เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8470 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9008 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7299 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระวัศพนธ์ พุฒเกิดพันธุ์

ฉายา
เตชพโล

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
24 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 45

ปรับปรุงล่าสุด : 23 มกราคม พ.ศ. 2565 17:16:30

ข้อมูลเมื่อ : 18 มกราคม พ.ศ. 2565 20:19:11

 
 
 
 

ประวัติ

๑. ชื่อ
     พระวัศพนธ์   ฉายา เตชพโล
 อายุ  ๒๓  พรรษา  ๑
     วิทยฐานะ นักธรรมชั้นตรี  สังกัดวัดเขากำแพง   เลขที่ ๑๐๐   หมู่ที่  ๙  ตำบลดอนคา
     อำเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๖๐       
๒. สถานะเดิม

     ชื่อ  นายวัศพนธ์ พุฒเกิดพันธุ์
     เกิดวันที่ ๙  มกราคม พุทธศักราช  ๒๕๔๒
     บิดา นายวิรัตน์ พุฒเกิดพันธุ์ มารดา นางอุไรพร เครือกลัด
     ๓๑/๑ ตำบลรั่วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
 ๓. อุปสมบท

     ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๕๘ น.
     ณ วัดเขากำแพง ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
     พระอุปัชฌาย์ พระครูสุวรรณประชานุกูล วัดเขากำแพง ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง
     จังหวัดสุพรรณบุรี
     พระกรรมวาจาจารย์ พระครูธรรมธรอุทัย ฉายา สุจิณฺโณ
     วัดเขากำแพง ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
     พระอนุสาวนาจารย์ พระประหยัด อภินนฺโท
     วัดเขากำแพง ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี      
๔. วิทยฐานะ

     พ.ศ.๒๕๖๔     สอบไล่ได้ นักธรรมชั้นตรี สำนักศาสนศึกษาวัดเขากำแพง
     คณะจังหวัดสุพรรณบุรี
 

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมตรี ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2564