เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8546 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9087 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7378 รูป
ลาสิกขา
25 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระสมชาย ปิติสิทธิตระกูล

ฉายา
ขนฺติธโร

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
53 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นครูสอนนักธรรม

จำนวนเข้าดู : 70

ปรับปรุงล่าสุด : 5 มีนาคม พ.ศ. 2565 10:24:42

ข้อมูลเมื่อ : 22 กันยายน พ.ศ. 2564 07:23:32

 
 
 
 

ประวัติ

พระสมชาย ขนฺติธโร

สถานะเดิม ชื่อ นายสมชาย นามสกุล ปิติสิทธิตระกูล เกิดวันจันทร์ แรม ๖ ค่ำเดือน ๕ ปี ระกา ตรงกับวันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๒ บิดาชื่อ นายพิชัย ปิติสิทธิตระกูล มารดาชื่อ นางเน้ย แซ่เฮี้ยบ ภูมิลำเนา เลขที่ ๒๘/๔๑๓ หมู่ ๔ ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
อุปสมบท วันอาทิตย์ แรม ๗ ค่ำเดือน ๗ ปี ฉลู ตรงกับวันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๒ วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
พระอุปัชฌาย์ พระครูสาครสิทธิคุณ วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
พระกรรมวาจาจารย์ พระครูสาครเขมคุณ วัดอ้อมน้อย ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
พระอนุสาวนาจารย์ พระบริพัฒน์ ยสชาโต วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
วิทยฐานะ
สำเร็จการศึกษาประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนพระแม่มารีชาย
สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนพระแม่มาสาธุประดิษฐ์
พ.ศ.๒๕๕๘ สำเร็จการศึกษา นักธรรมชั้นเอก
งานการศึกษา
พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2558

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ม.3
ปีที่จบ พ.ศ. 2544
พระแม่มารีสาธุ