราคม พ.ศ. 2565 20:03:57

 
 
 
 

ประวัติ

๑. ชื่อ
     พระวินัยฉายา   วินยธโร อายุ  ๖๒  พรรษา  ๗
     วิทยฐานะ นักธรรมชั้นเอก  สังกัดวัดเขากำแพง   เลขที่ ๑๐๐   หมู่ที่  ๙  ตำบลดอนคา
     อำเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๖๐       
๒. สถานะเดิม
     ชื่อ  นายวินัย ตุ่มศรียา
     เกิดวันที่ ๓  เมษายน พุทธศักราช  ๒๕๐๓
     บิดา นายสัมฤทธิ์ ตุ่มศรียา มารดา นางเลียม ตุ่มศรียา
     ตลุงเหนือ บ้านเลขที่ ๓๑๓ หมู่ ๓ ตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
๓. อุปสมบท
     ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๑ น.
     ณ วัดเขากำแพง ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
     พระอุปัชฌาย์ พระครูสุวรรณประชานุกูล วัดเขากำแพง ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง
     จังหวัดสุพรรณบุรี
     พระกรรมวาจาจารย์ พระครูธรรมธรอุทัย ฉายา สุจิณฺโณ
     วัดเขากำแพง ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
     พระอนุสาวนาจารย์ พระมหากัญจน์ อภิวณฺโณ
     วัดเขากำแพง ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี      
๔. วิทยฐานะ
     พ.ศ.๒๕๑๘     สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนอู่ทอง
     พ.ศ.๒๕๖๐     สอบไล่ได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักศาสนศึกษาวัดเขากำแพง
                           คณะจังหวัดสุพรรณบุรี

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2560

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ม.3
ปีที่จบ พ.ศ. 2516
โรงเรียนอู่ทอง