เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8546 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9087 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7378 รูป
ลาสิกขา
25 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระสิงหวัฒน์ ทองม่วง

ฉายา
ปิยสีโล

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
42 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นครูสอนนักธรรม

ตำแหน่ง

เป็นเลขานุการเจ้าอาวาสวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

จำนวนเข้าดู : 117

ปรับปรุงล่าสุด : 5 มีนาคม พ.ศ. 2565 10:25:13

ข้อมูลเมื่อ : 22 กันยายน พ.ศ. 2564 07:29:36

 
 
 
 

ประวัติ


พระสิงหวัฒน์ ปิยสีโล

สถานะเดิม ชื่อ นายสิงหวัฒน์ นามสกุล ทองม่วง เกิดวันพฤหัสบดี ขึ้น ๓ ค่ำเดือน ยี่(๒) ปี วอก ตรงกับวันที่ ๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๔ บิดาชื่อ นายสนาม ทองม่วง มารดาชื่อ นางปลอง ทองม่วง ภูมิลำเนา เลขที่ ๑๑๕ หมู่ ๔ บ้านดงเย็น ตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
อุปสมบท วันอาทิตย์ แรม ๔ ค่ำเดือน ๔ ปี เถาะ ตรงกับวันที่ ๑๑ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕ วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
พระอุปัชฌาย์ พระครูสาครพิพัฒนโสภณ วัดนาโคก ตำบลนาโคก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร
พระกรรมวาจาจารย์ พระสมุห์ชัยรัตน์ สีลวฑฺฒโณ วัดหนองพะอง ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
พระอนุสาวนาจารย์ พระบริพัฒน์ ยสชาโต วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
วิทยฐานะ
สำเร็จการศึกษาประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนเขากบ จังหวัดนครสวรรค์
สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ ๓ กศน.วัดดุสิตาราม
พ.ศ.๒๕๔๗ สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ ๖ กศน.กิ่งอำเภอหนองฮี
พ.ศ.๒๕๕๗ สำเร็จการศึกษา นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ.๒๕๖๐�สำเร็จการศึกษา เปรียญธรรม ๑-๒
งานการศึกษา
พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม

งานปกครอง
พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นเลขานุการเจ้าอาวาสวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2558
เปรียญธรรม
เปรียญธรรม 1-2 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2560

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ม.6
ปีที่จบ พ.ศ. 2547
กศน หนองฮี