เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8600 รูป
สามเณร
328 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9146 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7427 รูป
ลาสิกขา
23 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระมหานิวัฒน์ ช่วยพันธ์

ฉายา
อภิชาโน

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
30 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 49

ปรับปรุงล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 09:36:16

ข้อมูลเมื่อ : 18 มกราคม พ.ศ. 2565 19:28:01

 
 
 
 

ประวัติ

๑. ชื่อ
     พระมหานิวัฒน์ ฉายา   อภิชาโน อายุ  ๒๙  พรรษา  ๑๐
     วิทยฐานะ นักธรรมชั้นเอก  สังกัดวัดเขากำแพง   เลขที่ ๑๐๐   หมู่ที่  ๙  ตำบลดอนคา
     อำเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๖๐       
๒. สถานะเดิม
     ชื่อ  นายนิวัฒน์ ช่วยพันธ์
     เกิดวันที่ ๙  กุมภาพันธ์ พุทธศักราช  ๒๕๓๕
     มารดา นางนก ช่วยพันธ์
     ๑๒ หมู่ ๑ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
๓. อุปสมบท
     ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๒๐ น.
     ณ วัดเขากำแพง ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
     พระอุปัชฌาย์ พระครูสุวรรณประชานุกูล วัดเขากำแพง ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง
     จังหวัดสุพรรณบุรี
     พระกรรมวาจาจารย์ พระครูธรรมธรอุทัย ฉายา สุจิณฺโณ
     วัดเขากำแพง ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
     พระอนุสาวนาจารย์ พระมหากัญจน์ อภิวณฺโณ
     วัดเขากำแพง ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี      
๔. วิทยฐานะ
     พ.ศ.๒๕๕๔     สอบไล่ได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักศาสนศึกษาวัดเขากำแพง คณะจังหวัดสุพรรณบุรี
     พ.ศ.๒๕๕๔     สอบไล่ได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค สำนักศาสนศึกษาวัดเขากำแพง คณะจังหวัดสุพรรณบุรี
     พ.ศ.๒๕๕๙     สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
                           วัดป่าเลไลยก์วรวิหารตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี

 

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2554
เปรียญธรรม
เปรียญธรรม 1-2
เปรียญธรรม 3