เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8470 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9008 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7299 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระเตวิช พันธเดช

ฉายา
โชติญาโณ

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
25 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 45

ปรับปรุงล่าสุด : 23 มกราคม พ.ศ. 2565 17:05:49

ข้อมูลเมื่อ : 18 มกราคม พ.ศ. 2565 19:55:30

 
 
 
 

ประวัติ

๑. ชื่อ
     พระเตวิช ฉายา   โชติญาโณ อายุ  ๒๔  พรรษา  ๔
     วิทยฐานะ นักธรรมชั้นเอก  สังกัดวัดเขากำแพง   เลขที่ ๑๐๐   หมู่ที่  ๙  ตำบลดอนคา
     อำเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๖๐       
๒. สถานะเดิม
     ชื่อ  นายเตวิช พันธเดช
     เกิดวันที่ ๑๔  ตุลาคม พุทธศักราช  ๒๕๔๐
     บิดา นายสุพรรณ์ พันธเดช  มารดา นางสุภาวะดี พันธเดช
     ๑๒๔ หมู่ ๑ ตำบลตลาดไทร อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
๓. อุปสมบท
     ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๕ น.
     ณ วัดเขากำแพง ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
     พระอุปัชฌาย์ พระครูสุวรรณประชานุกูล วัดเขากำแพง ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง
     จังหวัดสุพรรณบุรี
     พระกรรมวาจาจารย์ พระครูธรรมธรอุทัย ฉายา สุจิณฺโณ
     วัดเขากำแพง ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
     พระอนุสาวนาจารย์ พระมหากัญจน์ อภิวณฺโณ
     วัดเขากำแพง ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี      
๔. วิทยฐานะ
     พ.ศ.๒๕๕๘     สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ การศึกษานอกโรงเรียน
     พ.ศ.๒๕๕๘     สอบไล่ได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักศาสนศึกษาวัดเขากำแพง
                            คณะจังหวัดสุพรรณบุรี
      พ.ศ.๒๕๖๐      สอบไล่ได้ เปรียญธรรม ๑-๒ ประโยค สำนักศาสนศึกษาวัดเขากำแพง
                            คณะจังหวัดสุพรรณบุรี

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2558
เปรียญธรรม
เปรียญธรรม 1-2 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2560