เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8549 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9091 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7377 รูป
ลาสิกขา
28 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระครูใบฎีกา จำเนียร จันทร์บำรุง

ฉายา
ปญฺญาสาโร

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
59 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นครูสอนนักธรรม

จำนวนเข้าดู : 136

ปรับปรุงล่าสุด : 5 มีนาคม พ.ศ. 2565 09:51:23

ข้อมูลเมื่อ : 22 กันยายน พ.ศ. 2564 06:29:28

 
 
 
 

ประวัติ


พระครูใบฎีกาจำเนียร (จำเนียร ปญฺญาสาโร)

สถานะเดิม�ชื่อ นายจำเนียร นามสกุล จันทร์บำรุง เกิดวันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๒ ค่ำเดือน อ้าย(๑) ปี เถาะ ตรงกับวันที่ ๒๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๖ บิดาชื่อ นายแบน จันทร์บำรุง มารดาชื่อ นางอบ จันทร์บำรุง ภูมิลำเนา เลขที่ ๒๔ หมู่ ๘ บ้านหนองนกกระสา ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
อุปสมบท�วันอาทิตย์ ขึ้น ๒ ค่ำเดือน ๕ ปี ระกา ตรงกับวันที่ ๑๐ เดือน เมษายนพ.ศ.๒๕๔๘ วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
พระอุปัชฌาย์ พระครูสาครสิทธิคุณ วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
พระกรรมวาจาจารย์ พระปลัดนิยม กิตฺติธโร วัดสุวรรณรัตนาราม ตำบลแครายอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
พระอนุสาวนาจารย์ พระอธิการกมล กมโล วัดอ้อมน้อย ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
วิทยฐานะ
สำเร็จการศึกษาประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ ๓ กศน.วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
พ.ศ.๒๕๕๗ สำเร็จการศึกษา นักธรรมชั้นเอก
งานการศึกษา
พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม
สมณศักดิ์
พ.ศ.๒๕๖๒ ได้รับแต่งตั้งพระฐานานุกรม ในพระราชวิสุทธิโกศล ​วัดพิชัยญาติการาม ที่ พระครูใบฎีกา

สมณศักดิ์

พระครูฐานา
ได้รับ พ.ศ. 2562

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2557